Branżowe programy promocji GO TO BRAND – branża meblowa

Dotacje Go To BrandProgram promocji branży meblarskiej opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę meblarską. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora meblarskiego.
II. Adresaci programu promocji.
1. Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):
a. 31.0 – produkcja mebli
b. 74.1 – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

2. Termin realizacji programu – 25 czerwiec 2016 r – 30 czerwiec 2019 r.

III. Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Przewidziana intensywność wsparcia dla wydatków kwalifikowanych w postaci pomocy de-minimis w projekcie jest następująca:
– 60% dla średniego przedsiębiorstwa
– 75% dla małego przedsiębiorstwa
– 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
– 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

W pozostałych przypadkach 50% jeżenie nie chcemy wnioskować o pomoc de minimis.

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą korzystający z programu wziąć udział przedsiębiorcy

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:
a. Chiny,
b. Zjednoczone Emiraty Arabskie
c. USA,
d. Turcja,
e. Rosja,
f. Kazachstan,
g. Indie

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej 4 działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej 3 z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym min. 1 na targach na rynku/rynkach wybranym w ramach ust. 1 .

Lista wybranych targów (nazwa/miejsce/edycja targów)

targi meblowe - go to brand1. Shenzhen International Furniture Exhibition, Shenzhen, Marzec 2017,2018, 2019.
2. China International Furniture Fair Shanghai, Szanghaj, Wrzesień 2016, 2017, 2018. Wrzesień 2018 – organizacja ok. 50 m² stoiska informacyjnego.
3. Ismob Istanbul Furniture Fair (TBC), Stambuł, Styczeń 2017, 2018, 2019 Styczeń 2018 – organizacja ok 50 m2 stoiska informacyjnego.
4. Index, Dubaj, Maj 2017, 2018, 2019 , Maj 2019 – organizacja ok. 80 m² stoiska informacyjnego wraz ze strefą
spotkań, centrum prasowym oraz konferencji poświęconej polskiej branży meblarskiej.
5. International Contemporary Furniture Fair, Nowy Jork, Maj 2017, 2018, 2019, Maj 2018 – organizacja ok. 50 m² stoiska informacyjnego wraz ze strefą spotkań, centrum prasowym oraz seminarium poświęconego polskiej branży meblarskiej.
6. Las Vegas Market Furniture, Home Décor, Gift, Las Vegas, Sierpień 2016, Styczeń oraz przełom Lipca i Sierpnia 2017, 2018.
7. Inno Design Tech Expo, Hongkong, Grudzień 2017, 2018, 2019.
8. Homedeco, Kazachstan, Marzec 2017, 2018, 2019.
9. Mebel: Furniture, Fittings and Upholstery, Moskwa, Listopad 2016, 2017, 2018.
10. IMM Cologne, Kolonia, Styczeń 2017, 2018, 2019, Styczeń 2017 – organizacja ok. 100 m² stoiska informacyjnego wraz ze strefą spotkań, centrum prasowym oraz seminarium poświęconego polskiej branży meblarskiej, Styczeń 2018 – organizacja 100 m² stoiska informacyjnego wraz ze strefą spotkań, centrum prasowym oraz seminarium poświęconego polskiej branży meblarskiej, Styczeń 2019 – organizacja ok. 100 m² stoiska informacyjnego wraz ze strefą spotkań, centrum prasowym.
11. Ambiente – Messe Frankfurt, Frankfurt, Luty 2017, 2018, 2019.
12. Stockholm Furniture and Light Fair, Sztokholm, Luty 2017, 2018, 2019, Luty 2018 – organizacja ok. 50 m² stoiska informacyjnego wraz ze strefą spotkań, centrum prasowym.
13. iSaloni. Salone Internazionale del Mobile, Mediolan, Kwiecień 2017, 2018, 2019, Kwiecień 2017 – organizacja ok. 100 m² stoiska informacyjnego wraz ze strefą spotkań, centrum prasowym oraz seminarium poświęconego polskiej branży meblarskiej, Kwiecień 2018 – organizacja ok.100 m² stoiska informacyjnego wraz ze strefą spotkań, centrum prasowym oraz seminarium poświęconego polskiej branży meblarskiej Kwiecień 2019 – organizacja ok.100 m² stoiska informacyjnego wraz ze strefą spotkań.
14. Northmodern (poprzednio: Design Trade Copenhagen), Kopenhaga, Sierpień 2016, 2017, 2018.
15. Maison et Objet, Paryż, Wrzesień 2016, Styczeń i Wrzesień 2017, 2018.
16. ORGATEC, New Visions of Work, Kolonia, Październik 2016, 2018,
17. January Furniture Show, Birmingham, Styczeń 2017, 2018, 2019 Styczeń 2017 – organizacja ok. 50 m2 stoiska informacyjnego wraz ze strefą spotkań, centrum prasowym
18. M.O. W. Bad, Salzuflen, Wrzesień 2016, 2017, 2018
19. India Furniture Expo (TBC), Mumbai, Sierpień 2016, 2017, 2018
20. 100% Design, Londyn, Wrzesień 2016, 2017, 2018.

3. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 2 działaniach o których mowa w pkt. B, przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt A.1.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:
1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wybranych w ramach pkt A. 1, której wartość stanowić może maksymalnie 2 % wartości projektu.
2. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynki perspektywiczne wybrane w ramach pkt IV.A.1 z wykorzystaniem instrumentów określonych programem, której wartość stanowić może maksymalnie 5 % wartości projektu.
3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, ma możliwość wzięcia udziału w wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program ewentualnej wizyty powinien zostać opracowany
w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A.2 lub poniżej. Przedsiębiorcy organizujący wspólnie wyjazdową misję gospodarczą są zobowiązani przedstawić program misji wraz z programem spotkań b2b (podając dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów) Instytutowi Adama Mickiewicza.

 Obecnie tylko w tym działaniu wybrano nadzorce programu. W pozostałych działaniach jeszcze ich nie wybrano. Jako jedyna opracowała listę potencjalnych misji gospodarczych .

 

Planowane misje ( imprezy targowe/miejsce/edycja):

misje gospodarcze1. Blickfang Bazylea, Hamburg, Monachium, Stuttgart, Wiedeń, Zurych, maj 2017, 2018, listopad 2016, 2017, 2018, kwiecień 2017, 2018, marzec 2017, 2018, październik 2016, 2017, 2018, listopad 2016, 2017, 2018.
2. ISH Frankfurt, Frankfurt, marzec 2017, 2018, 2019.
3. IFFT Interiorlifestyle Living, Tokio, czerwiec 2017, 2018, listopad 2016, 2017, 2018.
4. Furniture Interior, Kazachstan, czerwiec 2017, 2018.
5. Consum Expo, Moskwa, listopad 2016, 2017, 2018.
6. Medex Teheran, styczeń 2017, 2018.
7. Kievinteriors, Kijów, marzec 2017, 2018.
8. Maja House Apartament, Łotwa, październik 2016, 2017, 2018.

4. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować max. 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą meblarską, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dilerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą meblarską pochodzących z krajów, o których mowa w pkt A.1. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Czas trwania misji gospodarczej nie może przekroczyć 3 dni. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, stronie internetowej, artykuł będący wynikiem uczestniczenia w misji. Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany do skonsultowania uczestników misji z IAM oraz przedstawienia informacyjnie programu misji (po ając dane kontaktowe uczestników misji)IAM.
5. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość wzięcia udziału w 1 wyjazdowej misji gospodarczej do Indii oraz 1 do Republiki Południowej Afryki z uwzględnieniem działań skierowanych do państw z regionu (Botswana, Namibia, Zimbabwe, Mozambik, Suazi i Lesotho) oraz 1 do Afryki Północno – Zachodniej (w tym Maroko i Tunezja). Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców. Misja nie powinna trwać dłużej
nie 3 dni na miejscu i obejmować minimum: spotkanie/a z minimum 2 kontrahentami,
organizację pokazu bądź prezentacji dla kontrahentów. Przedsiębiorcy organizujący wyjazdową misję gospodarczą są zobowiązani przedstawić program misji wraz z programem spotkań b2b (podając dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów) IAM.
6. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno–promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:
a) nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
b) nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
c) przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
d) przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
e) produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.
7. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej do krajów, o których mowa w pkt A.1, przy czym misja taka nie powinna trwać dłużej niż 2 dni na miejscu i obejmować minimum: spotkanie/a z minimum 2 kontrahentami, organizację pokazu bądź prezentacji dla kontrahentów. Przedsiębiorcy organizujący wyjazdową misję gospodarczą są zobowiązani przedstawić program misji wraz z programem spotkań b2b
(podając dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów) IAM. Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie www.trade.gov.pl i www.mr.gov.pl bądź możliwe do pozyskania u Realizatora branżowego programu promocji branży meblarskiej.

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę meblarską.
1. Wykonawcą programu w zakresie realizacji działań ogólnych promujących polską branżę meblarską jest Instytut Adama Mickiewicza. Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, mogą korzystać z usług Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców.
2. W ramach działań ogólnych promujących polską branżę meblarską zaplanowano:
– organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów,
– organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy,
- współpracę z branżową agencją PR mającą na celu budowanie wizerunku i rozpoznawalności marki Polskie meble,
– reklamy i publikacje w zagranicznej prasie branżowej nt. polskiego meblarstwa i designu,
– organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjno – promocyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez:
a) możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
b) możliwość zamieszczenia reklamy firmy wraz z lokalizacją stoiska wystawienniczego w katalogu informacyjnym wydawanym na dane targi przez Instytut Adama Mickiewicza (pod warunkiem, że IAM będzie drukować katalog informacyjny);
c) możliwość korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjno – promocyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
d) możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym pod warunkiem, że będzie on pasować do ogólnego charakteru stoiska;
e) możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

Źródło: Opis działań przygotowany na podstawie opisu programów branżowych na stronie: https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r

Podsumowanie: Co tu mówić. W sprzedaży mebli jesteśmy prawie liderami. Nic dziwnego, że program chce wesprzeć tą branże. Jeżeli jesteśmy w czymś dobrzy to czemu tego nie wspierać.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.