działania eksportowe

Jakie działania eksportowe mają sens?

Decydując się na unijne dotacje eksportowe należy liczyć się z przygotowaniem nieodłącznego dokumentu, którym jest strategia eksportowa. Każdy program dotacyjny posiada określony regulamin, w którym opisane są wymagania, jakie dane przedsiębiorstwo musi spełniać i spośród jakich działań eksportowych może wybrać odpowiednie dla swojej firmy. Strategia eksportowa jest scenariuszem działań firmy, które będzie wykonywać przez cały okres trwania realizacji projektu dotacyjnego.

Każda firma, która zamierza przygotować dobrą strategię eksportową, powinna przedtem określić swój potencjał eksportowy poprzez:

  • zbadanie zdolności eksportowej swojej firmy,
  • ustalenie celów eksportowych,
  • analizę branży,
  • analizę konkurencji globalnej,
  • wybór najbardziej perspektywicznych rynków docelowych.

Po zbadaniu potencjału eksportowego przedsiębiorstwo jest gotowe na przygotowanie strategii eksportowej, która będzie pomagała realizować założone cele i osiągać oczekiwane rezultaty. Poniżej przedstawiamy najczęściej rekomendowane działania eksportowe, które przynoszą wiele korzyści dla przedsiębiorców.

Udział w targach branżowych w charakterze wystawcy

Są to najbardziej korzystne dla przedsiębiorstwa działania eksportowe, które mają na celu bezpośredni kontakt z nowymi partnerami na wybranych rynkach zagranicznych i dają największą szansę na nawiązanie współpracy. Międzynarodowe targi branżowe charakteryzują się obecnością klientów i wystawców z danej branży, którzy są ciekawi nowych i innowacyjnych produktów, usług oraz trendów. Udział w targach jako wystawca daje przedsiębiorcy możliwość pokazania swoich produktów i rozpowszechnienia marki na arenie międzynawowej, bo należy pamiętać, że takie targi odwiedzają wystawcy i klienci z całego świata.

Udział w misjach gospodarczych na terenie wybranego rynku docelowego

Misje gospodarcze to działania eksportowe, które również mają na celu bezpośredni kontakt z nowymi partnerami oraz nawiązanie współpracy, lecz odbywają się głównie poprzez spotkania biznesowe na terenie wybranego rynku zagranicznego. Do spotkań biznesowych dochodzi również na targach, gdzie przedsiębiorca może uczestniczyć jako odwiedzający, czyli nie wystawia swoich produktów jak w wypadku udziału w targach w charakterze wystawcy, ale może prowadzić rozmowy, wymieniać się wizytówkami oraz przyglądać się konkurencji i jej ofercie.

Wybór odpowiednich usług doradczych

Po wyborze rynków docelowych, na które firma chce rozpocząć eksport, ważne jest również wsparcie usługami doradczymi, które stanowią instrument uzupełniający. Wśród najbardziej rekomendowanych usług doradczych znajdują się:

  • doradztwo w zakresie przygotowania produktu lub usługi do wymagań rynku docelowego (badania marketingowe, dostosowanie cech produktu),
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania dokumentów wymaganych do wprowadzenia produktu lub usługi na planowany rynek zagraniczny (certyfikaty, zezwolenia),
  • doradztwo i wsparcie w wyszukiwaniu partnerów biznesowych na rynkach docelowych (znalezienie odpowiednich partnerów handlowych na nowych rynkach oraz wsparcie podczas negocjacji handlowych),
  • doradztwo marketingowe (pomoc w projekcie katalogów, stron internetowych, tłumaczeniach),
  • doradztwo szkoleniowe (przygotowanie najważniejszych informacji na temat wybranych rynków docelowych wraz z występującą tam konkurencją, trendami i kulturą prowadzenia biznesu).

Działania informacyjno-promocyjne

Bardzo ważną kwestią podczas wyjazdu na misje i targi zagraniczne jest promocja własnej marki. Materiały informacyjno-promocyjne takie jak katalogi tłumaczone na język narodowy danego kraju docelowego, wizytówki czy gadżety z logo naszej firmy to działania, które trafiają do potencjalnych klientów. Ważnym krokiem jest także tłumaczenie strony internetowej na języki, którymi posługują się potencjalni klienci zagraniczni oraz promocja w mediach społecznościowych i portalach branżowych, które trafiają do największej grupy odbiorców.

Powyżej zaprezentowane zostały najbardziej rekomendowane działania eksportowe, które są kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorcy myślącego o ekspansji na nowe rynki. Należy pamiętać, że rozpoczynając eksport na rynki zagraniczne, trzeba się do niego dobrze przygotować i zapoznać z możliwymi barierami, wymaganą dokumentacją, przepisami prawnymi i opłatami, które mogą wystąpić. Warto skorzystać w tym celu z usług doradczych, które pomagają przygotować firmę i dbają o każdy szczegół realizacji targów i misji na wybranych rynkach docelowych.