Dofinansowanie eksportu

Dofinansowanie eksportu w Małopolsce w ramach MRPO 2014-2020

Dzisiaj chcemy przedstawić informacje o działaniu 3.3.2 MRPO 2014-2020, który przewiduje wsparcie międzynarodowej aktywności firm z województwa małopolskiego. W tym działaniu można otrzymać dotacje na eksport, które pomogą prowadzić działania na planowanych rynkach docelowych (np. szwedzkim czy francuskim). Dotacje na internacjonalizacje są także w zasięgu tych przedsiębiorców, którzy chcą zintensyfikować dotychczas prowadzoną sprzedaż na rynki zagraniczne. Nabór w tym działaniu jest zaplanowany, zgodnie z opublikowanym harmonogramem, w I kwartale 2016 roku. Zatem to ostatnie chwile, aby przemyśleć chęć aplikowania o dotację unijną w tym działaniu przez małopolskie MŚP. Naprawdę warto, gdyż to działanie  przewiduje dużo różnorodnych możliwości, które z  pewnością pomogą firmom z Małopolski zdobyć rynki zagraniczne.

Wdrożenie, bądź poszerzenie dotychczas prowadzonej ekspansji na rynek międzynarodowy pozwala firmie na czerpanie różnych korzyści z eksportu. Jednak najpierw trzeba zainwestować. I tutaj bezcenną pomocą są unijne dotacje, w tym przypadku co prawda, tylko dla małopolskich przedsiębiorców. Jednak kwestią czasu jest ogłoszenie naborów  w innych województwach z dotacjami na eksport.

Działanie 3.3.2 MRPO 2014-2020 należy do działania:

Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

który zawiera

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (skrót MRPO 2014-2020)

dofinansowanie eksportu w małopolsceOś priorytetowa 3  ma za zadanie wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP województwa małopolskiego. Dodamy, że program przeznaczony jest wyłącznie dla firm z Małopolski. Nadrzędnym celem działania 3.3.2  jest wzrost aktywności firm z  Małopolski na rynkach zagranicznych. Ma ono w ujęciu ogólnym za zadanie promocje gospodarczą regionu z naciskiem na wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP. Małopolscy przedsiębiorcy mają do wyboru szeroki zakres działań, objętych możliwością dofinansowania z UE, których wymaga ich ekspansja na rynki zagraniczne.

Jak podaje MRPO 2014-2020 odnośnie finansowania działań wspierających internacjonalizację firm MŚP z Małopolski.

„Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia, w tym m.in. przewidujące:

 • organizację zagranicznych misji gospodarczych dla małopolskich przedsiębiorców,
 • organizację wystaw, targów oraz innych wydarzeń poświęconych wymianie gospodarczej, pozwalających znaleźć potencjalnych nabywców,
 • opracowywanie analiz rynków zagranicznych,
 • promowanie grup towarowych, usług i nowoczesnych technologii reprezentujących wybrane branże (w szczególności zgodne z regionalnymi specjalizacjami),
 • wsparcie przedsiębiorców w dopasowaniu oferty produktowej / usługowej do określonych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych ułatwiających sprzedaż za granicą.

Przewiduje się także bezpośrednie wsparcie dla małopolskich MŚP na rzecz zwiększania ich aktywności międzynarodowej oraz dofinansowanie eksportu w małopolscezdobywania nowych rynków zbytu, w tym m.in.

 • na opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,
 • opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej,
 • zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np. strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 • określenia potencjalnych partnerów handlowych,
 • przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
 • wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych,
 • opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym.

Wspierane będą również projekty z zakresu m.in.

 • udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
 • uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie).

Wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.” Taką strategią w przypadku eksportu jest Plan rozwoju eksportu. Jest to strategia, która określa krok po kroku działania w celu skutecznego wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne. Wymaga właściwego przygotowania merytorycznego ze względu na powodzenie planowanych działań eksportowych. Ponadto Plan rozwoju eksportu jest ważnym elementem wniosku o dofinansowanie. Jego przygotowanie wymaga czasu i trzeba pomyśleć o opracowaniu Planu rozwoju eksportu już teraz, gdyż rozpoczęcie jego tworzenia w chwili ogłoszenia naboru to stanowczo za późno, biorąc pod uwagę, że nabory zwykle trwają krótki czas.

Jak dużą dotację mogą otrzymać małopolscy przedsiębiorcy?

W działaniu 3.3.2 w ramach MRPO 2014-2020 przewidziano budżet 10 mln Euro, a poziom dofinansowania wyniesie 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Firma może otrzymać maksymalnie 200 000 zł dotacji.

Załóżmy, że przedsiębiorca bierze udział w prestiżowych, międzynarodowych targach na wybranym rynku docelowym. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 70 000 zł. Przy dofinansowaniu na poziomie 85% otrzyma zwrot poniesionych kosztów w wysokości 59 500zł. Zatem, pokrywając ze swojej kieszeni 15% kosztów, Przedsiębiorca może zaprezentować swoją firmę na targach i nawiązać ciekawe kontakty z  potencjalnymi klientami, kontrahentami. Przy okazji  istnieje możliwość zapoznania się z ofertą konkurencji i innymi przedstawicielami branży. Ponadto Przedsiębiorca jest bogatszy o bezcenne doświadczenie, które z pewnością wykorzysta. Warto przecierać ścieżki i stawiać pierwsze kroki na zagranicznych rynkach z  pomocą unijnych dotacji. Tym bardziej, że targi to drogie przedsięwzięcie, które ma jednak duż0 potencjalnych korzyści.

Oczywiście dofinansowanie na poziomie 85% można otrzymać na inne, wyżej wymienione działania, które są tańsze, a również konieczne dla podjęcia skutecznej ekspansji na planowane rynki docelowe np. misje gospodarcze czy usługę w zakresie tworzenia Planu rozwoju eksportu.


Aktualizacja (dodano uzupełnienie 01.03.2016)!

Ogłoszono termin rozpoczęcia naboru na dotacje unijne eksportowe dla małopolskich MŚP!

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi jednak 50%!

 

Zapraszamy do lektury artykułu na temat małopolskich dotacji na eksport (proszę kliknąć w napis):

Dotacje unijne dla eksporterów w Małopolsce wreszcie startują, ale są niespodzianki.