Go To Brand 2017 – ogłoszono start konkursu

PARP zgodnie z harmonogramem ogłosił 10 stycznia 2017 roku trzeci nabór na dotacje Go To Brand. Dlaczego trzeci? 12 stycznia 2017 wystartuje drugi nabór Go To Brand, w którym firma może pozyskać dofinansowanie na udział w ważnych imprezach gospodarczych 2017 roku. Zaliczają się do nich targi Hannover Messe 2017 oraz Międzynarodowa Wystawa EXPO w Astanie w 2017 roku. Z kolei pierwszy nabór dla części branż odbył się w 2016 r.

Natomiast 10 stycznia 2017 roku został ogłoszony nabór dla firm ze wszystkich 12 branż, w którym można otrzymać dotacje na udział MŚP w realizacji działań ujętych w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Ponadto MŚP będą mogły wnioskować o wsparcie na realizację działań eksportowych na określone rynki perspektywiczne. Zaliczają się do nich: Meksyk, Algieria, Iran, Indie oraz Wietnam. Ta druga inicjatywa została włączona stosunkowo niedawno i mogą z niej skorzystać także przedsiębiorstwa, które nie kwalifikują się do jakiejkolwiek z 12 branż.


14.01.2017 

Aktualizacja – informacje o naborze ogłoszonym 10 stycznia 2017 roku dla 12 branż, a także w odniesieniu do wytypowanych rynków perspektywicznych, znajdują się we wpisie:

„Informacje o naborze: Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3 Go To Brand – prawie 200 mln zł w budżecie”.