Dotacje unijne na internacjonalizacje

GO TO BRAND – zmiany w programie

Go TO BrandOstatnio został opublikowany wpis o odwołaniu drugiego naboru dla programu Go To Brand. Znane są już szczegóły opóźnienia. Mianowicie 10 października miał odbyć się nabór dla 5 z 12 branż wspieranych przez program. Wcześniej ogłoszono nabór dla branży: sprzęt medyczny, IT/ICT, Kosmetyka, Jachty i łodzie, Meble, Polskie specjalności żywnościowe, Sektor usług prozdrowotnych, a obecnie planowany był nabór dla branż:  Maszyny i urządzenia, Biotechnologia i farmaceutyka, Moda polska, Budowa i wykańczanie budowli, Części samochodowe i lotnicze. Jednak to nie wszystko. Program w założeniu miał wspierać 12 kluczowych branż polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych. Teraz okazało się, że program wesprze też przedsiębiorców, chcących działać na rynkach wybranych przez ministerstwo, jako przyszłościowe.

Programy promocji na rynkach perspektywicznych

Go to brandPrzedmiotem tego programu będzie wsparcie firm, chcących działać na wybranych rynkach, na których polskie produkty mają duże szanse na przebicie. Wytypowana 5 krajów docelowych:

  • Algieria,
  • Indie,
  • Iran,
  • Meksyk,
  • Wietnam.

Tu również otrzymamy 85% wsparcia na działania eksportowe w tych krajach. Na uwagę zasługuje fakt, że tutaj każdy może wziąć udział w programie, niezależnie od branży, którą reprezentuje. Warunkiem jest to, aby eksportować do tych krajów wymienionych powyżej. Z uwagi na brak szczegółów, nie wiadomo do końca, jak będzie funkcjonował ten program. Jak tylko pojawią się jakieś informacje to wówczas pojawi się o tym wzmianka na naszym Serwisie RozwójEksportu.pl.

Duże przedsięwzięcia promocyjne

To jeszcze nie koniec zmian. Program zamierza wesprzeć przedsiębiorców w ramach konkretnych wydarzeń promocyjnych na świecie. W 2017 r. Polska weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie (stolica Kazachstanu). W związku z powyższym opracowano projekt programu promocji gospodarczej skierowanego do przedsiębiorców związanych z tymi wydarzeniami i z tym krajem. Wytypowane branże/produkty branżowe, mające największe szanse na udział w programie odnoszą się do:

  • odnawialnych źródeł energii, w tym, w szczególności energetyki wiatrowej, technologii związanych z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;
  • energetyki tradycyjnej;
  • górnictwa czystych technologii węglowych;
  • wychwytywania, składowania i utylizacji CO2;
  • budownictwa i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Na podobnej zasadzie możliwy będzie udział przedsiębiorców w targach maszynowych Hannover Messe w kwietniu 2017 r.

W naszej opinii

O branżowym programie już pisaliśmy. Dziś chcemy podzielić się naszymi opiniami odnośnie do dwóch nowych inicjatyw programu.

Pierwsza inicjatywa: Wybór tych 5 krajów uważam za ciekawy pomysł na rozwój polskiego eksportu. Wszystkie kraje znajdują się poza strefą UE,  a zatem wraz ze wzrostem polskiego eksportu, jednocześnie wzrośnie przy tym eksport do rynków poza unijnych.

Go to brandDruga inicjatywa: byłaby również bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, gdyby nie fakt, że imprezy do tych działań zaczną się już w kwietniu 2017r. Nabór do programu planowany jest w styczniu 2017 r. Zakładając 3 miesiące na ocenę projektu, o decyzji odnośnie do przyznania wsparcia, będzie można dowiedzieć się dopiero będąc na targach lub po nich. Tutaj pojawia się kwestia ryzyka czy startować w programie, czy nie. Jeżeli są firmy, które i tak tam pojadą to unia zwróci im pieniądze na udział w targach. Inna jest sprawa w przypadku firm, które uzależniają start w programie od tego czy otrzymają wsparcie na ten cel, czy też nie. Trudne pytanie, ile warte jest takie ryzyko?. Zakładamy jednak, że projekty złożone właśnie do przedsięwzięć promocyjnych będą potraktowane priorytetowo i już w lutym poznane zostaną wyniki do tych dwóch działań. Tylko wtedy według nas ma to sens.