Nasze usługi

nasze usługiRozwój Eksportu oferuje swoim partnerom i klientom usługi w zakresie organizacji i realizacji działań eksportowych. Polegają one na działaniach wymienionych poniżej.

1. Pozyskiwanie dotacji na eksport – specjalizujemy się w organizowaniu wszelkich form dofinansowania działalności eksportowej.

2. Doradztwo gospodarcze, m.in. usługi doradcze związane z wejściem na nowe rynki eksportowe.

3. Tworzenie strategii rozwoju eksportu, której rezultatem jest opracowanie Planu rozwoju eksportu.

4. Wdrożenie Planu rozwoju eksportu poprzez realizację rekomendowanych działań eksportowych:

 • udział w zagranicznych oraz krajowych imprezach targowo-wystawienniczych,
 • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach eksportowych,
 • udział w zorganizowanych misjach gospodarczych do krajów eksportowych lub w Polsce (do siedziby eksportera lub na targi krajowe),
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny,
 • doradztwo eksportowe w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące:
  • rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań marketingowych,
  • aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku,
  • możliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem,
 • działania promocyjno-reklamowe (tłumaczenia, strony internetowe, pozycjonowanie na rynkach zagranicznych itp.).

5. Realizacja działań eksportowych zgłoszonych przez klientów.

6. Reprezentowanie klientów w działaniach eksportowych np. poprzez uzupełnienie lub całkowite zastąpienie zespołu oddelegowanego na targi lub misję gospodarczą.

7. Organizacja szkoleń dotyczących wejścia na nowe i perspektywiczne rynki zagraniczne oraz odpowiedniego przygotowania oferty w tym celu.

8. Tworzenie konsorcjów eksportowych, których celem jest wspólny eksport kilku firm z branży, niebędących względem siebie bezpośrednią konkurencją.

 

Zapraszamy do współpracy!

Rozwój Eksportu