Dotacje unijne na eksport

Dotacje unijne na eksport w 2017, czyli nabory dla MŚP ruszają pełną parą

Nowa unijna perspektywa na lata 2014-2020 miała być dużym wsparciem dla polskich przedsiębiorców, dzięki wysokiej kwocie uzyskanej z budżetu Unii Europejskiej na dotacje przyznawane w ramach polskich programów pomocowych. Jednak nastąpiły liczne opóźnienia we wdrażaniu programów i realizacji naborów, także w przypadku dotacji eksportowych. Pisaliśmy na temat tego problemu na naszym serwisie RozwójEksportu.pl. Do tej pory odbyły się nieliczne konkursy. Dziś jednak chcemy poinformować, że w końcu w 2017 roku nastąpi wysyp naborów z dotacjami eksportowymi dla polskich MŚP.

Dotacje unijne na eksportDotacje unijne na eksport będą możliwe do uzyskania w różnych programach. Poniżej w skrócie zostaną omówione te możliwości, a z chwilą ogłoszenia danego naboru będziemy o tym informować na łamach naszego Serwisu RozwójEksportu.pl

Go To Brand

Jest to Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020). Nabór został już ogłoszony, a 12 stycznia 2017 roku startuje możliwość składania wniosków. W tym konkursie można dofinansować wzięcie udziału w wydarzeniach takich, jak targi Hannover Messe 2017 oraz Międzynarodowa Wystawa Expo w Astanie w 2017 roku. Dokładne informacje na temat tego naboru zostały już zamieszczone na naszym Serwisie i znajdują się tutaj.

Natomiast 10 stycznia 2017 r. zostanie ogłoszony nabór do programu dla wszystkich 12 branż wybranych w programie GO TO BRAND:

 • Sprzęt medyczny;
 • Maszyny i urządzenia;
 • IT/ICT;
 • Biotechnologia i farmaceutyka;
 • Moda Polska;
 • Kosmetyki;
 • Budowa i wykańczanie budowli;
 • Jachty i łodzie;
 • Meble;
 • Polskie specjalności żywnościowe;
 • Sektor usług prozdrowotnych;
 • Części samochodowe i lotnicze.

Pula programu to prawie 200 mln zł. Przy takim założeniu alokacja powinno wystarczyć dla 300-400 firm.

Polska Wschodnia

Jest to Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (PO PW 2014-2020). Nabór jest planowany do ogłoszenia w marcu 2017 roku. Możliwość składania wniosków rozpocznie się w kwietniu 2017 i potrwa do czerwca 2017 roku. Dokładne ramy czasowe zostaną określone z chwilą ogłoszenia naboru. Konkurs będzie łączył Etapy I i II. W jednym wniosku przedsiębiorca będzie aplikował o dotacje na opracowany i posiadany Model Biznesowy Internacjonalizacji oraz na działania (np targi, misje), które umożliwią mu skuteczne wdrożenie strategii eksportowej.

Małopolska

Przedsiębiorcy z Małopolski także będą mogli sięgnąć po dotacje unijne na eksport i dofinansować swoje działania eksportowe w naborze w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Nabór zaplanowany jest na III kwartał 2017 roku. W jednym naborze będzie można składać wnioski o dotacje na poniesiony koszt opracowania Strategii /Planu Działalności Międzynarodowej, który będzie stanowił załącznik konkursowy, oraz jednocześnie aplikować o dotacje na działania niezbędne do skutecznego wdrożenia tej strategii. Do działań wdrażających można zaliczyć m. in.

 • imprezy targowe;
 • specjalistyczne usługi doradcze;
 • dostosowanie produktów/usługi do wymagań danego rynku docelowego;
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów, jeśli będą potrzebne w celu wprowadzenia produktu na dany rynek.

Opolskie

Eksporterzy z województwa opolskiego będą mogli wnioskować o unijne dotacje w ramach Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja. Nabór będzie realizowany w ramach RPO Opolskiego i jest planowany na III kwartał 2017 roku.

Lubelskie

Program wystartuje po raz pierwszy. Konkurs będzie realizował Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 i został zaplanowany na II kwartał 2017 r.

Łódzkie

Obecnie firmy z województwa łódzkiego mogą brać udział w II Etapie konkursu dla działania związanego z internacjonalizacją, gdzie można wnioskować o dotacje na wdrożenie planu rozwoju eksportu. I Etap dla Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zostanie ponownie zorganizowany w II kwartale 2017 roku.

Dolnośląskie

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego dla I Etapu ponownie startuje w marcu 2017 r. Obecnie planuje się organizacje dla II Etapu, ponieważ w tym roku odbył się już pierwszy nabór.

Dotacje unijne na eksport

Do tej pory odbyły się nieliczne, pojedyncze nabory z dofinansowaniem internacjonalizacji. W końcu na dobre ruszają dotacje unijne na eksport. Warto korzystać i aplikować. Należy też wcześniej pomyśleć o Strategii eksportowej (różnie określanej co do nazwy przez poszczególne programy). Gdy musi być złożona w formie załącznika, a dotacja stanowi zwrot części poniesionego już kosztu, to należy zlecić jej opracowanie dużo wcześniej. Natomiast nie w momencie rozpoczęcia składania wniosku konkursowego, gdyż właściwe opracowanie takiej Strategii Eksportowej wymaga czasu, a jej przygotowanie stanowi ważny element oceny wniosku. Dotacje unijne na eksport czekają. Zatem nie należy zwlekać do ostatniej chwili z decyzją o wzięciu udziału w naborze i jak najwcześniej rozpocząć opracowanie Planu Rozwoju Eksportu.