Dofinansowanie unijne na eksport

Fundusze na eksport – wnioski z pierwszych naborów

W końcu pełną parą ruszyły dotacje eksportowe w ramach unijnych programów pomocowych na lata 2014-2020. Odbyły się już pierwsze nabory, w których można było składać dokumentacje konkursowe dla naszych partnerów biznesowych. Na tej podstawie Serwis RozwojEksportu.pl chce podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Przede wszystkim są dwa zasadnicze rodzaje programów, które oferują dotacje na eksport. O zasięgu ogólnopolskim: dofinansowanie eksportu GO TO BRAND (nabór planowany) oraz o zasięgu regionalnym, gdzie odbyły się nabory na dofinansowanie eksportu dla województw: opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, a trwają nabory dla: małopolskiego. Wkrótce mają wystartować nabory dla województw mazowieckiego oraz lubuskiego. Pośrednim programem jest częściowo ogólnopolski Program Operacyjny Polska Wschodnia (obecnie trwa nabór). W jego ramach również można aplikować o dotacje na internacjonalizacje, lecz jest przeznaczony jedynie dla województw z tzw. Makroregionu Polska Wschodnia. Następną kwestią jest dostępność dotacji. O środki unijne jest trudno i łatwo. Wszystko zależy od tego jakim rodzajem firmy jest Wnioskodawca i co zamierza zrobić. Aby dostać dotacje trzeba ponieść odrobinę wysiłku. Kluczowym problemem jest też czas, gdyż cała procedura może trochę trwać.

Przy ubieganiu się o dotacje warto wziąć pod uwagę kilka rzeczy:

1. Plan Rozwoju Eksportu. Bez planu rozwoju eksportu, zwanego też strategią biznesową eksportu lub planem działalności eksportowej czy modelem internacjonalizacji biznesowej, się nie obejdzie. W każdym województwie wymagany jest załącznik opisujący działalność eksportową firmy, która chce pozyskać dotacje na ten cel.  Pomijając kwestię nazewnictwa tego dokumentu,  dotyczy on tego samego. Nasz serwis najczęściej używa określenia Planu Rozwoju Eksportu, bazując na programie Paszport do eksportu z perspektywy 2007-2013, który był takim programem wzorcowym dla wszystkich programów regionalnych. O tym dokumencie pisano już wielokrotnie na łamach naszego Serwisu RozwojEksportu.pl. Zachęcamy do lektury:-)

2. Programy eksportowe są dzielone na etapy. Oznacza, to że w pierwszym etapie składa się wniosek o udzielnie wsparcia na napisanie planu działalności eksportowej, a potem na jego wdrożenie. Ten mechanizm występuję np. w województwie łódzkim. Nie jest jednak tak wszędzie. W Małopolsce składa się jednocześnie plan działań eksportowych wraz z wnioskiem.

3. Poziom wsparcia. Chyba najważniejsza rzecz dla przedsiębiorcy. Minimum można otrzymać 50% zwrotu wydatków kwalifikowanych. W niektórych programach jest to nawet 85%.

4. Wydatki możliwe do sfinansowania. Tak, nie wszystko można sfinansować. Jest koszyk wydatków, z którego można wybierać. Najczęściej są to targi międzynarodowe, doradztwo (prawne, marketingowe, finansowe), wyszukiwanie klientów, tłumaczenia oraz wydatki związane z pozyskaniem certyfikatów.  Tego czego nie ma i budzi największe kontrowersje, to wydatki na reklamę np. na pozycjonowanie, druk katalogów itp. Paradoksem jest to, że otrzymać można środki na przygotowanie projektu katalogu, ale nie sfinansowanie jego wydruku.

5. Czas. W przypadku projektów dwuetapowych czas pozyskania dotacji na sfinansowanie konkretnych działań eksportowych wyniesie minimum 12 miesięcy.  W projektach jednoetapowych jest on krótszy i wynosi 5-6 miesięcy.

fundusze na eksportBiorąc pod uwagę wszystkie w/w uwagi do programów ekspertowych widać, że instytucje rozdające dotacje mają chęć wspierać firmy ze swojego regionu. Jednak nie zawsze im się to udaje. Zdarzają nietrafione pomysły np. brak środków na reklamę. Pomimo tego zainteresowanie programami eksportowymi jest duże.

Zwracamy jeszcze uwagę na terminy naborów, które są organizowane raz do roku na konkretny program. Bardzo łatwo jest przegapić jakiś nabór, a jeżeli straci się tę szansę w 2016 r. to  można zapomnieć o funduszach na eksport na sfinansowanie działań eksportowych na rok 2017. Proszę brać pod uwagę, że otrzymanie dotacji wymaga cierpliwości. Nagrodą natomiast może być dotacja i tego właśnie Państwu życzymy.