Branżowe programy promocji GO TO BRAND – branża IT/ICT

Dotacje Go To BrandDziś już omawiamy trzeci z siedmiu programów branżowych  programu Go To Brand. Branża IT/ICT jest jedną z obecnie najbardziej dynamicznie się rozwijającą działalnością w Polsce. Program promocji branży IT/ICT opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę IT/ICT. Program promocji przygotowany został w taki sposób, aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskich produktów i usług IT/ICT.

Adresaci programu promocji.

1. Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorcówi, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

26.1 – produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
26.2 – produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.3 – produkcja sprzętu
26.4 – produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.8 – produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
62.0 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana
63.1 – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.

2. Termin realizacji programu: 25 czerwiec 2016 r – 30 czerwiec 2019 r.

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027).

Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Przewidziana intensywność wsparcia dla wydatków kwalifikowanych w postaci pomocy de-minimis  w projekcie jest następująca:

– 60% dla średniego przedsiębiorstwa
– 75% dla małego przedsiębiorstwa
– 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
– 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

W pozostałych przypadkach 50% jeżeli wnioskujemy o inną pomoc niż de-minimis.

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą korzystający z programu wziąć udział przedsiębiorcy

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:
a. Brazylia,
b. Japonia,
c. Korea Południowa,
d. USA,
e. Iran,
f. Izrael,
g. Zjednoczone Emiraty Arabskie.
2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej sześciu (6) targach branżowych w charakterze wystawcy, przy czym przynajmniej 1 z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne oraz min. 1 na targach na rynku/rynkach wybranym w ramach ust. 1 (w zakresie imprez targowych wskazanych dla tego rynkach pozaunijnych).

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach pozaunijnych.3. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 2 działaniach o których mowa w pkt B, przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt A.1

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

Wykaz targów branżowych organizowanych na rynkach pozaunijnych:

IT/ICT1.  EB Games Expo Sydney, Australia, edycja targów: IV kwartał 2016 ,  IV kwartał 2017,  IV kwartał 2018
2. International Astronautical Congress Adelaide,  Australia, edycja targów: III kwartał 2017
3.  ITS World Congress Melbourne, Australia, edycja targów: IV kwartał 2016
4.  Futurecom Rio de Janeiro, Brazylia,  edycja targów: IV kwartał 2016 , IV kwartał 2017 , IV kwartał 2018 IV kwartał 2017 – organizacja 50  m² stoiska promocyjno – informacyjnego polskiej branży IT/ICT
5.  Brazil Game Show Sao Paulo, Brazylia, edycja targów: III kwartał 2016,  III kwartał 2017,  III kwartał 2018
6.  NetCom Sao Paulo, Brazylia, edycja targów: III kwartał 2017
7.  Rio Info Rio de Janeiro, Brazylia, edycja targów: III kwartał 2016,   III kwartał 2017,  III kwartał 2018
8. Japan IT Week (edycja wiosenna i jesienna) Tokio, Japonia, edycja targów: IV kwartał 2016,  II kwartał 2017,  IV kwartał 2017,  II kwartał 2018, IV kwartał 2018 II kwartał 2018 – organizacja 50 m² stoiska promocyjno – informacyjnego polskiej branży IT/ICT
9.   Tokyo Game Show  Tokio, Japonia, edycja targów: III kwartał 2016,  III kwartał  2017,  III kwartał 2018
10. 3D & Virtual reality Expo (IVR) Tokio, Japonia, edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018
11.  CEATEC Japan  Chiba, Japonia ,edycja targów: IV kwartał 2016,  IV kwartał 2017,  IV kwartał 2018
12.  INTEROP Tokyo  Chiba, Japonia, edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018
13.  Gitex Technology Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, edycja targów: IV kwartał 2016,  IV kwartał 2017,  IV kwartał 2018
14.  Gitex Shopper Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018
15. IOTX the Big Data Show Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, edycja targów: I kwartał 2017,  I kwartał 2018,   I kwartał 2019
16.  G-STAR  Pusan, Korea Południowa, edycja targów: IV kwartał 2016,  IV kwartał 2017,  IV kwartał 2018 IV kwartał 2018 –organizacja 50 m² stoiska promocyjno – informacyjnego polskiej  branży IT/ICT
17. MK SMART TECH SHOW Seul, Korea Południowa, edycja targów: II kwartał 2018
18.  World IT Show Seul, Korea Południowa, edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018
19.  E3 Los Angeles, USA II kwartał 2017,  edycja targów: II kwartał 2018
20. Consumer Electronic Show (CES) Las Vegas, USA, edycja targów: I kwartał 2017,  I kwartał 2018,  I kwartał 2019
21.  IoT World San Francisco, USA ,edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018 II kwartał 2017 – organizacja 50 m² stoiska promocyjno – informacyjnego polskiej  branży IT/ICT
22.  Pax Prime  Seattle, USA, edycja targów: III kwartał 2016,   III kwartał 2017,   III kwartał 2018
23.  PAX East  Boston, USA, edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018
24.  GameShop Expo Anaheim, USA (2016; kolejne lokalizacje nieznane), edycja targów: III kwartał 2016,   III kwartał 2017,   III kwartał 2018
25. Cloud Expo/Internet of Things Expo Nowy York, USA, edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018 Santa Clara, USA IV kwartał 2016,  IV kwartał 2017,  IV kwartał 2018
26.  Techcrunch Disrupt San Francisco, USA III kwartał 2016,  edycja targów: III kwartał 2017,  III kwartał 2018 III kwartał 2017 i III kwartał 2018  –  organizacja 8 m² stoiska promocyjno – informacyjnego polskiej  branży IT/ICT
27.  Casual Connect USA San Francisco, USA, edycja targów: III kwartał 2016,   III kwartał 2017,   III kwartał 2018
28.  Game Developers Conference San Francisco, USA, edycja targów: I kwartał 2017,  I kwartał 2018,   I kwartał 2019
29.   SXSW  Austin, USA, edycja targów: I kwartał 2017,  I kwartał 2018,   I kwartał 2019
30.  Precision Farming Expo  USA, edycja targów: I kwartał 2017,  I kwartał 2018,   I kwartał 2019
31.  Cybertech  Tel Awiw, Izrael, edycja targów: I kwartał 2017,  I kwartał 2018,   I kwartał 2019
32. Casual Connect Tel Awiw Tel Awiw, Izrael, edycja targów: IV kwartał 2016,  IV kwartał 2017,  IV kwartał 2018
33.  DLD  Tel Awiw, Izrael, edycja targów: III kwartał 2016,   III kwartał 2017,   III kwartał 2018
34.  HLS & Cyber  Tel Awiw, Izrael, edycja targów: IV kwartał 2016,  IV kwartał 2018
35.  Mobile Innovation   Tel Awiw, Izrael, edycja targów: IV kwartał 2016,  IV kwartał 2017,  IV kwartał 2018
36.  Casual Connect Asia Singapur, Singapur, edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018
37. Data Center World Asia/ Cloud Expo Asia Singapur, Singapur, edycja targów: IV kwartał 2016,  IV kwartał 2017,  IV kwartał 2018
38. International Astronautical Congress (IAC) Guadalajara, Meksyk, edycja targów: III kwartał 2016
39.  Igromir  Moskwa, Rosja, edycja targów: IV kwartał 2016,  IV kwartał 2017,  IV kwartał 2018
40.  Data Center World  Hongkong, Chiny ,edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018
41.  ITS World Congress Montreal, Kanada, edycja targów: IV kwartał 2017
42. International ICT & Digital media Exhibition (ITDMEX) Teheran, Iran, edycja targów: I kwartał 2017,  I kwartał 2018,   I kwartał 2019
43.  INOTEX – International Innovation and Technology Exhibition Teheran, Iran, edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018
44. International Electronics, consumer Electronics, Computer & E-Commerce Exhibition in Iran (Elecomp) Teheran, Iran, edycja targów: IV kwartał 2016,  IV kwartał 2017,  IV kwartał 2018
45.  Iran Telecom  Teheran, Iran, edycja targów: III kwartał 2016,   III kwartał 2017,   III kwartał 2018

 Lista targów robi wrażenie. Komuś zależało na dobrym przygotowaniu imprez dla branży IT/ICT. W dodatku to jeszcze nie wszystko, poniżej jeszcze dodatkowe lista targów na jakich można się wystawić w europie

Wykaz targów branżowych o znaczeniu międzynarodowym organizowanych na terenie UE.

targi IT/ICT1. CeBIT Hanower, Niemcy I kwartał 2017, edycja targów: I kwartał 2018,   I kwartał 2019 I kwartał 2017 – organizacja 50 m² stoiska promocyjno  –  informacyjnego  polskiej  branży IT/ICT
2. Gamescom Kolonia, Niemcy, edycja targów: III kwartał 2016,   III kwartał 2017,   III kwartał 2018 III  kwartał  2017  –  organizacja 50  m² stoiska  promocyjno  –  informacyjnego polskiej  branży IT/ICT
3.  International  Games  Week Berlin Berlin, Niemcy, edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018
4.  International  Astronautical congress (IAC) Brema, Niemcy, edycja targów: IV kwartał 2018
5.  Mobile World Congress  Barcelona, Hiszpania, edycja targów: I kwartał 2017,   I kwartał 2018 , I  kwartał 2019 – organizacja 50 m² stoiska promocyjno  –  informacyjnego  polskiej  branży IT/ICT
6. Smart City Expo Barcelona, Hiszpania, edycja targów: IV kwartał 2016,  IV kwartał 2017,     IV kwartał 2018
7.  Data  Centre  World/  Cloud Expo  Europe/  Smart  IoT London/  Cloud  Security Expo Londyn,  Wielka Brytania II edycja targów: kwartał 2017,  II kwartał  2018
8. UC EXPO Londyn,  Wielka Brytania,edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018
9.  Service Desk & IT Support Show Londyn,  Wielka Brytania, edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018
10. Mobile  Game  Forum London Londyn,  Wielka Brytania, edycja targów: I kwartał 2017,  I kwartał 2018,   I kwartał 2019
11. M2M World Congress Londyn,  Wielka Brytania, edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018
12. Pioneers Festival  Wiedeń, Austria, edycja targów: II kwartał 2017,   II kwartał 2018 II  kwartał  2017  i  II  kwartał  2018    – organizacja  8  m²  stoiska  promocyjno  – informacyjnego polskiej  branży IT/ICT
13. Web Summit Lizbona, Portugalia, edycja targów: IV kwartał 2016,  IV kwartał 2017,    IV kwartał 2018 IV  kwartał  2017  oraz  IV  kwartał  2018    – organizacja  8  m²  stoiska  promocyjno  – informacyjnego polskiej  branży IT/ICT
14. Slush Helsinki, Finlandia, edycja targów: IV kwartał 2017,  IV kwartał  2018
15. ESA Industry Space Days Noordwijk, Holandia, edycja targów: II kwartał 2018
1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach wybranych w ramach pkt A.1., której wartość stanowić może maksymalnie 2 % wartości projektu.
2. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynki międzynarodowe z wykorzystaniem instrumentów określonych programem, której wartość stanowić może maksymalnie 5 % wartości projektu.

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji handlowej do krajów, o których mowa w pkt. A.1, przy czym misja taka nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu i obejmować minimum 2 spotkania b2b lub/i organizację pokazu lub prezentacji dla kontrahentów. Przedsiębiorca organizujący wyjazdową misję gospodarczą są zobowiązani przedstawić program misji wraz z programem spotkań b2b (podając dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów) Realizatorowi branżowego programu promocji.
4. Przedsiębiorca, biorący udział w programie, ma możliwość organizacji przyjazdowych misji gospodarczych dla kontrahentów i dziennikarzy z krajów o których mowa w pkt. A.1.Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany przedstawić program misji (podając dane kontaktowe uczestników misji) Realizatorowi branżowego programu promocji.

Bardzo dziwny zapis. Z jednej strony musimy ująć ewentualnie taki wydatek już teraz we wniosku, a potem musimy uzyskać jeszcze zgodę realizatorowi programu. A co wtedy jak się realizator nie zgodzi?

 

5. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno promocyjnych obejmujących:
a. Nabycie lub wytworzenie oraz instalację elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG,
b. Nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
c. Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych,
d. Przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej wnioskodawcy,
e. Produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych. Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie www.trade.gov.pl i www.mr.gov.pl bądź możliwe do pozyskania u Realizatora branżowego programu promocji branży IT/ICT.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę IT/ICT.

1. Wykonawcą programu w zakresie realizacji działań ogólnych promujących polską branżę IT/ICT jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. W ramach działań ogólnych promujących polską branżę IT/ICT zaplanowano: uruchomienie podstron internetowych programu wraz z katalogiem polskich firm IT/ICT, opracowanie raportu w wersji polskiej i angielskiej nt. polskiej branży IT/ICT,  organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez: o możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami; o możliwość zamieszczenia informacji o firmie wraz z lokalizacją jej stoiska wystawienniczego w katalogu informacyjnym wydawanym na dane targi przez Ministerstwo Rozwoju; o możliwość korzystania z usług informacyjnych obsługi narodowego stoiska informacyjno-promocyjnego o zakresie produktów i lokalizacji stoiska firmy; o możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku promocyjno-informacyjnym;  o możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku
informacyjnym.

Źródło: Opis działań przygotowany na podstawie opisu programów branżowych na stronie: https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r

Podsumowanie: Branżowy program promocji dla branży IT/ICT to szeroki wachlarz działań. Największe moje zdziwienie to lista dostępnych targów, w których przedsiębiorcy mogą wziąć udział. W innych programach branżowych takiej duże listy nie znajdziemy, a pisaliśmy już o branży kosmetycznej oraz sprzętu medycznego.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.