Dofinansowanie na eksport

Dofinansowanie na eksport w Mazowieckiem już w II kwartale 2016

Ostatni czas przyniósł dużą ilość ogłoszeń o planowanych naborach na dotacje dla eksporterów. Nareszcie nasz Serwis RozwójEksportu.pl może przekazywać te informacje, tak długo wyczekiwane przez polskie firmy z sektora MŚP. Serwis RozwójEksportu.pl informował już, że 30 marca 2016 roku rusza konkurs na dotacje na działania eksportowe dla małopolskich firm oraz tego samego dnia rozpoczyna się nabór na dotacje eksportowe w województwie warmińsko-mazurskim. Natomiast 31 marca 2016 roku startuje nabór na dofinansowanie Planu Rozwoju Eksportu w województwie łódzkim.

W dzisiejszym wpisie opisane zostanie dofinansowanie na eksport w Województwie Mazowieckim. Dofinansowanie na eksport będzie możliwe już niedługo, gdyż Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) stworzy taką szansę poprzez nabór, którego ogłoszenie jest zaplanowane na czerwiec 2016 roku.

Oś priorytetowa 3 Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

RPO WM na lata 2014-2020

Dofinansowanie na eksportPlanowany do ogłoszenia nabór będzie to jedna tura, w której przedsiębiorcy z mazowieckich MŚP będą mogli aplikować o fundusze unijne na Plan Rozwoju Eksportu oraz na realizację działań eksportowych zawartych w tym opracowaniu. Rożnica między realizacją naboru na dotacje eksportowe w formie jednej, bądź dwóch tur, zaprezentowano w artykule Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu jednak obowiązkowe. Brak planu to brak dotacji na eksport.

Firma składa wniosek o dofinansowanie już wykonanego wcześniej Planu Rozwoju Eksportu, który stanowi jeden z załączników wniosku o wsparcie z funduszy europejskich. Dotacja pozyskana na PRE stanowi pokrycie części kosztów już poniesionych przez firmę. Natomiast równolegle firma w tym samym wniosku ubiega się o finansowanie działań eksportowych, które dopiero zostaną przeprowadzone, celem wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu i skutecznego wejścia na rynki zagraniczne.

Wśród działań eksportowych objętych dofinansowaniem można wyróżnić np.:

  • udział w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych oraz krajowych,
  • przeprowadzenie misji gospodarczych oraz wizyt studyjnych,
  • wyszukiwanie partnerów biznesowych i handlowych na planowanych rynkach docelowych.

Warto zwrócić uwagę, że o dotacje mogą wystąpić nie tylko pojedyncze przedsiębiorstwa z sektora MŚP, ale także ich grupy np. firmy współpracujące w formie kooperacji.

Wiążące informacje w zakresie np. poziomu dofinansowania czy minimalnej oraz maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu, zostaną określone z dniem ogłoszenia naboru. Jak pojawi się ogłoszenie o terminie rozpoczęcia tego konkursu na dotacje eksportowe to pojawi się również wpis na Serwisie RozwójEksportu.pl, który przedstawi Państwu informacje związane z tym naborem. Zwłaszcza jego aspektów finansowych.

Nim zostanie ogłoszony konkurs można zlecić opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmie doradczej, a po otwarciu naboru wnioskować o dotacje na Plan Rozwoju Eksportu i działania eksportowe niezbędne do jego skutecznego wdrożenia.

 

Dofinansowanie na eksport

Dotacje na internacjonalizacje w RPO WM 2014-2020 w Poddziałaniu 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw to okazja dla regionu województwa mazowieckiego do ciągłego rozwoju, dzięki wykorzystaniu przez mazowieckie firmy z sektora MŚP dofinansowania z Unii Europejskiej na wdrożenie eksportu.

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.