Finansowanie eksportu.

Dotacje unijne na eksport 2014-2020 już w zasięgu ręki

Polscy eksporterzy z sektora MŚP mają powody do zadowolenia. Przedsiębiorcy, którzy planują wdrożenie eksportu jako poszerzenia prowadzonej działalności, mają w latach 2014-2020 szansę otrzymania dotacji na realizację planów eksportowych. Podobnie firmy z sektora MŚP, które mają mały wskaźnik eksportu w ogólnej działalności, a chcą prowadzić to przedsięwzięcie na zdecydowanie większą skalę, mogą zdobyć dotację ze środków europejskich.

dotacje unijne na eksportW perspektywie 2014-2020 nastąpiły pewne zmiany w metodyce przyznawania dotacji w porównaniu do perspektywy 2007-2013. O ile większą szansę na unijne fundusze mają inwestycje innowacyjne, które zyskały znaczący priorytet nad zwykłymi inwestycjami polegającymi na zakupie środków trwałych, o tyle eksport nadal jest ważnym elementem działalności firm MŚP, na które można uzyskać dotację. Wynika to z faktu, że eksport, obok innowacji, stanowi jeden z  kluczowych filarów napędzających rozwój gospodarczy.

W latach 2007-2013 o dotacje eksportowe można było ubiegać się głównie w ramach Działania Paszport do Eksportu. Dotacje unijne ne eksport w latach 2014-2020 będą dostępne w dwóch typach programów. Pierwszy typ obejmuje swym zasięgiem cały kraj (PO IR 2014-2020) lub pewną jego część (PO PW 2014-2020), natomiast drugi typ swoim zasięgiem działania odnosi się do obszarów lokalnych (tzw. Regionalne Programy Operacyjne).

Dotacje unijne na eksport w latach 2014-2020 będą dostępne w naborach w ramach niżej wymienionych programów:

Krajowe:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ( PO IR 2014-2020)  Obszar całego kraju.
 2. Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (PO PW 2014-2020) – Region Polska Wschodnia (w tym województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie).

Regionalne:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (MRPO 2014-2020).
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).
 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).
 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020).
 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).
 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020).
 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020).
 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020).
 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).
 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020).

W najbliższym czasie opiszemy każdy z powyższych programów.

Dotacje na eksport – czas brać!

Umiejętnie wdrażany eksport przynosi firmie wiele korzyści. Warto już dziś przygotować odpowiedni plan, a następnie wystąpić z wnioskiem o dotację po ogłoszeniu naboru we właściwym programie. Dofinansowanie na działania eksportowe odnosi się np. do:

 • finansowania misji gospodarczych,
 • udziału w targach,
 • zakupów baz danych,
 • promocji i reklamy,
 • doradztwa,
 • wyjazdów zagranicznych.

Warto już podjąć kluczową dla przyszłości firmy decyzję i wybrać jej dalszy rozwój poprzez działania eksportowe. Decyzja o rozpoczęciu eksportu lub jego zwiększeniu musi być poparta dobrze przemyślanym planem na wprowadzenie eksportu, czy też na rozwój dotychczas prowadzonej sprzedaży na rynki zagraniczne. Taki plan wsparty unijnymi środkami, stwarza perspektywy na znaczący sukces przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do śledzenia naszego Serwisu RozwójEksportu.pl oraz kontaktu w wypadku jakichkolwiek pytań.