Jak pozyskać dotację?

Jak pozyskać dotację Go to Brand 2023, czyli Promocja Marki Innowacyjnych MŚP?

Jako że oficjalne ogłoszenie konkursu tuż, tuż, to tytułowe pytanie jest jak najbardziej zasadne. Z kolei odpowiedź na nie jest bardzo prosta: Aby pozyskać dotację Promocja Marki Innowacyjnych MŚP, należy być mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, czyli firmą zatrudniającą od 0 do 250 pracowników zarejestrowaną na terytorium Polski, posiadać produkty lub usługi własnej marki, które przynoszą przychody dla firmy, i co najważniejsze, mieć chęć promowania ich na rynkach zagranicznych. Jeśli wszystkie te założenia zostaną spełnione, to wystarczy tylko złożyć wniosek w generatorze w wyznaczonym terminie naboru. Szczegóły już za tydzień!

Go to Brand 2023 vel Promocja Marki Innowacyjnych MŚP

Konkurs Go to Brand 2023 (jego nowa nazwa to 2.25 Promocja Marki Innowacyjnych MŚP) to jeden z najbardziej popularnych programów, nieobarczonych trudnymi do spełniania kryteriami, przeznaczonych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Pozwala on na wybicie się firm, które nie mają własnych funduszy na zaistnienie na rynkach zagranicznych i wypromowanie własnej marki poprzez dofinansowanie realizacji wyznaczonych zadań (od 50 do 85% kosztów kwalifikowanych). W obecnych czasach promocja, marketing, spotkania z klientami i udział w targach branżowych to jedne z najlepszych działań, które rozpowszechniają produkty czy usługi własnej marki oraz pozwalają trafić do nowych klientów, w szczególności na rynkach zagranicznych.

Każdy ogłoszony konkurs eksportowy rządzi się swoimi zasadami, określoną maksymalną kwotą dofinansowania oraz kosztami kwalifikowanymi. Dotyczy to również branż, których przedstawiciele będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Ogłoszenie najnowszego naboru 2.25 Promocja Marki Innowacyjnych MŚP ma mieć miejsce już 14 września, a wnioski będzie można składać od 16 października do 30 listopada 2023 roku.

Każdy przedsiębiorca, który chce pozyskać dotację w ramach konkursu 2.25 Promocja Marki Innowacyjnych MŚP, musi wiedzieć, że forma wniosku, jego treść oraz sporządzone kalkulacje są bardzo ważne podczas początkowej oceny formalnej, a następnie merytorycznej. Napisanie wniosku wymaga odpowiedniego przygotowania się przez przedsiębiorcę w zakresie potrzeb własnej firmy, celu jaki chce osiągnąć na rynkach eksportowych, analizy sytuacji finansowej, stworzenia planu wyboru krajów oraz działań eksportowych. Efektem tych działań będzie złożenie wniosku w generatorze wraz z potrzebnymi dokumentami.

Promocja Marki Innowacyjnych MŚP – profesjonalna pomoc

Jak widać, nie jest to łatwa rzecz dla osób, które na co dzień nie mają z tym do czynienia. Ale nie ma co się martwić! Służymy pomocą od początku do końca, odpowiadamy na wszystkie pytania, pomagamy w obraniu odpowiedniej strategii i wyborze nowych rynków, wykonujemy kalkulacje, by zmieścić się w przewidzianym budżecie dofinansowania oraz rozliczamy wykonane już zadania z wniosku, jeżeli taki dostanie dofinansowanie (a dajemy z siebie wszystko, aby tak się stało).

Dlatego jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, który chce wypromować swoją markę na arenie międzynarodowej, zwiększyć lub rozpocząć eksport, a przede wszystkim zdobyć nowych zagranicznych klientów, a co za tym idzie, zwiększyć dochody własnej firmy, konkurs 2.25 Promocja Marki Innowacyjnych MŚP jest właśnie dla Twojej firmy.

Dotacja, którą oferuje program, pomoże pokryć od 50 do 85% kosztów kwalifikowanych m.in. na promocję, reklamę, usługę doradczą, koszty związane z wyjazdem na targi (wynajem powierzchni, transport, zabudowa stoiska, noclegi) czy misje gospodarcze (transport, noclegi, bilety wstępu), a nawet szkolenia dla pracowników firmy dotyczące wybranych rynków zagranicznych. Wachlarz możliwości jest ogromny, więc warto rozwijać swoją firmę i korzystać z możliwości pozyskania dotacji unijnych, jeśli jest tylko taka okazja i spełnia się kryteria zawarte w regulaminie konkursu.