rynek perspektywiczny

Rynek perspektywiczny – nowy kierunek eksportu

Podnosząc temat organizacji eksportu w czasie pandemii COVID-19 zaanonsowaliśmy wątek rynków perspektywicznych, którymi właśnie dzisiaj się zajmiemy. Co to jest rynek perspektywiczny? Jaki ma związek z dotacjami na eksport? I dlaczego właśnie rynki perspektywiczne mogą stanowić pomoc dla przedsiębiorców w tych trudnych czasach? O tym poniżej.

Otwarcie na nowe kierunki ekspansji zagranicznej

Działalność eksportowa, jak wiadomo, opiera się na poszukiwaniu i zdobywaniu nowych rynków zbytu. Jednakże wielu przedsiębiorców podąża utartymi schematami, które wydają się bezpieczne i sprawdzone. Z wielu powodów kompletnie pomija przy tym inne kierunki wywozowe, ograniczając się głównie do rynków europejskich. Może to wynikać z chęci ograniczenia ryzyka, obaw związanych z utrudnioną logistyką i nieznaną kulturą kraju docelowego, ale najczęściej po prostu z niewiedzy.

Natomiast wystarczy przeczytać choćby kilka naszych wpisów, by dowiedzieć się, że świat obfituje w rynki charakteryzujące się pokaźnym potencjałem eksportowym. Jako przykład mogą tu posłużyć kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej (ang. Gulf Cooperation Council – w skrócie GCC), które ostatnio często przewijały się na stronie Rozwoju Eksportu. Przy czym temat dotyczy rozlicznych branż i gałęzi gospodarki, dlatego niezależnie od profilu prowadzonej działalności warto przyjrzeć się omawianemu zagadnieniu, bowiem może się ono okazać zbawienne dla danego przedsiębiorstwa.

Czym są rynki perspektywiczne?

Najprościej rzecz ujmując, rynek perspektywiczny to taki region działalności gospodarczej, który dobrze się zapowiada w kontekście szerszego horyzontu czasowego i dalszego rozwoju – zarówno swojego, jak i jego uczestników. Oczywiście chodzi tu również o podmioty z zewnątrz, czyli eksporterów próbujących swoich sił na nowych terenach.

Innymi słowy, rozmaite podmioty funkcjonujące na rynku perspektywicznym upatrują w nim dużych szans na rozwój. A całkiem lapidarnie: rynek perspektywiczny ma po prostu dobre perspektywy na przyszłość. Z kolei konkretne wskazania co do rzeczonych rynków możemy odnaleźć w dziedzinie dofinansowań.

Rynek perspektywiczny a dotacje

W związku z powyższym omawiana kwestia nie uchodzi także uwadze instytucji pośredniczących w rozdysponowywaniu środków unijnych. W efekcie cyklicznie organizowane są wielorakie nabory wniosków o dofinansowanie działalności eksportowej, z ukierunkowaniem właśnie na rynki perspektywiczne. Przy czym warto mieć na uwadze, że poszczególne branże mogą odmiennie postrzegać optymalne kierunki ekspansji, a co za tym idzie, inaczej wybierać inne rynki perspektywiczne.

Najpopularniejszym przykładem będzie tu organizowany przez PARP program Go to Brand, który w swoim założeniu finansuje eksportową działalność firm z sektora MŚP. Pomoc finansowa Go to Brand przeznaczona jest na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych, ale ze szczególnym uwzględnieniem właśnie rynków perspektywicznych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 3.3.3 Go to Brand wyraźnie definiuje wachlarz rynków perspektywicznych, ponieważ warunkiem uczestnictwa w konkursie jest m.in. obligatoryjna realizacja działania promocyjnego związanego z wejściem na przynajmniej jeden z nich. Co istotne, w tym wypadku rynkiem perspektywicznym może być wprawdzie rynek europejski, ale wyłącznie niebędący członkiem Unii Europejskiej.

Przykłady rynków perspektywicznych

Omawiane rynki zostały uszeregowane w pięciu głównych grupach. Pierwszą z nich stanowi Azja Południowo-Wschodnia, która obejmuje Japonię, Koreę Południową oraz państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN, czyli Filipiny, Indonezję, Malezję, Singapur, Tajlandię, Brunei, Wietnam, Laos, Birmę i Kambodżę.

Kolejną grupę stanowią trzy kraje Ameryki Północnej, czyli Kanada, Stany Zjednoczone oraz Meksyk. Następny zbiór to państwa Bliskiego Wschodu, w których skład wchodzą Turcja, Iran, Izrael i kraje Zatoki Perskiej, czyli Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Najliczniejszy zestaw tworzy Europa Centralna i Wschodnia, gdzie wyszczególnione zostały państwa Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia), kraje członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan), a także Ukraina i Gruzja.

Zestawienie zamykają państwa BRICS, czyli akronimu utworzonego od pierwszych liter krajów członkowskich – Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz Republiki Południowej Afryki (z ang. South Africa).

Wejście na rynek perspektywiczny – od czego zacząć?

Wymienione na początku powody, dla których wiele firm unika angażowania się w działalność na „niestandardowych” czy wręcz egzotycznych rynkach eksportowych, mogą zostać wyrugowane poprzez specjalistyczne doradztwo. A jako że jednym z obszarów naszej działalności są usługi doradcze, możemy o tym szerzej opowiedzieć. Zasadniczo chodzi o uzyskanie odpowiedzi na niewątpliwie pojawiające się w takiej sytuacji pytania, rozwianie ewentualnych wątpliwości oraz ogólne zdobycie czy też poszerzenie wiedzy w tej materii.

Usługa doradcza dotycząca wejścia na rynek perspektywiczny

Dokument ten (możliwy do sfinansowania także w ramach dotacji) stanowi kluczowy element budowania strategii wejścia na rynek perspektywiczny. Pozwala on przedsiębiorstwu na efektywniejszą realizację projektu i osiągnięcie zakładanych wskaźników. W opracowaniu poruszone są m.in. zagadnienia dotyczące charakterystyki i uwarunkowań danego rynku, metod eksportu, barier wejścia, ryzyka związanego z prowadzeniem eksportu do wybranego kraju czy też analizy mocnych i słabych stron przedsiębiorcy wraz z sugerowanymi rozwiązaniami i sposobami jak najlepszego przygotowania się do ekspansji na analizowany rynek.

Jednak aby taka usługa doradcza mogła zostać zakupiona z wykorzystaniem dofinansowania, musi być nabyta od podmiotu posiadającego odpowiedni potencjał i potwierdzone doświadczenie w zakresie świadczenia tego typu usług na wybranym rynku perspektywicznym lub posiadającego doświadczenie w procedurach zamówieniowych organizacji międzynarodowej lub pozarządowej.

Nie taki diabeł rynek straszny, jak go malują

Stały rozwój prowadzonej działalności wiąże się niechybnie z poszukiwaniem nowych grup odbiorców. Doskonale wiedzą o tym eksporterzy, którym na początku ekspansji zagranicznej właśnie taki cel przyświecał. A postępująca globalizacja pociąga za sobą także dynamiczny wzrost zagranicznej wymiany handlowej. Dlatego skoro już postrzegamy działalność eksportową jako metodę na zbudowanie silniejszej pozycji konkurencyjnej, może warto jednak spojrzeć szerzej i poszukać odbiorców z nieco dalszych rejonów globalnej wioski?

Znalezienie szerokiej grupy klientów nawet z najodleglejszych zakątków świata może być strzałem w dziesiątkę czy wręcz swoistym remedium na aktualne problemy, z którymi borykają się nie tylko polskie firmy. Posiadany produkt czy usługa o walorach niespotykanych na danym rynku perspektywicznym może okazać się nie lada gratką dla tamtejszych konsumentów.

Lecz zanim podejmiemy realne kroki niosące nas ku nowym rynkom, musimy się oczywiście do takiej podróży gruntownie przygotować. Pozwoli to zminimalizować ryzyko ewentualnego niepowodzenia oraz nabrać pewności siebie niezbędnej w konsekwentnym realizowaniu strategii eksportowej. Na szczęście w dzisiejszych czasach nietrudno znaleźć fachową pomoc w tym zakresie. Wystarczy się tylko rozejrzeć…