Eksport na rynek niemiecki

Eksport na rynek niemiecki – duży potencjał i możliwości

Niemcy są głównym partnerem w handlu z Polską. Pomimo różnic w sprawach europejskich między Berlinem, a Warszawą, jest to fakt, który warto wykorzystać w perspektywie wdrożenia, bądź rozwoju eksportu firmy na rynki zagraniczne. Na korzyść Niemiec, jako planowanego rynku docelowego, przemawia dużo.  Niemcy to czwarta gospodarka świata, która wykazuje duży potencjał rozwojowy. Niemcy dużo sprzedają i dużo eksportują. Eksportują również do Polski i to właśnie eksport stanowi jeden z filarów ich gospodarki. Tym samym występuje w niej zapotrzebowanie na różnego typu produkty. Zazwyczaj są to elementy dostarczane przez poddostawców na rynek niemiecki, gdzie następnie są wykorzystywane do wytwarzania innych dóbr. Eksport na rynek niemiecki jest dobrym pomysłem, również ze względu na dużą obecność polskich eksporterów, o czym świadczą dane opublikowane w dalszej części wpisu.Eksport na rynek niemieckiZ pewnością jest to rynek docelowy, który warto wziąć pod uwagę podczas opracowania Planu rozwoju eksportu.

Na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki polskie firmy najchętniej eksportują do Niemiec:

 • wyroby przetworzone,
 • aparatura odbiorcza do telewizji,
 • silniki spalinowe
 • części i akcesoria do pojazdów samochodowych,
 • meble,
 • pojazdy samochodowe,
 • miedź rafinowana,
 • druty,
 • konstrukcje do budowy mostów i łodzie,
 • produkty rolno-spożywcze

Największy udział w eksporcie mają maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny (22%), metale nieszlachetne (17%) oraz pojazdy (15%).

Według danych Ministerstwa Gospodarki polsko-niemiecka wymiana handlowa w 2014 roku była rekordowa. Eksport polskich firm do Niemiec wyniósł około 42,5 mld Euro, a import niemieckich towarów na rynek polski ponad 36 mld Euro. Dało to Polsce dodatnie saldo wymiany handlowej. Zarówno wartość eksportu, importu oraz obrotów w wymianie handlowej między Polską i Niemcami wykazała tendencję wzrostową w porównaniu do roku 2013.

Oczywiście można wskazać także inne powody, które tworzą tak duży eksport polskich przedsiębiorców na rynek niemiecki. Należy do nich zaliczyć:

 1. Niemiecką solidność.  Niemcy wywiązują się ze swoich zobowiązań  wobec kontrahentów z zachowaniem terminowości, co wpływa np. na terminową regulację zobowiązań finansowych. Element podstawowy z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy prowadzącego eksport na rynki zagraniczne.
 2. Niemcy znajdują się w strefie Euro, a dobra koniunktura polskiej gospodarki po światowym kryzysie powoduje stabilną relację kursu złotówki do tej waluty.
 3. Sąsiednie położenie Niemiec oraz strefa Schengen, która umożliwia swobodny przepływ towarów i usług. Oba te czynniki przyspieszają wzajemną wymianę towarów, a tym samym czas realizacji zleceń.
 4. Dobre zaplecze infrastruktury, które skutkuje dobrymi połączeniami komunikacyjnymi między Polską, a  Niemcami. Dotyczy to przede wszystkim przewozu towarów oraz osób, które mogą w krótkim czasie dostać się do Niemczech, korzystając np. z tanich linii lotniczych.

Eksport na rynek niemiecki – ciekawa propozycja

Eksport na rynek niemiecki to opcja, którą z pewnością należy rozważyć przy analizie potencjalnych rynków docelowych. Jest to duży, chłonny, ciągle rozwijający się rynek. Na dodatek dobrze rozpoznany przez polskich eksporterów. Na początek działań eksportowych wydaje się ciekawą propozycją, ale oczywiście wszystko zależy od wyniku analizy w Planie rozwoju eksportu.

W kolejnych artykułach napiszemy o najważniejszych targach na rynku niemieckim oraz opiszemy  zrealizowaną przez Serwis RozwójEksportu misję gospodarczą do Niemiec.