Poddziałanie 3.3.3

Informacje o naborze: Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 Go To Brand – prawie 200 mln zł w budżecie

Nasz Serwis RozwójEksportu.pl informował w ostatnim wpisie o tym, że 10 stycznia 2017 roku PARP ogłosił nabór na dotacje unijne Poddziałanie 3.3.3 PO IR w odniesieniu do 12 branż oraz pięciu perspektywicznych rynków eksportowych. Dzisiejszy wpis zostanie przeznaczony na zaprezentowanie informacji związanych z tym konkretnym konkursem.

Poddziałanie 3.3.3Termin konkursu

Wnioski będzie można składać w okresie od 10 lutego 2017 roku do 13 marca 2017 roku.

Na jakie projekty można otrzymać dotację?

W ramach tego konkursu Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand realizowanego przez PO IR wsparciem objęte będą projekty, które wpisują się w branżowe programy promocji oraz programy promocji o charakterze ogólnym.

Wytypowanych zostało 12 branż, które posiadają największy potencjał w zakresie promocji i budowy wizerunku Marki Polskiej Gospodarki. Ponadto równolegle podmioty biorące udział w tym przedsięwzięciu mogą budować swój eksport z pomocą unijnych dotacji Go To Brand. Każda z branż posiada swój własny branżowy program promocji. Serwis RozwójEksportu.pl publikował wpisy przedstawiające programy promocji dla każdej z branż. Branżowy programy promocji opisuje m.in. działania obligatoryjne oraz fakultatywne. Ponadto wymienia potencjalne imprezy targowe, w których firma może wziąć udział. Wybór jest naprawdę duży.

Do tych branż należą:

Ponadto o dofinansowanie Go To Brand mogą ubiegać się MŚP, które nie kwalifikują się do żadnej z 12 branż, ale chcą brać udział w realizowaniu programów promocji o charakterze ogólnym. Dotyczą one eksportu na rynki określone jako perspektywiczne.

Należą do nich:

 • Meksyk;
 • Iran;
 • Indie;
 • Algieria;
 • Wietnam.

Ta inicjatywa została włączona do Go To Brand niedawno, ale właściwie odpowiada konieczności poszukiwania nowych rynków zbytu dla polskich towarów oraz usług.

Kto może aplikować?

Podziałanie 3.3.3 PO IR kieruje w tym naborze swoje wsparcie dla mikro, małych i średnich firm, czyli polskiego sektora MŚP.

Budżet konkursu na dotacje Go to Brand

Dla projektów:

 • zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego jest to 20 000 000 zł;
 • zlokalizowanych na obszarze województw innych niż mazowieckie suma ta wynosi 180 000 000 zł.

Poziom dofinansowania

Wysokość dotacji unijnej Go To Brand może wynieść:

 1. w przypadku wyboru formy dofinansowania jako pomocy publicznej na pokrycie kosztów wynajmu, budowy oraz obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości wydatków kwalifikowanych;
 2. w sytuacji wyboru formy dofinansowania jako pomocy publicznej na pokrycie kosztów wynajmu, budowy oraz obsługi stoiska wystawowego, a także pomocy de minimis na pokrycie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości wydatków kwalifikowanych;
 3. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę dofinansowania jedynie w formie pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
  – do 60% dla średnich firm;
  – do 75% dla małych firm;
  – do 80% dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego;
  – do 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych może wynieść:

 • 500 000 zł dla jednego programu promocji o charakterze ogólnym dla wskazanych rynków perspektywicznych;
 • 1 000 000 zł dla co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym dla wskazanych rynków perspektywicznych;
 • 1 000 000 zł dla branżowego programu promocji;
 • 1 000 000 zł dla branżowego programu promocji i dodatkowo co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym dla wskazanych rynków perspektywicznych;

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Do kosztów kwalifikowanych, czyli objętych możliwością pozyskania dofinansowania, zaliczają się przykładowo:

 1. wydatki wynajmu, budowy oraz obsługi stoiska wystawowego w trakcie uczestnictwa MŚP w danej imprezie targowo-wystawienniczej;
 2. wydatki usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 3. wydatki szkolenia w temacie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 4. koszty podróży służbowych pracowników danej firmy biorącej udział w targach, misjach gospodarczych czy programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w stopniu, zakresie i według stawek określonych we właściwych przepisach;
 5. wydatki związane z transportem i ubezpieczeniem dla osób i eksponatów w związku z uczestnictwem w targach lub misjach gospodarczych;
 6. wydatki odnośnie do rezerwacji miejsca na wystawie lub targach, opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 7. wydatki na reklamę w mediach targowych;
 8. wydatki na organizację stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 9. wydatki uczestnictwa w seminariach, kongresach oraz konferencjach;
 10. wydatki na organizację pokazów, prezentacji oraz degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
 11. wydatki informacyjno-promocyjne projektu.

Poddziałanie 3.3.3 Go To Brand PO IR

W tym naborze w końcu mogą aplikować przedstawiciele wszystkich 12 branż, a ponadto te MŚP, które chcą realizować programy promocji o charakterze ogólnym na wytypowane rynki perspektywiczne. Ciekawy program, ambitny cel. Ponadto duży budżet na poziomie 200 mln zł zachęca do tego, aby spróbować i z pomocą funduszy z Unii Europejskiej budować eksport własnej firmy oraz promować Markę Polskiej Gospodarki na rynku międzynarodowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.