Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – nabór konkurencyjny

Uwaga MŚP z województwa lubelskiego! Od 18 września do 2 października 2023 roku trwa nabór konkurencyjny w ramach programu Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – działanie 2.7 Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Program skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego i oferuje wsparcie eksportu poprzez internacjonalizację produktów lub usług na rynki zagraniczne.

Ważnym punktem konkursu jest możliwość wyboru odpowiednich dla swojej firmy targów branżowych i rynków zagranicznych, ponieważ nie jest to narzucone w regulaminie, jak w wypadku niechlubnego kontynuatora programu Go to Brand, czyli 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP. Główny cel konkursu 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych to nawiązanie kontaktów biznesowych, rozpowszechnienie marki, zwiększenie kanałów dystrybucji i zdobycie nowych rynków zbytu.

Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – szczegóły programu

Kwota alokacji programu Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych wynosi 11 248 815 zł. Z kolei maksymalne dofinansowanie, jakie może uzyskać przedsiębiorstwo, wynosi 250 000 zł z poziomem dofinansowania do 50%. Forma wsparcia programu to dotacja, a rodzaje pomocy, o jakie mogą się starać przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, to de minimis i publiczna. Regulamin programu nie określa minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych, lecz są zasady, których należy przestrzegać. Przykładowo realizację projektu można rozpocząć nie wcześniej niż 1 dzień po złożeniu wniosku.

Dofinansowanie przyznawane jest na udział w branżowych imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym oraz w wyjazdowych misjach gospodarczych. Koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem to:

  • opłaty rejestracyjne związane z udziałem w targach branżowych wystawach i misjach gospodarczych,
  • wynajem powierzchni wystawienniczej,
  • organizacja stoiska wystawowego na targach (wynajem powierzchni, projekt, zabudowa stoiska, wynajęcie tłumacza),
  • zakwaterowanie i transport pracowników,
  • materiały reklamowe, czyli gadżety, katalogi, wizytówki, ulotki itp.

Ważnym elementem procesu składania dokumentacji konkursowej jest tu dołączenie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, planu rozwoju lub innego równoważnego dokumentu. Wszystkie załączniki do wymaganych dokumentów oraz regulamin i instrukcję wypełniania wniosków znajdziemy na stronie organizatora.

Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych vs Promocja marki innowacyjnych MŚP

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców sektora MŚP z województwa lubelskiego do udziału w konkursie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych. Zdecydowanie jest to program, który może wiele wnieść do rozwoju przedsiębiorstw i zwiększyć eksport na rynki zagraniczne, a co za tym idzie, zyski. Dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie województwa lubelskiego jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż ogłoszony właśnie ogólnopolski konkurs 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP.

Program 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych poprzez pomoc w formie dotacji daje wielu firmom, które dotychczas nie miały wystarczających środków finansowych, możliwości na zaprezentowanie swoich produktów czy usług szerszej grupie odbiorców oraz zdobycie nowych klientów. Dlatego warto skorzystać już teraz, bo do końca naboru zostało mniej niż 2 tygodnie!