Program promocji Go To Brand dla branży moda polska

Go to brand moda polska Dzisiejszy wpis stanowi kontynuację omawiania branżowych programów promocji Go To Brand. W styczniu 2017 r. planowany jest kolejny nabór Go To Brand, gdzie wsparcie będą mogły uzyskać branże, które w pierwszym naborze nie miały takiej szansy. Do tej pory z tej nowej grupy programów, na naszym Serwisie RozwójEksportu.pl, pojawiły się informacje o branżach: biotechnologii i farmaceutyków, części samochodowych i lotniczych, maszyn i urządzeń. Teraz przyszła pora na branżę moda polska.

Struktura programu promocji Go To Brand dla branży moda polska nie różni się zasadniczo od innych branż. Całość działań w ramach treści programu podzielona jest na dwie podstawowe grupy:

 • działania obowiązkowe – firma, która aplikuje o wsparcie Go To Brand musi te działania zrealizować, mając równolegle w ich ramach pewną swobodę w kształtowaniu własnej strategii ekspansji zagranicznej (np. określenie rynku/rynków zbytu, typy targów);
 • działania fakultatywne – przedsiębiorca musi wybrać co najmniej cztery spośród wymienionych, aby móc starać się o dofinansowanie Go To Brand dla branży moda polska.

Kto może startować?

Go to brand moda polskaW przypadku branży moda polska aplikować o dotacje unijne Go To Brand mogą m. in.:

 • producenci odzieży skórzanej czy wyrobów futrzarskich;
 • producenci obuwia;
 • producenci pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
 • prowadzący działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 • producenci wyrobów jubilerskich;
 • i inni określeni w programie branżowym Go To Brand dla branży moda polska.

Działania obligatoryjne

Przedsiębiorca, który stara się o unijne wsparcie Go To Brand, jest zobowiązany określić co najmniej jeden, spośród możliwych do wyboru, perspektywicznych rynków pozaunijnych, z którym/którymi będzie związana jego strategia ekspansji zagranicznej. Do wyboru są:

 • USA,
 • Chiny,
 • Rosja,
 • ZEA,
 • Indie.

Ponadto przedsiębiorca musi wziąć udział w latach 2017-2019 w minimum 5 wydarzeniach targowych, przy czym co najmniej dwa z tych wydarzeń muszą mieć zorganizowane stoisko przez Ministerstwo Rozwoju. Warto nadmienić, że oferta potencjalnych targów jest bardzo bogata i różnorodna. Jest wiele możliwości.

Przemysł odzieżowy, np.

 • Atlanta, USA, Shoe Market;
 • Kijów, Ukraina, EXPO FUR;
 • Moskwa, Rosja, CPM;
 • Pekin, Chiny, CHIC Beijng.

taegi jubilerskie go to brandPrzemysł jubilerski, np.

 • Miami, USA, JIS Miami October;
 • Krasnodar, Rosja, Juwellery Salon;
 • Tokio, Japonia, Juwellery Tokio.

Warto tu podkreślić, że do wyboru będą także targi (dla przemysłu odzieżowego oraz jubilerskiego) na terenie Unii Europejskiej.

Każdy przedsiębiorca biorący udział w programie zobligowany jest ponadto do zakupu usługi doradczej, która będzie związana z opracowywaniem strategii eksportowej związanej z wybranym/wybranymi rynkami perspektywicznymi określonymi przez firmę. Wnioskodawca musi wziąć udział w targach organizowanych na terenie tych krajów, co będzie uwzględniała opracowywana dla niego strategia ekspansji.

Każda firma biorąca udział w programie Go To Brand dla branży moda polska, jak napisano powyżej, musi wybrać cztery działania fakultatywne, które zrealizuje w ramach swojego udziału w programie.

Działania fakultatywne

Tutaj możliwości jest dużo. Jednym, z takich proponowanych do wyboru działań, jest zakup usługi szkoleniowej odnośnie do umiędzynarodowienia firmy w związku w wybranymi rynkami perspektywicznymi.

Beneficjent może również organizować indywidualne misje wyjazdowe (wizyty studyjne). Mają one za cel rozpoznanie planowanych rynków ekspansji, wymianę doświadczeń, pozyskiwanie kontaktów biznesowych. Ciekawym pomysłem są z kolei grupowe misje wyjazdowe. Mogą to być maksymalnie trzy misje w trakcie programu, które będą organizowane przez co najmniej czterech przedsiębiorców. Inną opcję stanowi organizacja przyjazdowych misji dla kontrahentów biznesowych czy dziennikarzy. W przekroju udziału w programie może być maksymalnie sześć takich misji.

Będzie istniała również możliwość wzięcia udziału w seminarium dotyczącym procesu ekspansji na rynki zagraniczne określone w branżowym programie promocji Go To Brand dla branży moda polska.

Można także realizować działania informacyjno-promocyjne (np. przygotowanie oraz tłumaczenie strony internetowej wnioskodawcy).

Go To Brand dla branży moda polska

To propozycja dla polskich firm, aby pod skrzydłami Marki Polskiej Gospodarki rozwijać swoją działalność eksportową, a przy okazji budować wizerunek polskiej marki za granicami kraju. Zachęcamy do udziału – naprawdę warto!

Wpis powstał na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Rozwoju: https://www.mr.gov.pl/media/27174/prezentacja_moda_polska_30_09_2016.pdf Tu też można zapoznać się z pełną listą imprez targowych.