Dofinansowanie unijne na eksport dla łódzkich MŚP

Dofinansowanie unijne na eksport dla łódzkich MŚP

Dzisiejszy wpis ma na celu przedstawienie możliwości pozyskania dotacji eksportowej dla firm w województwie łódzkim. Już w najbliższym czasie, być może nawet w przyszłym tygodniu, zostanie ogłoszony nabór na dotacje na przygotowanie i opracowanie Planu Rozwoju Eksportu, który jest bardzo ważnym elementem procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa, czyli jego wejścia na planowane rynki zagraniczne. Dofinansowanie unijne na eksport dla łódzkich MŚP będzie bardzo konkretną pomocą finansową, która pobudzi eksport regionu województwa łódzkiego. Planowany do ogłoszenia nabór odbędzie się w ramach

Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

(RPO WŁ 2014-2020)

Dofinansowanie unijne na eksportPozyskane fundusze unijne pozwolą na opracowanie, z pomocą specjalistycznej firmy doradczej z zakresu eksportu, merytorycznego Planu Rozwoju Eksportu, który pomoże m. in. zweryfikować potencjalne rynki docelowe zagranicznej ekspansji np. Niemcy, Francja, Szwecja, które są odpowiednie dla danej firmy z uwzględnieniem jej asortymentu.

Dofinansowanie unijne na eksport, a konkretnie na Plan Rozwoju Eksportu, jest pierwszą częścią Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP w ramach RPO WŁ 2014-2020. Drugą częścią, która wstępnie zaplanowana jest na IV kwartał 2016 roku, jest możliwość aplikowania o dotacje na działania eksportowe, które są rekomendowane w Planie Rozwoju Eksportu, jako niezbędne do skutecznego wejścia na rynki zagraniczne.

Do tych działań eksportowych można zaliczyć przede wszystkim:

  1. Udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.
  2. Udział w misjach gospodarczych na planowane rynki docelowe.
  3. Wyszukiwanie oraz dobór partnerów dla potrzeb współpracy biznesowej na planowanych rynkach docelowych.

Działania te muszą wynikać z Planu Rozwoju Eksportu, jako niezbędne do wdrożenia, z punktu widzenia wejścia firmy na rynki zagraniczne.

Bardzo ważny jest fakt, że w województwie łódzkim wnioskuje się najpierw o dotacje na Plan Rozwoju Eksportu, a potem opracowuje go zewnętrzna firma doradcza. Bo. np. w Małopolsce najpierw wykonuje się Plan Rozwoju Eksportu, a potem wnioskuje o dotację na jego opracowanie. Zatem odwrotna jest kolejność pod względem formalnym, ale  w obu przypadkach cel ten sam. Wsparcie dotacjami unijnymi eksportu polskich MŚPDotacje na eksport w Małopolsce również startują już wkrótce. Dla firm z innych regionów szanse na dotacje eksportowe będą w naborach w ramach właściwych dla nich programów pomocowych z nowej perspektywy 2014-2020.

Dofinansowanie unijne na eksport dla łódzkich MŚP

Warto wnioskować o dotacje na Plan Rozwoju Eksportu, aby zrealizować cele wejścia na rynki zagraniczne. Wdrożenie eksportu umożliwi firmie pozyskanie nowych źródeł przychodu i pozytywnie wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa i prowadzenie dalszej działalności biznesowej. Realizacja Planu Rozwoju Eksportu z pomocą unijnych funduszy na realizację rekomendowanych przez niego działań eksportowych, rozwiąże problemy dotyczące sposobu finansowania jego wdrożenia.


Aktualizacja (uzupełniono 05.03.2016)

Ogłoszono termin otwarcia naboru na unijne dotacje na strategię eksportową dla łódzkich MŚP. Maksymalnie można wydać nawet 200 000 PLN.

Poziom dofinansowania 50%. Nabór startuje 31 marca 2016 roku i potrwa do 29 kwietnia 2016 roku.

Więcej w artykule Dotacje eksportowe dla łódzkich MŚP – ogłoszono otwarcie naboru

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.