Go to Brand 2020

Dotacje na rozwój eksportu w województwie warmińsko-mazurskim

Ostatnio Serwis RozwójEksportu.pl publikuje wiadomości o naborach, w których można otrzymać dotacje na rozwój eksportu.  Z pewnością są to informacje, które ucieszą polskich przedsiębiorców z sektora MŚP. Niedawno pojawiły się wpisy o dacie startu naboru na dotacje eksportowe dla łódzkich MŚP czy dotacje na internacjonalizacje dla małopolskich MŚP. Dzisiejszy artykuł przedstawi możliwość pozyskania dofinansowania na eksport dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, gdyż 31 marca 2016 roku rusza następujący nabór:

Oś Priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

(RPO WiM 2014-2020)

Termin naboru

Dotacje na rozwój eksportuDotacje na rozwój eksportu będą dostępne w naborze, który startuje 31 marca 2016 roku, a kończy się z dniem 29 kwietnia 2016 roku.

Poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania, w tym naborze dla Poddziałania 1.3.5, wynosi 50%. Oznacza to, że dotacje na rozwój eksportu ze środków unijnych pokryją połowę kosztów wydatków kwalifikowanych w tym konkursie. Wydatki kwalifikowane są to takie koszty, które są związane z danym naborem i tym samym jest możliwe ich dofinansowanie.

Na co można przeznaczyć dotacje na eksport??

W tym naborze przedsiębiorcy z  województwa warmińsko-mazurskiego mogą wnioskować o dotacje na kompleksowy zakres działań związanych z wdrożeniem eksportu.

Nabór na dotacje na internacjonalizacje w województwie warmińsko-mazurskim odbędzie się w sposób podobny, jak w Małopolsce. Zatem w jednym naborze przedsiębiorca może wnioskować o dotacje na wykonany już wcześniej  i posiadany Plan Rozwoju Eksportu (PRE). To dofinansowanie zwróci przedsiębiorcy część kosztów opracowania PRE który został już wcześniej przygotowany przez doradczą firmę zewnętrzną.

W dalszej kolejności,w tym samym naborze, dotacje będzie można pozyskać na działania eksportowe, których przeprowadzenie jest uzasadnione w Planie Rozwoju Eksportu. Należą do nich:

  • organizacja udziału firmy w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych, wyjazdach biznesowych;
  • usługi doradcze związane z ekspansją na rynki zagraniczne;
  • usługi informacyjne.

Wartości wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wniosku może wynosić 20 000 PLN, a maksymalna wartość tych kosztów kwalifikowanych może mieć wartość, aż 400 000 PLN! To bardzo duża kwota!

Budżet konkursu

Orientacyjna wysokość budżetu konkursowego wynosi ponad 29 000 000 PLN!

 

Dotacje na rozwój eksportu

Firmy z województwa warmińsko-mazurskiego będą mogły, dzięki temu naborowi, zrealizować projekty wejścia na rynki zagraniczne. Właściwie przygotowana strategia eksportowa, czyli Plan Rozwoju Eksportu oraz właściwie dobrane w tym celu działania eksportowe, uzasadnione w Planie Rozwoju Eksportu, w znaczący sposób ułatwi to zadanie. Wzrost eksportu firm z Warmii i Mazur wpłynie też korzystnie na lokalną gospodarkę.

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.