Go to Brand 2023

Go to Brand 2023

Na rok 2022 planowany był kolejny nabór do programu GO TO BRAND (Poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020), niestety przez wiele czynników ekonomicznych, gospodarczych i politycznych został on wstrzymany. Przewiduje się, że nabór do kolejnej edycji programu GO TO BRAND zostanie ogłoszony dopiero w połowie 2023 roku.

Przypomnijmy, że program GO TO BRAND skierowany jest do sektora MŚP, którego podmioty chcą wypromować swoje marki produktowe na rynkach zagranicznych i tym samym zwiększyć sprzedaż poprzez eksport. Oferowana pomoc de minimis jest wsparciem ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich firm m.in. na szkolenia, inwestycje, udział w misjach gospodarczych i targach branżowych, działania promocyjne czy zakup usługi doradczej.

Branże i cel Go to Brand

W programie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i działają w ramach następujących branż: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, usługi prozdrowotne, branża kosmetyczna i meblarska, sprzęt medyczny, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe.

W ramach programu GO TO BRAND o dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria MŚP oraz realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w projekcie. Celem programu jest promowanie produktów, usług czy wyrobów, które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Kwoty dotacji w Go to Brand

Kwota dofinansowania, jaką może otrzymać firma z sektora MŚP, jest uzależniona od formy pomocy, która zostanie w danym wypadku wybrana:

 • dofinansowanie w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu i obsługi stoiska wystawowego50% wartości kosztów kwalifikowanych;
 • dotacja w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – 50% wartości kosztów kwalifikowanych;
 • dofinansowanie w postaci pomocy de minimis:
  • do 60% dla średnich przedsiębiorstw;
  • do 75% dla małych przedsiębiorstw;
  • do 80% dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego;
  • do 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Ostatnia edycja programu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Świadczy o tym ponad 430 polskich firm, które złożyło wniosek o dofinansowanie, a także około 300 wniosków, które zostały dofinansowane w łącznej kwocie 69 mln zł.

Ramy czasowe dotychczasowych naborów do programu GO TO BRAND

 • 2016-2018 r. – w tych latach odbyły się 4 nabory do programu. Złożono wówczas 1999 wniosków o dofinansowanie, a wsparcie udzielono 935 podmiotom sektora MŚP. Łączna kwota dofinansowania: 385,65 mln zł.
 • 2019 r. – piąty nabór do programu, w którym złożono 1400 wniosków o dofinansowanie. Wsparcia udzielono 770 przedsiębiorstwom. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 212 mln zł.
 • 2020 r. – szósty nabór do programu. Złożono w nim 1575 wniosków o dofinansowanie, z kolei wsparcie otrzymało 1117 firm. Łączna kwota dofinansowania to 467 mln zł.
 • 2020 r. – w tym roku odbył się konkurs do nowego programu promocji związanego z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. Złożono wtedy 121 wniosków, a wsparcia udzielono 79 firmom z grona MŚP. Łączna kwota dofinansowania: 16,4 mln zł.
 • 2021 r.druga edycja Go to Brand EXPO 2020 (przełożonego z 2020 r. na 2021 r. z powodu pandemii). Złożono łącznie 432 wnioski o dofinansowanie, spośród których wsparcie otrzymało 295 firm. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 69 mln zł.

Jak widać po zestawieniu wszystkich edycji programu GO TO BRAND, cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem i przyniósł wiele korzyści dla sektora MŚP. Firmy wchodzące w jego skład otrzymały wsparcie, by móc promować swoje produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Program dofinansował przez ostatnie 6 lat prawie 2 200 polskich przedsiębiorstw, które dzięki skorzystaniu z dotacji mogły m.in. pojechać na misje gospodarcze, targi branżowe czy odbyć spotkania B2B z potencjalnymi klientami. To z kolei pozwoliło na rozpowszechnienie ich marki produktowej na arenie międzynawowej i powiększyło liczbę klientów zagranicznych.