2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP

2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP

Nadchodzi następca słynnego Go to Brand (POIR 2014-2020), a mianowicie program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 Priorytet II, Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP. Nowy program ma ten sam cel co Go to Brand w poprzednich latach, czyli wsparcie przedsiębiorców w obszarze badań, rozwoju i innowacji oraz promowanie polskich produktów i usług poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie na jakie mogą liczyć firmy z sektora MŚP, które wezmą udział w konkursie i otrzymają dotację, to m.in. umiędzynarodowienie działalności, zwiększenie dostępu do rynków perspektywicznych, ukierunkowanie na wybrane sektory gospodarki oraz dopasowanie produktów, usług i kanałów sprzedaży do nowych rynków docelowych.

FENG 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP

Na program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 przewidziano ogólny budżet, który ma wynieść ponad 37 mld zł na wszystkie 4 priorytety (I – wsparcie dla przedsiębiorców, II – środowisko przyjazne innowacjom, III – zazielenienie przedsiębiorstw, IV – pomoc techniczna). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie zaangażowana w realizację dwóch pierwszych priorytetów, pod którymi kryje się nowy „Go to Brand”. W ramach Priorytetu II – Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP zostaną przeprowadzone 2 nabory. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 14 września 2023 roku, gdzie składanie wniosków będzie trwało od 16 października do 30 listopada 2023, z przewidzianym budżetem 155 mln zł. Drugi nabór natomiast ma zostać ogłoszony 13 marca 2024 roku jako Wystawa EXPO 2025 w Japonii, gdzie nabór wniosków ma trwać od 16 kwietnia do 21 maja 2024 roku, z budżetem 100 mln zł.

2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP – wstępne założenia

Każdy przedsiębiorca, który spełni kryteria do naboru 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP, może uzyskać wsparcie w rozbudowie potencjału eksportowego w postaci promowania firmy na arenie międzynarodowej i internacjonalizację własnych produktów i usług.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków unijnych, który może otrzymać przedsiębiorca w projektach, to od 50 do 85% wydatków kwalifikowanych. Wsparcie w działaniu 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP będzie świadczone w formie dotacji bezzwrotnej. Za wydatki kwalifikowane uważa się udział w targach branżowych, które są określone w regulaminie konkursu oraz wyjazdowe misje gospodarcze na wybrane rynki perspektywiczne i szeroko rozumiane działania marketingowe. Dokładny zakres kosztów kwalifikowanych poznamy dopiero 14 września, kiedy instytucja udostępni warunki organizacji programu 2.25 Promocja Marki Innowacyjnych MŚP. Wówczas z pewnością powrócimy do tematu.