Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia)

Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia) – rozpoczęcie naboru!

Przerywamy na chwilę nasz cykl artykułów, aby poinformować, że właśnie rozpoczął się kolejny program eksportowy! Otóż w dniu 9 maja 2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapowiedziała nabór do programu 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP organizowanego w ramach Światowej Wystawy EXPO 2025 w Japonii (Osaka, region Kansai).

Celem konkursu jest wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą swoją działalność gospodarczą na terytorium RP, poprzez dofinansowanie ich działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału eksportowego na rynkach międzynarodowych.

Nabór do programu rozpoczął się właśnie dzisiaj i będzie odbywał się za pośrednictwem generatora LSI, gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie w terminie do 19 czerwca 2024 roku (do godziny 16:00). Zatem do dzieła!

Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia) – szczegóły programu

Środki przeznaczone na dotacje w ramach programu (tzw. pula alokacji) wynoszą 100 mln zł i będą finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Poziom dofinansowania każdego złożonego wniosku może wynieść maksymalnie 50%, przy czym nie ma minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych.

Przypominamy również, że o dofinansowanie mogą ubiegać się tylko przedsiębiorcy, których profil działalności wpisuje się w jeden z sektorów gospodarki wskazanych w Programie promocji w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2025 w Osace (Kansai, Japonia). A należą do nich: sektor medyczny i farmaceutyczny, sektor budowy i wykańczania budowli, sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki, sektor zielonych technologii (OZE, GOZ), sektor IT/ICT, sektor przemysłu kreatywnego/gaming, sektor kosmetyczny, sektor spożywczy oraz sektor pojazdów szynowych.

Program kierowany jest do firm z grona MŚP, które chcą promować swoją markę produktową poprzez udział w targach (wskazanych w Programie promocji) w roli wystawcy lub zwiedzającego. Jednakże w programie nie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zajmują się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów innych producentów.

Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia) – działania promocyjne

Każdy wnioskodawca, który weźmie udział w naborze, jest zobowiązany do realizacji co najmniej dwóch działań promocyjnych, a w tym do udziału w jednym z dwóch forów gospodarczych i przynajmniej jednych targach w roli wystawcy wskazanych w Programie promocji.

Do działań promocyjnych, które mogą zostać sfinansowane przez przedsiębiorcę w ramach działania 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia), należą:

1. Stoisko wystawowe na targach

   • Sektor medyczny i farmaceutyczny:
    • MEDTEC JAPAN (Tokio, Japonia, II kwartał 2025)
    • Japan Health (Osaka, Japonia, II kwartał 2025)
    • Medlab Asia (Bangkok, Tajlandia, III kwartał 2025)
    • Pharmed & Healthcare Vietnam (Ho Chi Minh, Wietnam, III kwartał 2025)
    • ELDEX Asia (Singapur, IV kwartał 2025)
   • Sektor budowy i wykańczania budowli:
    • Japan Build (Osaka, Japonia, III kwartał 2025)
    • ARCHIDEX (Kuala Lumpur, Malezja, III kwartał 2025)
    • BuildTechAsia (Singapur, I kwartał 2025)
    • Building Construction Technology Expo (Bangkok, Tajlandia, III kwartał 2025)
    • Thailand Building Fair (Bangkok, Tajlandia, IV kwartał 2025)
   • Sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki
    • PHOTONIX SHOW JAPAN (Tokio, Japonia, IV kwartał 2025)
    • APE – Asia Photonics Expo (Singapur, I kwartał 2025)
   • Sektor zielonych technologii (OZE, GOZ)
    • ENEX2025 – Energy and Environment Exhibition (Tokio, Japonia, I kwartał 2025)
    • H2 & FC Expo (Tokio, Japonia, I i III kwartał 2025)
    • ENERtec Asia (Kuala Lumpur, Malezja, II kwartał 2025)
    • Oil & Gas Asia (Kuala Lumpur, Malezja, III kwartał 2025)
    • Singapore International Energy Week (Singapur, III kwartał 2025)
    • ENTECH Vietnam (Hanoi, Wietnam, II kwartał 2025)
    • RENEWABLE ENERGY ASIA (Bangkok, Tajlandia, III kwartał 2025)
   • Sektor IT/ICT
    • Japan IT Week Spring (Tokio, Japonia, II kwartał 2025)
    • Singapore Fintech Festival (Singapur, IV kwartał 2025)
    • Techsauce Global Summit (Bangkok, Tajlandia, III kwartał 2025)
    • Vietnam ICTComm (Ho Chi Minh, Wietnam, II kwartał 2025)
    • CYBER DSA (Kuala Lumpur, Malezja, III kwartał 2025)
   • Sektor przemysłu kreatywnego/gaming
    • Tokyo Game Show (Tokio, Japonia, III kwartał 2025)
    • G-Star (Busan, Korea Południowa, IV kwartał 2025)
    • GAMESCOM Asia (Singapur, IV kwartał 2025)
   • Sektor kosmetyczny
    • Cosme Week Osaka (Osaka, Japonia, III kwartał 2025)
    • Beautyworld Japan (Tokio, Japonia, II Kwartał 2025)
    • Beautycare Expo (Ho Chi Minh, Wietnam, III kwartał 2025)
    • Philbeauty (Metro Manila, Filipiny, data w trakcie ustalania)
    • Cosmobeauty Seoul (Seul, Korea Południowa, II kwartał 2025)
   • Sektor spożywczy
    • FOODEX JAPAN (Tokio, Japonia, I kwartał 2025)
    • Seoul Food & Hotel (Seul, Korea Południowa, II kwartał 2025)
    • Food & Hotel Asia (Singapur, II kwartał 2025)
    • Thaifex Anuga Asia (Bangkok, Tajlandia, II kwartał 2025)
    • Vietfood & Beverage (Ho Chi Minh, Wietnam, III kwartał 2025)
   • Sektor pojazdów szynowych
    • Railway Tech Indonesia (Dżakarta, Indonezja, III kwartał 2025)
    • ASIA PACIFIC RAIL (Bangkok, Tajlandia, II kwartał 2025)

   Ważne: Przedsiębiorca jest zobowiązany do zorganizowania co najmniej jednego stoiska wystawowego na wyżej wymienionych targach (zgodnie ze swoim profilem branżowym) oraz umieszczenia na nim logotypu wizualnego Polski na EXPO 2025 i widocznego elementu wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki (wytyczne na stronie expo.gov.pl).

   2. Wyjazdowe misje gospodarcze na wydarzenia odbywające się w Japonii i krajach Azji Południowo-Wschodniej

   Ważne: Każda misja gospodarcza musi odbywać się na targi, seminarium, konferencję branżową lub forum gospodarcze (do Japonii albo innych krajów Azji Południowo-Wschodniej) oraz powinna prowadzić do nawiązania współpracy. Wyjazd na misje gospodarcze musi być zaplanowany (data podana najpóźniej 21 dni przez rozpoczęciem wydarzenia) oraz rozliczony w formie raportu.

   3. Kampania promocyjna

   Ważne: Koszty kampanii promocyjnej nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowanych projektu (bez kosztów pośrednich) oraz muszą być ukierunkowane na rynki docelowe wskazane w Programie promocji (na działania promocyjne związane z udziałem w targach i misjach gospodarczych).

   4. Fora gospodarcze

   • Polsko-Japońskie Forum Eksportowe (20.05.2025 r.)
   • Polsko-Japońskie Forum Inwestycyjne (30.09.2025 r.)

   Ważne: Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do udziału (bezpłatnego) w jednym z dwóch wyżej wymienionych forów gospodarczych, które będą odbywać się w Japonii podczas trwania EXPO 2025. Dodatkowo wnioskodawca powinien założyć firmową wizytówkę na Portalu Promocji Eksportu, gdyż jest to kluczowy element realizacji celów projektu.

   Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia) – korzyści z udziału

   Udział w programie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP (EXPO 2025 Japonia) organizowanym w ramach Światowej Wystawy EXPO 2025 w Japonii (Osaka, Kansai) pomoże uzyskać dofinansowanie MŚP na wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w targach, pokrycie kosztów podróży pracowników (na targi i misje gospodarcze), przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz pozyskanie kosztów pośrednich (7% kwalifikowanych bezpośrednich kosztów projektu).

   Program dotyczy wybranych branż oraz bardzo odległych krajów docelowych. Wciąż jest to jednak program eksportowy. Wprawdzie poziom dofinansowania nie jest duży, ale obawiamy się, że próżno czekać na program z wyższym dofinansowaniem… Pozostaje nam zatem skorzystać z tego, co jest dostępne.