Dofinansowanie unijne dla eksporterów

Dofinansowanie unijne dla eksporterów na promocje firmy i jej marki w PO IR

Dofinansowanie unijne dla eksporterów w perspektywie 2014-2020 przewiduje również wsparcie polskich firm z sektora MŚP poprzez realizację działań promocyjnych, które wpasowują się w szersze projekty promocji opracowanych dla poszczególnych branż na szczeblu Ministerstwa Gospodarki. Promocja firmy oraz jej wizerunku jest ważna dla firm, które planują rozpoczęcie eksportu i sprzedaż na rynki zagraniczne. Jednak tego typu działania związane z promowaniem marki są istotne także dla firm, które rozpoczęły i prowadzą eksport, ale nie są to obecnie działania na wielką skalę. Tym samym pozycja marki nie jest jeszcze ugruntowana na rynkach zagranicznych, na których firma jest obecna. Tutaj z pomocą przychodzą unijne dotacje w ramach ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Działanie 3.3. realizowane przez PO IR 2014-2020 ma na celu wspieranie polskich MŚP w przełamywaniu barier, które ograniczają możliwość Dofinansowanie unijne dla eksporterówekspansji na rynki zagraniczne. Jego zadaniem jest ułatwienie dostępu do fachowych usług doradczych, szczególnie w zakresie pozyskiwania kontrahentów na rynkach zagranicznych i nawiązywania z nimi współpracy biznesowej.

Z kolei Poddziałanie 3.3.3 ma na celu promocję polskich marek produktowych, dzięki Marce Polskiej Gospodarki za pośrednictwem przedsiębiorstw i przy ich udziale w tym projekcie. Wspierane będą firmy biorące udział w programach promocji o charakterze branżowym, jak i ogólnym. Tymi przedsiębiorstwami mogą być firmy:

 • prowadzące eksport,
 • mające w asortymencie innowacyjny produkt/usługę, które mogą stać się rozpoznawalne na świecie i wykreować markę globalną,
 • prowadzące działalność w sektorze B+R tj. badawczo-rozwojowym lub takie, które zakupiły/wdrożyły innowacyjne rozwiązania.

Programy promocyjne odnoszą się do wybranych, wytypowanych branż. Przewidują one określone instrumenty wsparcia, które firmy mogą wykorzystać. Przyjęte w tych programach rozwiązania z jednej strony odnoszą się do projektu promocji, a z drugiej stanowią odpowiedź na oczekiwania i potrzeby przedsiębiorców. Poddziałanie 3.3.3 pozwoli ubiegać się o dotacje na udział firmy w takim programie promocji i jego realizację przez uczestnictwo w nim danej firmy.

Maksymalny, planowany poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

 • dla mikroprzedsiębiorstwa –  80% dla województwa mazowieckiego oraz 85% dla pozostałych województw,
 • dla małej firmy – 75% dla wszystkich województw,
 • dla średniej firmy – 60% dla wszystkich województw.

Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych to procentowa część kosztów, które firma uzyska w formie dotacji, na działania objęte możliwością dofinansowania w danym naborze.

Maksymalna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1 000 000 PLN, natomiast nie ma określonej wartości minimalnej. Na dofinansowanie projektów konkursowych zostanie przeznaczony budżet o orientacyjnej wysokości 100 000 000 PLN.

Dofinansowanie dla eksporterów w Poddziałaniu 3.3.3 będzie możliwe w konkursie, który zostanie ogłoszony 16 maja 2016 roku. Nabór wniosków zacznie się 24 czerwca 2016 roku, a zostanie zamknięty 5 sierpnia 2016 roku. Przewidziany jest także drugi nabór w ramach Poddziałania 3.3.3 w tym roku, który zostanie ogłoszony w październiku 2016 roku, a sam nabór będzie trwać od listopada 2016 roku do grudnia 2016 roku.

Według informacji Ministerstwa Rozwoju w Poddziałaniu 3.3.3 wsparciem zostaną objęte następujące branże:

 • kosmetyki,
 • meble,
 • polskie specjalności żywnościowe,
 • sprzęt medyczny,
 • moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design),
 • biotechnologia i farmaceutyka,
 • maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa),
 • IT/ICT,
 • budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa),
 • części samochodowe i lotnicze,
 • jachty i łodzie,
 • sektor usług prozdrowotnych.

Dokładny zakres produktów/usług dla wymienionych powyżej branż zostanie ustalony na drodze konsultacji.

Dofinansowanie unijne dla eksporterów

Poddziałanie 3.3.3 to interesująca forma wsparcia. Z jednej strony wspiera indywidualnie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych poprzez budowę marki, a z drugiej strony realizuje projekty promocji, które reklamują Markę Polskiej Gospodarki.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.