Nabór na wdrożenie planu rozwoju eksportu w województwie łódzkim już za miesiąc

Dofinansowanie na eksport w łódzkimZa miesiąc rusza nabór na drugi etap dla eksporterów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP, organizowany przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. O naborze do pierwszego etapu już pisaliśmy wcześniej. Dziś chcemy poinformować o pewnej zmianie, która niepokoiła firmy z woj. łódzkiego. Chodziło o to czy firma, która nie zdążyła wystartować w pierwszym etapie, może startować w drugim.? Dziś możemy odpowiedzieć, że tak. Jednak wtedy przedsiębiorcy muszą sami opłacić przygotowanie planu rozwoju eksportu.

W I etapie można było aplikować o dofinansowanie eksportu pod kątem usług doradczych związanych z opracowywaniem strategii wejścia na rynki eksportowe. Takim dokumentem jest Plan rozwoju eksportu zwany również modelem biznesowym internacjonalizacji. Zawiera on w sobie np. wytypowanie planowanych rynków docelowych na podstawie analizy działalności danego przedsiębiorcy oraz potencjalnej konkurencji na wybranych rynkach. Jest to kwestia zróżnicowana i indywidualnie dopasowana pod kątem konkretnej firmy z uwzględnieniem szeregu czynników. Efektem końcowym dokumentu jest harmonogram działań eksportowych na rynkach zagranicznych wraz z rekomendacją tych, z których firma powinna skorzystać i mogących przynieść największe korzyści firmie.

W II etapie przedsiębiorca wnioskuje o finansowe wsparcie na realizację działań wyznaczonych w Planie rozwoju eksportu, których przeprowadzenie jest niezbędne dla jego realizacji. Chodzi tu przede wszystkim o kluczowe usługi doradcze, aczkolwiek wsparcie można również uzyskać na imprezy targowo-wystawiennicze oraz misje gospodarcze. W ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz międzynarodowych imprez targowych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego modelu biznesowego zawartego w Planie rozwoju eksportu. Chodzi m.in. o:

  1. Doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej.
  2. Doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie).
  3. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych.
  4. Doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).
  5. Doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje itp.).
  6. Udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą.

Dotacje eksportoweMaksymalny poziom dofinansowania poniesionych wydatków kwalifikowanych jest taki sam zarówno dla I, jak i II etapu, a wynosi 50%. Na zrealizowanie w/w działań można otrzymać również zaliczkę wysokości  65% otrzymanej dotacji.

Przykład: Firma zamierza wziąć udział w targach zagranicznych jako wystawca. Koszt udziału w imprezie został oszacowany na 70 000 zł. Program sfinansuje 50% tej kwoty, czyli 35 000 zł. Pozostałe 35 000 zł to wkład własny wnioskodawcy. Dodatkowo w trakcie realizacji projektu będzie miał on możliwość uzyskania zaliczki w kwocie 22 750 zł.

Kwoty dofinansowania do pozyskania:

  • Etap I – maksymalnie 100 000 PLN,
  • Etap II – maksymalnie 500 000 PLN (kwota szacunkowa).

Przypominamy, że można wystartować w drugim etapie, jeżeli ma się opracowany plan rozwoju eksportu. Bez tego wniosek nie zostanie rozpatrzony w drugim etapie. Ogłoszenie naboru nastąpi w połowie grudnia, a przyjmowanie wniosków będzie możliwe w styczniu 2017 roku.