Plan rozwoju eksportu

Plan rozwoju eksportuPlan rozwoju eksportu (w skrócie PRE) to dokument podobny do biznesplanu przedsiębiorstwa, ale dotyczący sfery eksportowej firmy. Innymi słowy, jest to podstawowy dokument, który wyznacza sposób wdrażania eksportu przez konkretne przedsiębiorstwo.

W odpowiedzi na dużą liczbę zapytań dotyczących PRE postanowiliśmy stworzyć oddzielny wpis, który zawiera podstawowe informacje na ten temat. Na podstawie analizy przesłanych pytań prezentujemy 5 najczęściej zadawanych wraz z odpowiedziami.

1. Po co tworzy się Plan rozwoju eksportu?

Plan rozwoju eksportu tworzy się w celu analitycznego opracowania strategii wdrożenia eksportu. Po wstępnym postanowieniu podjęcia działań w kierunku wprowadzenia eksportu należy to sformalizować i nadać realny wymiar w postaci Planu rozwoju eksportu. Właściwe przygotowanie tego dokumentu pozwoli czerpać korzyści z eksportu i umożliwi firmie dalszy jej rozwój, a także bardziej przewidywalną przyszłość. Będzie to możliwe ze względu na zdywersyfikowanie źródeł przychodów, które zostaną wygenerowane dzięki obecności na różnych rynkach zagranicznych.

2. Od czego muszę zacząć?

Po podjęciu wstępnej decyzji o rozpoczęciu działalności eksportowej na rynkach zagranicznych i chęci wykorzystania w tym celu dotacji na internacjonalizację (jako jednego ze sposobów finansowania zainicjowania eksportu), należy przede wszystkim zapoznać się z rodzajami programów unijnych na lata 2014-2020, które przewidują dotacje na eksport. Następnie:

 • trzeba wybrać spośród dostępnych programów odpowiedni dla danego przedsiębiorcy i sprawdzić terminy naborów.

Przypadek nr 1. Nabór na dotacje eksportowe odbywa się w jednej turze:

 • wcześniej zlecić usługę opracowania PRE zewnętrznej firmie doradczej, aby później nie przegapić w prosty sposób szansy na dofinansowanie,
 • wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie działań eksportowych, które pozwolą wprowadzić w życie strategię opisaną w PRE, aby nie pozostała jedynie na papierze.

Przypadek nr 2. Nabór na dotacje odbywa się w dwóch turach:

 • wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie Planu rozwoju eksportu w I turze naboru,
 • po uzyskaniu dotacji na tę usługę zlecić opracowanie PRE zewnętrznej firmie doradczej,
 • wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie działań eksportowych, które pozwolą wprowadzić w życie strategię opisaną w Planie rozwoju eksportu, aby nie pozostała jedynie na papierze.

Wyjaśnienie zagadnienia związanego z liczbą tur w naborze na unijne dotacje eksportowe znajduje się w artykule Przygotowanie Planu rozwoju eksportu jednak obowiązkowe. Brak planu to brak dotacji na eksport.

3. Co zawiera Plan rozwoju eksportu?

Plan rozwoju eksportu zawiera kompleksową analizę dla konkretnego przedsiębiorstwa. Uwzględnia sytuację konkretnego przedsiębiorstwa i wyznacza najbardziej optymalną strategię wejścia na rynki zagraniczne. W dużym skrócie, do najistotniejszych informacji należy zaliczyć:

 • informacje o sytuacji wewnętrznej danego przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
 • wyznaczanie kierunków ekspansji – Plan rozwoju eksportu analizuje i rekomenduje rynki docelowe odpowiednie dla danej firmy (może być to np. rynek francuski, rynek szwedzki, rynek niemiecki),
 • opracowanie harmonogramu i budżetu działań eksportowych.

4. Jakie korzyści wynikają z posiadania takiego dokumentu?

Plan rozwoju eksportuPrzyjrzyjmy się dokładnie, co możemy otrzymać, jeżeli będziemy się trzymać strategii i działań rekomendowanych w PRE. Przede wszystkim właściwie opracowany Plan rozwoju eksportu:

 • przyczynia się do skutecznego zainicjowania eksportu na planowanych rynkach zagranicznych,
 • jest usługą doradczą objętą możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w naborach na eksport,
 • opisane w nim działania eksportowe (zwłaszcza misje i targi) mogą w naborze na internacjonalizację zostać objęte dofinansowaniem, a PRE jest wymogiem zasadniczym w takim konkursie,
 • ułatwia opracowanie wniosku o fundusze na działania eksportowe także dlatego, że sam w sobie zawiera około 50% informacji koniecznych we wniosku o dofinansowanie działań eksportowych, które uzyskały rekomendacje w Planie rozwoju eksportu.

5. Czy Rozwój Eksportu tworzy takie plany?

Tak! Wykonujemy tego typu projekty i posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym temacie. Koszt opracowania Planu rozwoju eksportu uzależniony jest od jego zakresu (liczba rynków, które firma chce poddać analizie, wielkość budżetu na działania eksportowe itp.). W celu uzyskania indywidualnej wyceny przygotowania Planu rozwoju eksportu prosimy o kontakt.