Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP PO Polska Wschodnia już w I kwartale 2017

Konkurs na Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP już wkrótce. W końcu na początku 2017 roku ruszają pełną parą nabory unijne z funduszami europejskimi z transzy na lata 2014-2020. Chociaż 2017 jest w zasadzie czwartym rokiem funkcjonowania tej perspektywy to polskie programy unijne, w tym działania wspierające polskie MŚP w eksporcie, wystartowały bardzo późno, a do tej pory w zasadzie odbyło się mało naborów.

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚPPoczątek 2017 roku coraz bliżej, dlatego nasz Serwis RozwójEksportu.pl koncentruje się na wpisach związanych z nadchodzącymi naborami. Na początek jest to Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP realizowane przez Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020. W konkursie związanym z Działaniem 1.2 mogą aplikować firmy z sektora MŚP z tzw. Makroregionu Polska Wschodnia, który tworzy 5 województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie.

Nabór, zgodnie z harmonogram, zostanie ogłoszony w marcu 2017 roku. Nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu 2017 roku i będzie trwał do czerwca 2017 roku. Dokładne ramy czasowe zostaną podane z chwilą ogłoszenia naboru przez PARP.

Tym razem I i II Etap zostaną połączone. Dlatego w jednym naborze przedsiębiorca będzie składał wniosek o dofinansowanie opracowanego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji (składanego w formie załącznika do wniosku) oraz o dotacje na działania, które zostaną podjęte w celu wdrożenia tej strategii eksportowej.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi 80%, a wysokość dotacji może wynieść odpowiednio:

  • Etap I – do 50 000 zł;
  • Etap II – do 500 000 zł;

Do wydatków kwalifikowanych, czyli objętych możliwością pozyskania dotacji eksportowej kwalifikują się:

  • I Etap – opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji, który trzeba posiadać w momencie składania wniosku, a dotacja stanowi zwrot części poniesionych już kosztów na jego przygotowanie;
  • II Etap – działania, które mają za zadanie wspierać ekspansję firmy na rynek międzynarodowy, przewidziane w Modelu Biznesowym Internacjonalizacji.

W ramach II Etapu będzie można dofinansować działania, które pozwolą wdrożyć Model Biznesowy Internacjonalizacji w praktyce. Należą do nich m. in:

  • udział w międzynarodowych imprezach targowych;
  • organizacja misji handlowych;
  • organizacja spotkań B2b
  • doradztwo marketingowe (przygotowanie katalogów, stron itp),
  • i inne;

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Połączenie dwóch etapów w jednym naborze ma zaletę w postaci krótszego czasu oczekiwania na ocenę wniosku i otrzymanie dotacji. Minusem natomiast jest to, że przed złożeniem wniosku trzeba ponieść koszt opracowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji. Jednak naprawdę warto ponieść ten wydatek. Pozwoli to firmie mieć dobrą strategię rozwoju poprzez wejście ze swoją ofertą na rynki zagraniczne, a ponadto uzyskać wsparcie w formie dotacji na działania zawarte w takim dokumencie, w tym targi i misje. A wiadomo, że udział w targach, które przynoszą wymierne korzyści, stanowi znaczy wydatek. Dlatego lepiej go finansować z pomocą unijnych funduszy.

Warto już dziś podjąć decyzję o starcie w naborze i zlecić przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmie doradczej. Przygotowanie takiego dokumentu w sposób rzetelny wymaga czasu, dlatego decyzję o wzięciu udziału w naborze trzeba podjąć jak najszybciej, aby zdążyć następnie ze złożeniem wniosku w konkursie.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.