Lubelskie MŚP 2024

Kolejny nabór konkurencyjny 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

W dniu 1 lutego Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór do programu eksportowego 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych, Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Poprzednia edycja naboru, zakończona 31 października 2023, przekonała do siebie 49 firm z województwa lubelskiego, które złożyły wnioski.

2.7 Lubelskie MŚP 2024

Nowy nabór 2.7 Lubelskie MŚP, który potrwa do 29 marca 2024, różni się od zeszłorocznej edycji przede wszystkim:

 • kwotą alokacji: 10 405 200 zł (poprzednio: 11 248 815 zł),
 • maksymalnym dofinansowaniem: 300 000 zł (poprzednio: 250 000 zł).

Program przeznaczony jest wyłącznie dla firm sektora MŚP z województwa lubelskiego, natomiast poziom dofinansowania pozostaje bez zmian, czyli będzie wynosił 50%. Co również się nie zmieniło w tym roku, to sposób składania wniosków: przedsiębiorcy mogą je składać wyłącznie elektronicznie poprzez generator wniosków WOD2021. Rodzaj pomocy, na który mogą liczyć wnioskodawcy, to pomoc de minimis oraz publiczna.

Wydatki w edycji 2024 2.7 Lubelskie MŚP

Jeżeli chodzi o koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem, to w ramach pomocy publicznej pozostają następujące koszty:

 • usług związanych z najmem stoiska lub powierzchni wystawienniczej,
 • usług związanych z zaprojektowaniem, budową, wykonaniem, najmem stoiska,
 • transportu zabudowy stoiska lub jej elementów,
 • mediów niezbędnych do obsługi stoiska,
 • wpisowe, rejestracyjne i wstępu,
 • usługi związanej z wpisem do katalogu danej wystawy lub targów,
 • tłumacza do obsługi stoiska,
 • usług dodatkowych (w ramach obsługi stoiska).

Z kolei koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem w ramach pomocy de minimis obejmują:

 • materiały promujące produkty czy usługi przedsiębiorcy (katalogi, ulotki, prezentacje multimedialne),
 • usługi dodatkowe (pokazy, warsztaty, prezentacje, najem sal konferencyjnych),
 • transport produktów na targi do ekspozycji,
 • zakwaterowanie uczestników wydarzenia,
 • transport uczestników wydarzenia (lotniczy, kolejowy, własnymi środkami),
 • ubezpieczenie uczestników wydarzenia i inne wydatki (opłaty drogowe, wizy, parkowanie),
 • opłaty za wstęp na wybrane targi w ramach misji gospodarczych (maksymalnie 3 osoby).

2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – dokumentacja

W kwestii dokumentów i załączników, które są wymagane do ubiegania się o dofinansowanie, nie nastąpiły zmiany, zatem wciąż są to:

 • strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa (plan rozwoju eksportu),
 • biznesplan – część opisowa,
 • biznesplan – część finansowa,
 • wniosek w generatorze WOD2021,
 • obowiązkowe załączniki (sprawozdania, oświadczenia itp.).

Celem programu 2.7 Lubelskie MŚP 2024 na rynkach zagranicznych jest wzrost eksportu produktów i usług firm z województwa lubelskiego. W dalszym ciągu tamtejsi przedsiębiorcy mogą wybrać sobie targi międzynarodowe, na których chcą się pojawić w charakterze wystawców, co jest dużym atutem naboru (pamiętamy nieszczęsny nabór 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP). Koniecznie trzeba też wskazać jeden nowy rynek, natomiast pozostałymi mogą być te, na których firma jest już obecna. Termin upływa z końcem przyszłego miesiąca, zatem do dzieła!