wniosek o dotację

Jak przygotować się do złożenia wniosku o dotację?

W obecnych czasach dotacje unijne to ogromna szansa dla wielu przedsiębiorców, a szczególnie dla małych i średnich, którzy nie posiadają odpowiednich środków, by wypromować swoją markę na arenie międzynarodowej, pozyskać nowych klientów i zwiększyć sprzedaż. Dotacje dają ogromną szansę uzyskania bezzwrotnego wsparcia finansowego właśnie na rozwój, badania, branżowe wyjazdy na targi czy misje oraz promocję na rynkach zagranicznych.

Wielu przedsiębiorców posiada ogromny potencjał do konkurowania ze swoją ofertą i produktami na arenie międzynarodowej, ale niestety nie ma do tego odpowiednich środków i wiedzy, jakie kroki poczynić w kierunku otrzymania dotacji. Obecnie istnieje możliwość ubiegania się o rożnego rodzaju dofinansowania (krajowe, regionalne i sektorowe). Przy czym każdy program charakteryzuje się swoim regulaminem, terminem składania wniosków, maksymalną kwotą dofinansowania i przeznaczonym budżetem.

W zależności od tego, jaki cel wyznaczy sobie przedsiębiorstwo i jakie rezultaty chce osiągnąć, należy dobrać odpowiedni program. Zdecydowanie usługi firm doradczych są na tym etapie wyboru najlepszym rozwiązaniem. Pomagają one wybrać odpowiedni program dotacyjny, przeanalizować możliwości firmy, nakreślić korzyści, jakie dana firma uzyska, wybrać rynki perspektywiczne, a następnie przygotować odpowiednie dokumenty i sporządzić wniosek, który musi być oparty na wielu analizach i kalkulacjach, aby uzyskał dofinansowanie.

Poniżej przedstawiamy kroki, jakie każdy przedsiębiorca chcący ubiegać się o dotację, powinien wykonać.

Nakreślenie celu i potrzeb przedsiębiorstwa

Pierwszym najważniejszym krokiem jest ustalenie celu, jaki firma chciałaby osiągnąć po uzyskaniu dodatkowych środków z dotacji. Czy będzie to zwiększenie sprzedaży poprzez eksport, nawiązanie współpracy z nowymi partnerami, znalezienie nowych dystrybutorów na rynkach zagranicznych, a może rozpowszechnienie marki poprzez promocję i wyjazdy na targi lub misje? Na tym etapie ważne jest również określenie, co jest potrzebne do osiągnięcia danego celu: Jakie środki trwałe należałoby zakupić? Jakie problemy technologiczne rozwiązać? Jakie badania przeprowadzić? Czy może zatrudnić dodatkowych pracowników?

Określenie dotychczasowych zasobów, jakimi dysponuje firma

Na tym etapie firma musi przeanalizować, czy zasoby ludzkie, techniczne i produkcyjne, które posiada, pozwolą na zwiększenie produkcji, by zaspokoić zwiększoną sprzedaż. Dodatkowo firma powinna zdecydować, czy wśród pracowników jest odpowiednia osoba, która będzie mogła zająć się obsługą klientów zagranicznych. Ważną kwestią będzie tu również określenie przewag naszych produktów nad konkurencją i potwierdzenie tego badaniami.

Analiza branży i pomysły na sukces

W tej fazie przedsiębiorca musi przeanalizować konkurencyjne na rynku firmy i zastanowić się, czym wyróżnić swój produkt, aby był innowacyjny i wyróżniał się na tle konkurencji. Może nowe wzornictwo, zastosowana technologia lub skład wyróżni produkt naszej firmy i pomoże osiągnąć sukces w branży? Ważnym punktem dla przedsiębiorstwa na tym etapie jest również kwestia dalszego finansowania. Wiadomo, że dotacja jest bezzwrotna i przyznawana w formie zaliczek czy refundacji za wykonanie danego zadania. Jednakże potem firma musi już sama kontynuować obrane działania i zapewnić bieżące finansowanie działalności. Jest to ważna kwestia, którą każda firma powinna przeanalizować i zastanowić się, czy będzie w stanie to udźwignąć.

Usługa doradcza a dofinansowanie

Po przygotowaniu powyższej analizy własnego przedsiębiorstwa firma może przystąpić do kolejnych kroków sama lub przy pomocy doświadczonej firmy doradczej. Należy dobrać odpowiedni nabór i dostępne źródła finansowania, przygotować projekt pod kątem wymogów danego programu i kryteriów oceny oraz przygotować wymagane dokumenty aplikacyjne, a następnie zarządzać projektem.

Bez wątpienia pomoc wykwalifikowanej firmy doradczej na tym etapie jest bardzo korzystna. Przygotowanie biznesplanu, wszystkich kalkulacji i analiz może okazać się zbyt trudne dla osób, które nigdy nie miały z tym do czynienia. Należy pamiętać, że dobrze przygotowany wniosek o dotację zwiększa szansę każdego przedsiębiorstwa na otrzymanie dofinansowania potrzebnego do realizacji swoich celów.