Misja gospodarcza do Niemiec

Misja gospodarcza do Niemiec Serwisu RozwojEksportu.pl

Niemcy stanowią dla polskich eksporterów atrakcyjny rynek zbytu towarów. Eksport do Niemiec jest na dzień dzisiejszy głównym kierunkiem sprzedaży na rynki zagraniczne przez polskie firmy. Ponadto eksporterzy, którzy chcą z powodzeniem  być obecni na tamtejszym rynku powinni podejmować  w tym celu właściwe działania. Jednym z nich jest udział w imprezach targowych o charakterze wystawienniczym. Niemcy to kraj targów, dlatego każda firma znajdzie coś dla siebie. Udział w takich wydarzeniach jest istotny ze względu na dużą konkurencyjność rynku niemieckiego, dlatego warto promować swoja markę, asortyment i nawiązywać bezpośrednio relacje handlowe. Ponadto wiele z tych imprez ma charakter międzynarodowy zatem przyjeżdżają tam firmy z różnych części świata zatem można nawiązać kontakty handlowe, które w Misja gospodarcza do Niemiecperspektywie otworzą szanse eksportu na inne rynki ( europejskie np. szwedzki, francuski czy poza europejskie np. Chiny).

Jednak udział w tych najlepszych, prestiżowych imprezach targowych to ogromny koszt rzędu nawet 60 000 zł (suma wszystkich kosztów), dlatego alternatywną formą jest organizacja misji gospodarczej dla potrzeb rozpoznania rynku i wykonania badań marketingowych. Co prawda misja gospodarcza nie daje takich potencjalnych możliwości, jak udział w targach, ale przy swym niewielkim koszcie (rzędu 2-3 tys zł na rynek niemiecki) też pozwala osiągnąć wyznaczone cele, a przede wszystkim umożliwia rozpoznanie planowanego niemieckiego rynku eksportowego na miejscu. Jest to dobre zwłaszcza wtedy, gdy firma chce wybadać czy ten rynek jest odpowiedni dla ich działań eksportowych.

Warto organizację takiej misji gospodarczej zlecić firmie zewnętrznej, która posiada w tym zakresie doświadczenie i zorganizuje to przedsięwzięcie profesjonalnie.

Misja gospodarcza do NiemiecMisja gospodarcza do Niemiec Serwisu RozwojEksportu.pl

Nasz Serwis RozwojEksportu.pl zorganizował na zlecenie Klienta misję gospodarczą do Niemiec w 2015 roku  Misja gospodarcza do Niemiec miała na celu wykonanie badań marketingowych niemieckiego rynku materiałów budowlanych i ogrodniczych pod względem asortymentu oferowanego przez tamtejszych sprzedawców konsumentom niemieckim.

Zebrane dane posłużyły do opracowania analizy z rekomendacjami  konkretnych produktów Klienta w perspektywie ich eksportu na rynek niemiecki.

Eksport na rynek niemiecki – czy warto ?

Podsumowując wpisy poświęcone tematyce eksportu na rynek niemiecki można stwierdzić, że na pewno jest to kierunek działań eksportowych, który warto rozważyć w temacie potencjalnych rynków docelowych, szczegółowo potem analizowanych w Planie rozwoju eksportu. Być może nie będzie to rynek idealny dla wszystkich, ale w wielu przypadkach uzyska prawdopodobnie pozytywną  rekomendację.

Plan rozwoju eksportu przedstawi też odpowiednie działania eksportowe. Niezależnie czy będą to targi, czy misje gospodarcze, warto wystąpić o dotacje na internacjonalizacje w ramach programów pomocowych na lata 2014-2020.

Na 2016 rok są już zaplanowane w harmonogramach nabory w ramach niektórych programów Np.

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

PO PW 2014-2020

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

dla firm z tzw. Makroregionu Polska Wschodnia

czy też

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (MRPO 2014-2020)

Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP

Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Warto wykorzystać dostępne dotacje na internacjonalizacje, wdrażając działania eksportowe, w tym np. na rynek niemiecki.  Te możliwości będziemy opisywać na naszym Serwisie RozwojEksportu.pl

Eksport do Niemiec – ciekawe perspektywy!

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.