Doradztwo

usługa doradcza

Działalność niektórych firm doradczych skupia się wyłącznie na pozyskiwaniu dotacji dla swoich klientów. Natomiast z naszego doświadczenia wynika, że przyznanie dofinansowania to zaledwie początek długiej drogi do zasadniczego celu, jakim jest rozwój firmy poprzez rozwój eksportu.

Dlatego nasze działania mają charakter kompleksowy i komplementarny – przygotowujemy ofertę skrojoną pod konkretną firmę, uwzględniając szereg czynników takich jak m.in. specyfika danego podmiotu, charakter prowadzonej działalności, potencjał produktowy czy możliwości finansowe.

Nasze działania konsultingowe adresujemy zarówno indywidualnie, jak i w ramach pakietu usług. Mogą to być np. analizy, audyty czy cieszące się dużym zainteresowaniem usługi doradcze związane z wejściem na nowe i perspektywiczne rynki eksportowe. Przy czym warto pamiętać, że zakup takich usług doradczych nierzadko może stanowić wydatek finansowany w ramach dotacji ze środków unijnych.

Powyższa usługa doradcza, stanowiąca kluczowy element budowania strategii wejścia na dany rynek, pozwala sprawdzić potencjał swojej oferty produktowej na tle firm zagranicznych z wybranego rynku zagranicznego. Pogłębiona analiza obranego kierunku eksportowego umożliwia stworzenie jasnej koncepcji wejścia oraz pomaga w odpowiednim przygotowaniu do takiego przedsięwzięcia.

Efektem realizacji omawianej usługi jest wielostronicowy dokument obejmujący istotne informacje rynkowe oraz takie zagadnienia jak: charakterystyka i uwarunkowania danego rynku, metody eksportu, analiza branżowa, analiza konkurencji, przegląd potencjalnych partnerów, bariery prawne, przydatne kontakty czy też reguły kultury biznesowej wybranego kraju.

Usługa doradcza porusza ponadto kwestie logistyczne związane z wejściem na dany rynek czy też ryzykiem dotyczącym prowadzenia eksportu w określonym kierunku. Dodatkowo zawarta jest analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa wraz z sugerowanymi rozwiązaniami i sposobami jak najlepszego przygotowania się do ekspansji na analizowany rynek.

Inaczej mówiąc, RE pomaga przedsiębiorcom w efektywniejszej realizacji ich projektów oraz osiąganiu założonych wskaźników. Dotychczas wsparliśmy już dziesiątki firm, a nasze działania wydatnie przyczyniły się do ich rozwoju. Natomiast w związku z tym, iż powyżej wymieniono jedynie wybrane usługi z naszego portfolio, w celu pozyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością pomożemy dobrać optymalny zakres doradztwa dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.