Dotacje eksportowe

Dotacje eksportowe dla łódzkich MŚP – ogłoszono otwarcie naboru

Ostatnie dni to dobre wiadomości dla polskich MŚP, które chcą poszerzyć swoją działalność poprzez rozpoczęcie i prowadzenie eksportu na rynki zagraniczne. Nasz Serwis RozwojEksportu.pl z przyjemnością przekazuje te informacje. Dwa dni temu pojawił się wpis, który opisuje otwarcie naboru na dotacje unijne na eksport dla małopolskich MŚP, który nastąpi 30 marca 2016 roku. W dzisiejszym artykule opiszemy dotacje eksportowe dla łódzkich MŚP, które będą możliwe do pozyskania w ogłoszonym do otwarcia naborze. Łódzkie dotacje na eksport będą możliwe do uzyskania poprzez

Oś Priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

(RPO WŁ 2014-2020)

Dotacje eksportoweW artykule Dofinansowanie unijne na eksport dla łódzkich MŚP zasygnalizowano, że dotacje unijne na eksport dla łódzkich MŚP ruszą niebawem. Dziś można napisać, że nabór zostanie otwarty 31 marca 2016 roku i potrwa do 29 kwietnia 2016 roku.

Nabór na dotacje eksportowe dla łódzkich MŚP jest jednym z  tych naborów, który składa się z dwóch tur. W artykule Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu jednak obowiązkowe. Brak planu to brak dotacji na eksport wyjaśniono różnice między naborem z jedna turą, a dwiema turami w odniesieniu do aplikacji o fundusze unijne na rozwój eksportu.

Ogłoszony nabór to pierwsza tura, gdzie przedsiębiorcy z  województwa łódzkiego mogą wnioskować o dofinansowanie na Plan Rozwoju Eksportu, którego utworzenie po uzyskaniu dofinansowania, ma zostać zlecone zewnętrznej, specjalistycznej firmie doradczej.

W drugiej turze, zaplanowanej wstępnie na IV kwartał 2016 roku, będzie można wnioskować o dotacje na działania eksportowe rekomendowane w opracowanym Planie Rozwoju Eksportu.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych

Poziom dofinansowania na Plan Rozwoju Eksportu wynosi 50%. W praktyce to oznacza, że dokładnie połowę kosztu utworzenia strategii eksportowej łódzkiej firmy pokryje Unia Europejska, dzięki dotacji z RPO WŁ 2014-2020.

Wysokość dofinansowania w ogłoszonym naborze

Na Plan Rozwoju Eksportu firma musi przeznaczyć co najmniej 25 000 PLN (minimalny wydatek kwalifikowany),  zatem minimalna wartość dotacji wynosi 12 500 PLN (50% z kwoty 25 000 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania w tym naborze może wynosić 100 000 PLN. Zatem na swoją strategię eksportową firma może wydać, aż 200 000 PLN (maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych).

Budżet naboru

Na dotacje przeznaczono w ramach konkursu orientacyjny budżet w wysokości 1 000 000 euro.

Dotacje eksportowe dla łódzkich MŚP

Ogłoszony do otwarcia nabór to świetna okazja dla łódzkich firm na pozyskanie dotacji na opracowanie modelu, który opisuje strategię w zakresie eksportu. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu przez zewnętrzną firmę doradczą pozwoli na otrzymanie rzetelnej analizy, która pozwoli skutecznie wejść na rynki zagraniczne. Ponadto właściwie napisany Plan Rozwoju Eksportu to szansa na aplikację o dotacje eksportowe na działania na rynkach zagranicznych, które są niezbędne z punktu widzenia PRE celem jego skutecznej realizacji.