Branżowe programy promocji GO TO BRAND – branża kosmetyczna

Dotacje Go To BrandDziś kontynuujemy omówienie branżowych programów promocji, które zostały zakwalifikowane do programu Go To Brand. Następny program promocji dotyczy branży kosmetycznej, czyli polskich firm produkujących kosmetyki. Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany jest ze środków Poddziałania 3.3.3 PO IR – GO TO BRAND, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę kosmetyczną.


Adresaci programu promocji:
1. Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorcówi, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach kategorii działalności  PKD  20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
2. Termin realizacji programu: 25 czerwiec 2016 r – 30 czerwiec 2019 r.

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie:

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Przewidziana intensywność wsparcia dla wydatków kwalifikowanych w postaci pomocy de-minimis w projekcie jest następująca:

– 60% dla średniego przedsiębiorstwa

– 75% dla małego przedsiębiorstwa

– 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego

– 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

W pozostałych przypadkach lub w przypadku wyboru innej formy pomocy niż de minimis mamy 50% dofinansowania

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą korzystający z programu wziąć udział przedsiębiorcy
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:
a. Zjednoczone Emiraty Arabskie,
b. Ukraina,
c. Rosja,
d. Japonia,
e. Turcja,
f. Indonezja,
g. Chiny,
h. Korea.
2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej 9 działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej 3 z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym min. 1 na targach na rynku/rynkach wybranym w ramach pkt. A 1

Branżowe programy promocji GO TO BRAND - branża kosmetycznaRekomendowane targi w ramach targów dla branży kosmetycznej:

1. Cosmoprof Bolonia, Bolonia, Włochy, edycja targów: marzec 2017, 2018, 2019, Organizacja stoiska narodowego będzie w każdej edycji targów.

2. BeautyWorld Middle East, Dubaj, ZEA, edycja targów: maj 2017, 2018, 2019. Organizacja stoiska narodowego będzie w każdej edycji targów.

3. Cosmoprof Asia Hongkong, edycja targów: 2017, 2018 .Organizacja stoiska narodowego będzie w każdej edycji targów.

4. Intercharm Moskwa, Rosja, edycja targów: październik 2016, 2017, 2018.

5. Intercharm Ukraine, Kijów, Ukraina, edycja targów: wrzesień 2016, 2017, 2018.

6. Cosmoprof NorthAmerica, Las Vegas, USA, edycja targów: lipiec 2016, 2017, 2018.

7. Cosme Tokyo, Tokyo, Japonia, edycja targów: styczeń 2017,2018,2019.

8. Cosmobeaute Indonesia, Dżakarta, Indonezja, edycja targów: październik 2016,2017,2018.

9. Cosmobeauty, Seul, Korea, edycja targów: kwiecień 2017,2018,2019.

10.Professional Beauty, Johannesburg, RPA, edycja targów: sierpień 2016,2017,2019.

11. Saudi Health&Beauty Jeddah, Arabia Saudyjska, edycja targów: listopad 2016,2017,2018.

12.Beauty Eurasia, Turcja, Istambuł, edycja targów: kwiecień, 2017,2018,2019.

13. China Beauty Expo, Szanghaj, Chiny, edycja targów: Maj 2017,2018,2019.

14. Beyond Beauty, ASEAN, Tajlandia, Bangkok, edycja targów: Wrzesień 2016,2017,2018.

 

Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 2 działaniach o których mowa w pkt B (poniżej), przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt A.

Branżowe programy promocji GO TO BRAND - branża kosmetycznaB. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:
1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach wybranych w ramach pkt A, której wartość stanowić może maksymalnie 2 % wartości projektu.
2. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynki międzynarodowe wymienione w pkt. A z wykorzystaniem instrumentów określonych programem, której wartość stanowić może maksymalnie 5 % wartości projektu.
3. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, w ramach których refundowane będą np.: koszty produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych, produkcji reklam i filmów promocyjnych.
4. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej/handlowej do krajów, o których mowa w pkt A, przy czym misja taka nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu i powinna obejmować minimum: spotkanie/a z minimum 2 kontrahentami oraz organizację pokazu lub prezentacji dla kontrahentów. Przedsiębiorcy organizujący wyjazdową misję gospodarczą są zobowiązani przedstawić program misji wraz z programem spotkań b2b (podając dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów) Realizatorowi branżowego programu promocji.
5. Przedsiębiorca, biorący udział w programie, ma możliwość organizacji przyjazdowych misji gospodarczych dla dealerów, kontrahentów i dziennikarzy z krajów o których mowa w pkt. A. Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany przedstawić program misji (podając dane kontaktowe uczestników misji) Realizatorowi branżowego programu promocji. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestniczenia w misji.

Nie ma jeszcze wybranego realizatora branżowego programu promocji. W sumie to dziwne, bo w projekcie już teraz trzeba przewidzieć ile wyda się na misje, a potem się może okazać, że realizator np. nie wyrazi zgody na wyjazd. Wysłaliśmy zapytanie do PARP z prośbą o wyjaśnienie tej kłopotliwej sytuacji.
Branżowe programy promocji GO TO BRAND - branża kosmetyczna

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę kosmetyczną.
1. Wykonawcą programu w zakresie realizacji działań ogólnych promujących polską branżę kosmetyczną będzie podmiot wybrany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, będą mogli korzystać z usług realizatora branżowego programu promocji w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców.
2. W ramach działań ogólnych promujących polską branżę kosmetyczną zaplanowano:
 – współpracę z branżową agencją PR mającą na celu budowanie wizerunku i rozpoznawalności polskich marek kosmetycznych,
-  reklamy i publikacje w zagranicznej prasie branżowej nt. polskiej branży kosmetycznej,
- organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu
polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez:
a) możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
b) możliwość zamieszczenia reklamy firmy wraz z lokalizacją stoiska wystawienniczego w katalogu informacyjnym wydawanym na dane targi przez Ministerstwo Rozwoju;
c) możliwość korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
d) możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym;
e) możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym.

Źródło: Opis działań przygotowany na podstawie opisu programów branżowych na stronie: https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r

Podsumowanie: Branżowy program promocji dla branży kosmetycznej to mocny partner, który wesprze i pomoże w eksporcie firmie kosmetycznej. Program zakłada udzielnie wsparcie dla firmy jak i zamierza promować branże ogółem bez faworyzowania żadnej z firm. Jest to szczególnie istotne dla małych firm, które chcą się rozwinąć na rynkach zagranicznych.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.