dotacje 2024

Dotacje 2024 – harmonogram naborów do programów eksportowych

Jako że mamy już rok 2024, opracowaliśmy wstępny harmonogram naborów do programów eksportowych. Niestety szans na otrzymanie dofinansowania nie ma zbyt wiele, m.in. przez wzgląd na fakt, że konkursy nie wszędzie będą organizowane. Na obecną chwilę ustalono następujące nabory:

 • województwo lubelskie
  Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych
  Nabór: 1 lutego 2024 – 29 marca 2024.
  Dofinansowanie 50% z przeznaczeniem na targi, misje, materiały reklamowe.
 • województwo podkarpackie
  01.03 Wsparcie MŚP
  Nabór: 31 stycznia 2024 – 29 lutego 2024.
  Brak danych o szczegółach programu.
 • województwo łódzkie
  FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP
  Nabór: 15 kwietnia 2024 – 30 kwietnia 2024.
  Brak danych o szczegółach programu.
 • województwo małopolskie
  1.14 Internacjonalizacja MŚP
  Nabór: wrzesień 2024 – grudzień 2024.
  Brak danych o szczegółach programu.

Jeżeli chodzi o pozostałe województwa – cisza. Stąd można domniemywać, że albo nie będzie regionalnych naborów, albo aktualnie poszukiwani są operatorzy (podwykonawcy, którzy będą rozdzielać mniejsze granty na eksport).

Ponadto oprócz programów regionalnych mamy dwa programy ogólnopolskie, w których udział może wziąć każdy spełniający założenia programu, bez względu na województwo. Są to:

 1. Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP.
  Nabór: 28 maja 2024 – 19 czerwca 2024.
  Program dotyczy udziału Polski w japońskiej wystawie EXPO 2025.
 2. Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP.
  Nabór: 15 października 2024 – 28 listopada 2024.
  Tylko kluczowe 15 branż. Dotacja 50% z przeznaczeniem na targi, misje, materiały reklamowe. Przy czym program ma być nieco korzystniejszy niż zeszłoroczna edycja.

W zeszłym roku odbyły się tylko dwa nabory do programów eksportowych – jeden regionalny i jeden ogólnopolski. Ten pierwszy to działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych, a drugim było wspomniane działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP. Niestety oba konkursy okazały się w pewnym stopniu porażką…

Świadczyć o tym może chociażby fakt, że w żadnym z nich nie wykorzystano nawet alokacji przewidzianej na program. Najwyraźniej oferty obu z nich były na tyle mało atrakcyjne, że większość przedsiębiorców wolała nie startować. Tym razem liczymy, że obie instytucje zmienią założenia i poprawią swoje oferty na bardziej interesujące. Jest to pewnie także jeden z powodów ponowienia tych naborów w roku 2024, ponieważ żaden z nich nie był pierwotnie planowany.