Plan rozwoju eksportu – zmora prawdziwego eksportera

Plan Rozwoju EksportuPlan rozwoju eksportu. Z tym pojęciem spotkał się każdy przedsiębiorca, który zastanawiał się w jaki sposób rozpocząć eksport i szukał sposobu opracowania planu wdrożenia tego przedsięwzięcia w życie. Dlaczego? Jest to element kluczowy. Posługując się dość prostą analogią można napisać, że rozpoczynać działania eksportowe bez Planu rozwoju eksportu to tak, jakby nie zabrać ze sobą mapy na górską wycieczkę, gdyż w jednym i drugim wypadku nie znając obszaru, który przemierzamy, musimy mieć wskazówki. Dokument ten określa dokładny opis strategii przedsiębiorcy w zakresie podejmowanych działań, mających na celu jego skuteczne wejście z ofertą firmy na rynki zagraniczne. Ponadto dla przedsiębiorców, którzy chcą działać na rynkach zagranicznych i czerpać korzyści z eksportu z wykorzystaniem unijnych dotacji na internacjonalizację przedsiębiorstwa, Plan rozwoju eksportu jest obowiązkowy i stanowi podstawę wniosku o dofinansowanie. Dlatego z opisanych powodów tak ważne jest odpowiednie, merytoryczne przygotowanie Planu rozwoju eksportu. Ten właśnie plan, dobrze napisany, zrealizowany przez firmę, może pomóc jej w odniesieniu korzyści eksportowych i rozwinąć jej działalność.

Poniżej prezentujemy strukturę dobrze napisanego Planu rozwoju eksportu. Powinien on zawierać:

1. Informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu.
2. Analizę konkurencyjną przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy.
3. Informację o wyborze rynków docelowych działalności eksportowej (będącej wynikiem analizy).
4. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport.
5. Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu lub usługi na każdym z planowanych rynków docelowych.
6. Opis celów i strategii eksportowej.
7. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji celów polityki eksportowej.
8. Szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii.
9. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Aby napisać dobry Plan rozwoju eksportu należy zebrać wiele informacji, które pomogą w jego opracowaniu. Dotyczą one danego przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia bliższego i dalszego. Do bliskiego otoczenia możemy zaliczyć np. konkurencję czy kształtowanie się popytu na produkty oferowane przez firmę. Do dalszego otoczenia  m.in. czynniki kulturowe, społeczne, prawne i administracyjne mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Plan rozwoju eksportu ważną częścią wniosku o dofinansowanie

dotacje eksportPlan rozwoju eksportu jest wymagany jako załącznik wniosku o dofinansowanie i musi zostać pozytywnie zweryfikowany w trakcie oceny merytorycznej projektu, aby móc otrzymać wnioskowaną dotację na działania eksportowe, takie jak m. in. targi wystawiennicze, misje gospodarcze, promocję czy reklamę. W jego treści zawartych jest około 50% informacji, które wymagane są we wniosku podczas aplikacji o fundusze z UE. Ze względu na znaczenie PRE w kontekście wniosku o dotację na internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa, wymagane jest przygotowanie PRE przez fachową, zewnętrzną firmę doradczą. W tym miejscu wiele przedsiębiorców stwierdzi, że sami znają swoją firmę najlepiej, zatem są w  stanie przygotować dla niej najlepszy Plan rozwoju eksportu. Otóż niekoniecznie.

W działaniach wspierających eksport firm z sektora MŚP jest możliwość zlecenia napisania PRE zewnętrznej firmie doradczej z co najmniej dwóch powodów. Zewnętrzne firmy doradcze, wyspecjalizowane w tworzeniu PRE, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do właściwego opracowania tego dokumentu. Uwzględniają czynnik w postaci indywidualnej specyfiki rynków zagranicznych, gdyż np. pewnych cech charakterystycznych dla rynku A, nie można automatycznie odnieść do rynku B. Profesjonalne podejście specjalistów powoduje przygotowanie właściwego Planu rozwoju eksportu, który zapewni skuteczne wdrożenie eksportu Twojej firmie oraz pozwoli spełnić jeden z  kluczowych warunków wniosku o dotację na internacjonalizację sprzedaży przedsiębiorstwa. Dodatkowo dużą zaletą firmy zewnętrznej, wyspecjalizowanej w zakresie usług doradczych dotyczących eksportu jest to, że tworząc Plan rozwoju eksportu z innej perspektywy podejmuje ona temat, niż przedsiębiorca. Wskutek tego niejednokrotnie przedstawia rozwiązania nietypowe, niestandardowe. Taka firma nie dokonuje rutynowej analizy i dostrzega czynniki, których dany przedsiębiorca nie wziąłby już pod uwagę ze względu na powielanie tych samych metod i rozwiązań, które kiedyś przy okazji się sprawdziły. Firma zewnętrzna umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału w zakresie wejścia na rynki zagraniczne, proponując szeroką gamę rozwiązań, które będą dopasowane do potrzeb i możliwości Twojej firmy. W dodatku zakup takiego dokumentu jest dofinansowany w 85%.

Plan rozwoju eksportu wytyczy ścieżkę dla Twojego eksportu

Plan Rozwoju EksportuJak wspomniano we wstępie artykułu, Plan rozwoju eksportu to ważny dokument. Pozwala wytyczyć precyzyjną ścieżkę wprowadzania eksportu przez firmę, a przy wniosku o dofinansowanie działań eksportowych jest wymogiem podstawowym. Jego rola jest kluczowa, dlatego warto zlecić jego przygotowanie specjalistom, którzy posiadają doświadczenie w przygotowywaniu tego typu opracowań. Zalecamy pomyśleć o Planie rozwoju eksportu, gdyż w wypadku chęci aplikacji o dotację w chwili ogłoszenia naboru może być na to za późno. Wynika to z tego, że czas naboru jest krótki, a na przygotowanie właściwego merytorycznie PRE potrzeba około 2-3 tygodni.

Serwis RozwójEksportu.pl pomaga tworzyć takie projekty. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji!