Program promocji GO TO BRAND dla branży maszyn i urządzeń

Ostatnia publikacja na serwisie RozwójEksportu.pl była związana z branżowym programem promocji dla biotechnologii i farmaceutyków. Jest to jedna z branż, której będzie dotyczył drugi nabór programu GO TO BRAND, zaplanowany na styczeń 2017 roku. Dzisiejszy wpis zostanie poświęcony omówieniu kolejnej branży związanej z planowanym naborem, a mianowicie branży maszyn i urządzeń.

go to brandGO TO BRAND dla branży maszyn i urządzeń jest skierowany do szerokiej grupy potencjalnych beneficjentów, którzy będą mogli uzyskać wsparcie w ramach programu GO TO BRAND. Właściwy branżowy program promocji wyszczególnia, poprzez podanie kodu działalności PKD, kto może aplikować. Ten zakres, dla branży maszyn i urządzeń, jest znaczny. W ogólnym ujęciu program jest adresowany do:

 • producentów maszyn i urządzeń dla różnych obszarów gospodarki np. leśnictwo, rolnictwo, górnictwo,
 • producentów elementów związanych z  maszynami ( np. zawory, kable, elektronika),
 • produkcja konstrukcji metalowych,
 • górnictwa różnych surowców,
 • produkcja urządzeń dla branży chłodniczej i wentylacji,
 • produkcja przyrządów pomiarowych.

I dodatkowo naprawdę wiele innych. Powyższa informacja stanowi jedynie przykład potencjalnych beneficjentów.

Branżowy program promocji przewiduje działania obligatoryjne oraz fakultatywne. Do działań obowiązkowych, których musi się podjąć przedsiębiorca uczestniczący w programie, można zaliczyć:

 • określenie przynajmniej jednego perspektywicznego rynku pozaunijnego, zgodnego z polityką ekspansji eksportowej firmy, spośród podanych w dokumencie (np. Chiny, Turcja, Iran);
 • udział, jako wystawca, w pięciu imprezach targowych do wyboru spośród określonych w programie; są to prestiżowe imprezy branżowe (np. AIMEX w Australii, CIMES w Chinach czy Agrofood West Africa w Ghanie); lista liczy 29 pozycji plus targi branżowe zlokalizowane na terenie UE ( SIMAT, Intermat, BAUMA, Agri Technica); są też Polskie targi: Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach,
 • zakup usługi doradczej związanej z ekspansją na wybrane perspektywiczne rynki zagraniczne w związku z udziałem w planowanych imprezach targowych odnośnie do tych rynków,
 • wzięcie udziału w dwóch działaniach fakultatywnych związanych z wytypowanymi przez przedsiębiorcę rynkami perspektywicznymi.

Do działań fakultatywnych określonych w programie GO TO BRAND należą:

 • organizacja grupowych misji wyjazdowych oraz misji przyjazdowych,
 • zakup doradczej usługi szkoleniowej,
 • organizacja misji indywidualnej.

GO TO BRAND – naprawdę warto

Bardzo ciekawy program, który oprócz pomocy przedsiębiorcom w prowadzeniu eksportu, równolegle promuje Markę Polskiej Gospodarki. W celu uzyskania precyzyjnych informacji prosimy Państwa o kontakt. Nie należy zwlekać, kolejny nabór planowany jest na styczeń 2017 roku! Informacje na temat szczegółów programu znajdziemy tutaj: https://www.mr.gov.pl/media/27689/BPP_maszyny_i_urzadzenia_informacja_26.pdf

W programie otrzymamy wsparcie  w wysokości od 50% do 85%. Wartość dofinansowania zależy od tego jaki mamy status przedsiębiorstwa (mikro, małe czy średnie).  W programie maksymalnie można zrealizować projekt o wartości 1 mln zł, a więc maksymalna dotacja może wynieść 850 tys. zł  – zakładam, że wniosek złoży mikroprzedsiębiorstwo w ramach pomoce de minimis, 750 tys. zł – małe przedsiębiorstwo, 600 tys. zł średnie przedsiębiorstwo. Jeżeli jako formę pomocy wybierzemy formę pomocy publicznej na targi (nie mylić z pomocą de minimis) otrzymamy tylko 50%, czyli 500 tys. zł.