Dotacje Go To Brand

Dotacje Go To Brand – Marka Polskiej Gospodarki

W jednym z  wpisów na Serwisie RozwójEksportu.pl został opisany temat dotacji w Poddziałaniu 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  w ramach PO Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Dotacje Go To Brand stanowić będą wsparcie dla firm, które będą uczestniczyć w branżowych programach promocyjnych,  Marka Polskiej Gospodarki będzie reklamować polskie marki produktowe. W dzisiejszym wpisie zostanie omówiona idea Marki Polskiej Gospodarki oraz w szerszym kontekście inicjatywa Go To Brand.

Dotacje Go To BrandDotacje Go To Brand w Podziałaniu 3.3.3 są związane z dwoma zasadniczymi zagadnieniami:

 • Marka Polskiej Gospodarki,
 • branżowe programy promocji,

Marka Polskiej Gospodarki

Pomysł na markę Polskiej Gospodarki (logo po prawej stronie) ma identyfikować polskie produkty, które są na rynkach zagranicznych. Polskie firmy eksportują coraz więcej, jednak kraj pochodzenia ich produktów- Polska – jest znany jedynie wąskiemu gronu odbiorców i konsumentów. Zatem pojawiła się krajowa inicjatywa, aby budować wizerunek i renomę polskiej marki na rynku międzynarodowym i tym samym wspierać polskich eksporterów.

Zatem zasadniczą rolą, jaką ma spełnić Marka Polskiej Gospodarki, jest promocja polskich produktów oraz polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych

Każdy przedsiębiorca może wykorzystać logo Marki Polskiej Gospodarki do znakowania pochodzenia swoich produktów. Z jednej strony jest to przywilej, a z drugiej zobowiązanie.

Branżowe programy promocji

Na drodze szeroko zakrojonej selekcji nastąpiło wytypowanie branż, które będą miały własne programy promocji. W założeniu miały to być branże, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS).

Na dzień dzisiejszy wyłoniono 12 branż:

 • kosmetyki,
 • polskie specjalności żywnościowe,
 • meble,
 • sprzęt medyczny,
 • moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design),
 • maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa),
 • biotechnologia i farmaceutyka,
 • części samochodowe i lotnicze,
 • IT/ICT,
 • budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa),
 • sektor usług prozdrowotnych.
 • jachty i łodzie,

Następnie zostaną wyselekcjonowane grupy produktowe oraz usługowe.

Programy promocyjne będą zawierać kompleksowe działania, które będą wspierać przedsiębiorców i odpowiadać ich zapotrzebowaniu na wsparcie w zakresie eksportu, a z drugiej strony promować polską markę i budować jej renomę.

Dotacje Go To Brand

Poddziałanie 3.3.3 to ważna inicjatywa wsparcia polskich eksporterów oraz budowa wiarygodności i prestiżu na rynku zagranicznym polskiej marki. Dotacje Go To Brand wykorzystują elementy opracowane na szczeblu krajowym: Marka Polskiej Gospodarki oraz branżowe programy promocji. Warto w nich wziąć udział i budować wizerunek polskiej marki, także zwiększając eksport własnej firmy i jego udział na rynkach zagranicznych.

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.

Wpis w oparciu o informacje ze strony Ministerstwa Rozwoju.