Plan rozwoju eksportu (PRE)

Plan rozwoju eksportu, czyli jak zaplanować wybór rynków eksportowych

Decydując się na dofinansowanie związane z internacjonalizacją w ramach Funduszy Europejskich, każdy przedsiębiorca musi zmierzyć się z przygotowaniem tzw. Planu rozwoju eksportu (PRE). Dokument ten stanowi szczegółową strategię eksportową danej firmy na nadchodzące lata i jest wymagany przy większości programów eksportowych. Najczęściej składa się z następujących elementów:

  • data rozpoczęcia prac nad dokumentem,
  • analiza konkurencyjna produktów i usług przedsiębiorstwa,
  • wybór rynków docelowych do podjęcia działalności eksportowej,
  • opis przedsiębiorstwa wraz z prognozami rozszerzenia działalności o nowe rynki eksportowe,
  • analiza SWOT,
  • opis celów i strategii eksportowej,
  • uzasadnienie wyboru wybranych działań eksportowych,
  • kalkulacja wybranych działań eksportowych,
  • harmonogram wdrażania planu eksportowego.

Należy pamiętać, że stworzenie planu eksportowego zajmuje około miesiąca, dlatego należy odpowiednio wcześniej zabrać się za jego przygotowanie. Jeżeli chodzi o wybór rynków eksportowych, to jest to bardzo ważna część planu eksportowego, ponieważ odpowiednio obrany kierunek zwiększa szansę na powodzenie w eksporcie i tym samym zwiększenie sprzedaży. Przy wyborze rynku eksportowego dla naszej firmy należy zwrócić uwagę na jego potencjał i przeanalizować go poprzez liczne działania. Najbardziej rekomendowane przedmioty badań, które mogą dać nam wiele informacji o danym rynku, znajdują się poniżej.

Sytuacja gospodarcza

Zebranie podstawowych danych na temat wybranego rynku ze sprawdzonych źródeł (oficjalne strony rządowe, agencje statystyczne), m.in. struktura gospodarcza, dane makroekonomiczne, import, eksport, najważniejsi partnerzy handlowi.

Uwarunkowania formalno-prawne

Sprawdzenie czy nasz produkt lub usługa spełnia wymogi formalne i prawne na wybranym rynku zagranicznym. Badanie obejmuje również cło, podatki, akcyzę oraz bariery taryfowe i pozataryfowe.

Potrzeby i preferencji rynku

To kolejne kluczowe badanie, które skupia się na ustaleniu potrzeb konsumentów na wybranym rynku, ich kultury, upodobań oraz preferencji, w celu dostosowania naszych produktów i usług do tych wymogów.

Konkurencja

Analiza konkurencji na wybranym rynku docelowym pozwala poznać największych graczy na rynku, lokalne kanały dystrybucji i ich strategie marketingowe czy kanały promocji. Umożliwia ponadto porównanie cen danych produktów oraz zbadanie oczekiwań klientów względem naszych produktów i usług.

Kanały dystrybucji

To badanie ma na celu ustalenie drogi produktu od producenta do nabywcy. W każdym kraju łańcuch ten może funkcjonować na innych zasadach w zależności od branży. Opracowanie kanału dystrybucji jest bardzo ważne w zrozumieniu dotarcia do klienta na wybranym rynku oraz zaplanowaniu budowy własnych ścieżek sprzedażowych.

Kanały promocji

Jest to jedno z ważniejszych badań, które przynosi bardzo dobre rezultaty dla firmy, która chce wejść na nowy rynek. Chodzi o odpowiednie rozpowszechnienie marki i dotarcie do potencjalnych klientów. Do kluczowych kanałów promocji można zaliczyć portale (społecznościowe, branżowe, ogłoszeniowe) oraz magazyny branżowe i targi wystawiennicze.

Są to najlepsze narzędzia do sprawdzenia, czy dany rynek zagraniczny będzie zainteresowany zakupem naszym produktów lub usług oraz czy prawo w danym kraju zezwala na ich import i nie utrudnia wejścia na rynek. Dobrze wybrane rynki eksportowe zaowocują zwiększeniem sprzedaży i zdobyciem nowych klientów, więc bardzo ważna jest dokładna analiza poparta badaniami, by podczas eksportu nie napotkać na nieprzewidziane utrudnienia i koszty.