PO IR 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand odwołany. Kompletne zaskoczenie!

To już drugi program eksportowy, który odwołuje PARP. Ostatnio Serwis RozwójEksportu.pl podał informacje o odwołaniu  Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (PO PW). Teraz kolej przyszła na działanie PO IR 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand. To już ogromna przesada, ponieważ odwołanie dwóch konkursów eksportowych w ostatnim czasie świadczy o dużym problemie organizacyjnym. 5 sierpnia 2016 r. udało się zakończyć pierwszy nabór dla 7 z 12 kluczowych branż (złożono ponad 500 wniosków), zatem obecnie spokojnie istniała możliwość zorganizować choćby nabór dla pozostałych 5 branż (wnioski, rozporządzenia, generator – wszystko jest gotowe). Jednak nic z tego, ponieważ nabór z 10 października został odwołany. Na stronie PARP-u można przeczytać:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój informuje, że najbliższy konkurs, którego ogłoszenie zaplanowano na dzień 10 października br. został odwołany. Termin ogłoszenia kolejnego naboru planowany jest na styczeń 2017 r. Aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej PARP.

PO IR 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to BrandTym razem nie mogę być wyrozumiały, gdyż jest już 2016 r, a dotacje miały być już uruchomione w 2014 r. Rozumiem opóźnienia wdrażania funduszy unijnych, ale czynienie na tym etapie takich przesunięć źle świadczy o instytucji przeprowadzającej konkurs, jako nie przygotowanej do realizacji danych programów. Być może przyczyna tkwi w niewystarczającej ilości pracowników? Mógłbym zrozumieć przesunięcie o miesiąc, ale nie o trzy miesiące. W drugim programie PO PW 1.2 dla firm  z tzw. Makroregionu Polski Wschodnia, nabór przesunięto o 8 miesięcy!!! W dodatku pula obu programów to 1 mld zł. To bardzo dużo pieniędzy, a wydanie ich powinno być rozsądne. Tutaj nie ma czasu na błędy, gdyż do 2020 roku pieniądze powinny być wydane oraz rozliczone!!!. PARP ma teraz bardzo trudne zadanie, aby z tym wszystkim zdążyć.