Go To Brand – program promocji branży budowy i wykańczania budowli

Jak już informowaliśmy na naszym Serwisie RozwójEksportu.pl, drugi nabór Go To Brand został zaplanowany na styczeń 2017 roku. Zatem dzisiaj przyszła kolej na ostatni artykuł z serii o branżowych programach promocji Go To Brand. Dlatego teraz opiszemy program promocji branży budowy i wykańczania budowli. W programie otrzymamy wsparcie  w wysokości od 50% do 85%. Wartość dofinansowania zależy od tego jaki mamy status przedsiębiorstwa (mikro, małe czy średnie).  W programie maksymalnie można zrealizować projekt o wartości 1 mln zł, a więc maksymalna dotacja może wynieść 850 tys. zł  – zakładam, że wniosek złoży mikroprzedsiębiorstwo w ramach pomoce de minimis, 750 tys. zł – małe przedsiębiorstwo, 600 tys. zł średnie przedsiębiorstwo. Jeżeli jako formę pomocy wybierzemy formę pomocy publicznej na targi (nie mylić z pomocą de minimis) otrzymamy tylko 50%, czyli 500 tys. zł.

GO TO BRAND - branża budwolanaProgram promocji branży budowy i wykańczania budowli jest adresowany do m. in.:

 • producentów wyrobów z drewna;
 • producentów farb, lakierów, klejów itp.;
 • producentów metalowych wyrobów;
 • producentów wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • firm zajmujących się określonymi robotami budowlanymi;
 • producentów maszyn ogólnego przeznaczenia (z pewnymi wyjątkami, branża maszyn i urządzeń ma swój własny branżowy program promocji adresowany do szerokiej grupy potencjalnych Beneficjentów);
 • i innych.

Przedsiębiorca, który chce wziąć udział w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli, musi wziąć udział w przewidzianych działaniach obowiązkowych oraz ma do wyboru pewne działania fakultatywne, które umożliwiają mu dobór tych odpowiednich dla jego zamierzeń eksportowych.

Każda z firm, która bierze udział w programie jest zobligowana określić co najmniej jeden rynek perspektywiczny zgodny ze strategią eksportową firmy. Te rynki perspektywiczne możliwe do wyboru określa program promocji branży budowli i wykańczania budowli. Należą do nich:

 • Azerbejdżan;
 • Rosja;
 • Kazachstan;
 • Ukraina;
 • Iran;
 • ZEA;
 • Norwegia;
 • Turcja.

Następnie przedsiębiorca jest zobligowany do zakupienia usługi doradczej w zakresie strategii wejścia na wybrane rynki perspektywiczne ze względu na konieczność udziału w targach.

Go to BrandW zakresie targów to przedsiębiorca musi wziąć udział w ramach programu przynajmniej w 6 imprezach, jako wystawca. Dodatkowo przynajmniej 3 imprezy targowe spośród wszystkich, w których Wnioskodawca weźmie udział, muszą mieć zorganizowane narodowe stoisko informacyjne. Lista targów możliwych do wyboru jest bardzo długa. Znajdują się na niej targi na rynkach pozaunijnych oraz targi o znaczeniu międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej. Zatem wybór jest duży i dla przykładu do wyboru będą targi:

 • Ukraina, Kijów, INTERBUILDEXPO;
 • Białoruś, Mińsk, ENERGY EXPO;
 • Szwajcaria, Bazylea, SWISSBAU;
 • Norwegia, Oslo, Eliaden ( budowlano – energetyczne);
 • Kazachstan, Ałmaty, POWER – KAZINDUSTRY;
 • Turcja, Stambuł, YAPI /TurkeyBuild Istambul;
 • Francja, Paryż, BALTIMAT;
 • Niemcy, Monachium, BAU;
 • Niemcy, Berlin, BAUTEC;
 • Holandia, Amsterdam, AQUATECH.

Przedsiębiorca jest także zobligowany do wybrania co najmniej dwóch działań z grupy tzw. fakultatywnych.

Działania fakultatywne

Przedsiębiorca może zakupić usługę szkoleniową, która będzie dotyczyć umiędzynarodowienia działalności firmy w związku z wybranymi rynkami perspektywicznymi.

Firma ma również szerokie możliwości w zakresie misji gospodarczych. Może np. wziąć udział w wyjazdowych, indywidualnych misjach gospodarczych. Istnieje opcja organizacji przyjazdowych misji gospodarczych dla dziennikarzy czy kontrahentów. Liczba misji przyjazdowych nie może być jednak większa niż sześć.

Natomiast dodatkowo w grupie tzw. działań fakultatywnych – uzupełniających, w których przedsiębiorca może wziąć udział, firma ma możliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. W ich ramach będzie refundacja kosztów np. wytworzenia i dystrybucji materiałów promocyjno-informacyjnych np. gadżety czy materiały drukowane np. ulotki, wizytówki.

Program promocji branży budowy i wykańczania budowli

Zaproponowane  w ramach programu promocji działania i wsparcie na pewno będą stanowić istotną pomoc dla polskich przedsiębiorców w ich aspiracjach związanych z prowadzeniem eksportu na rynki zagraniczne. Przy okazji zyska Marka Polskiej Gospodarki, co jest bardzo ważne w aspekcie jej postrzegania na rynku międzynarodowym.

Wpis powstał w oparciu o informacje ze strony Ministerstwa Rozwoju: https://www.mr.gov.pl/media/27171/BPP_budowlana_wersja_I_z_26.pdf Tu też znajdziemy pełny wykaz wszystkich imprez targowych.