Dotacje unijne Go To Brand

Dotacje unijne Go To Brand – ogłoszono termin konkursu

Znany jest termin naboru na dotacje unijne Go To Brand. Dofinansowanie Go to Brand ma na celu promocję marek produktowych, która będzie realizowana także za pośrednictwem Marki Polskiej Gospodarki. Teraz nasz Serwis RozwójEksportu.pl może podać podstawowe informacje związane z ogłoszonym konkursem.

Nabór będzie realizowany przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 i jest to

Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Termin naboru

Nabór zostanie otwarty 24 czerwca 2016 roku, a jego zamknięcie nastąpi 5 sierpnia 2016 roku.

Dotacje unijne Go To BrandNa co można otrzymać dotacje?

Dotacje mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy będą brać udział w działaniach promocyjnych określonych przez branżowe programy promocji. Działania promocyjne maja dwa zasadnicze cele:

 • promocja polskich marek produktowych (zarówno produkty, jak i usługi), które maja szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynku międzynarodowym;
 • promocja Marki Polskiej Gospodarki.

Lista branż, dla których w ramach Poddziałania 3.3.3 będą realizowane branżowe programy promocji, jest krótsza, niż pierwotnie zakładano. Dotacje unijne Go to Brand będą dotyczyć branżowych programów promocji następujących branż:

 • Kosmetyki;
 • IT/ICT;
 • Meble;
 • Jachty i łodzie;
 • Polskie specjalności żywnościowe;
 • Sprzęt medyczny;
 • Sektor usług prozdrowotnych.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych

W ramach Poddziałania 3.3.3 są przewidziane następujące poziomy dofinansowania:

A. w przypadku wykorzystania jedynie pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu, można otrzymać:

 • dla średnich firm – do 60%;
 • dla małych firm – do 75%;
 • dla mikroprzedsiębiorców z województwa mazowieckiego – do 80%;
 • dla pozostałych mikroprzedsiębiorców – do 85%.

B. w przypadku, gdy Wnioskodawca skorzysta z  dofinansowania w formie pomocy publicznej na pokrycie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości przewidzianych kosztów kwalifikowanych

C. w przypadku, gdy Wnioskodawca skorzysta z dofinansowania w formie pomocy publicznej na pokrycie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego, a także pomocy de minimis na pokrycie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowanych

Kwota na dofinansowanie projektów

W ramach konkursu przewidziano następujące kwoty dofinansowania:

 • dla projektów, które są zlokalizowane w województwie mazowieckim jest to łącznie 10 000 000 PLN;
 • dla projektów, które są zlokalizowane w innych województwach (poza województwem mazowieckim) jest to łącznie 90 000 000 PLN

Dotacje unijne Go To Brand

Dotacje unijne Go To Brand to jedna z form możliwości ubiegania się o dofinansowanie unijne na działania mające na celu wspieranie polskich firm na rynku międzynarodowym. Jednak wykorzystanie tej dotacji wiąże się z udziałem danej firmy w branżowym programie promocji.

W kolejnym wpisie zostanie przedstawiona informacja, jakie wydatki zostały uznane za kwalifikowane w Poddziałaniu 3.3.3 oraz szerzej zostanie omówiona struktura branżowego programu promocji. Dotacje unijne Go To Brand – już wkrótce!

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.