350 tys. zł do wzięcia w opolskim na eksport

Dotacje eksportoweDziś opiszemy krotko o działaniu 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach RPO Opolskiego. Piszemy krótko, bo czas naboru jest tak krótki, że nie ma czasu się rozpisywać. Pierwszy nabór do programu odbędzie się 23.09.2015 – 30.09.2015 czyli mamy jakieś 7 dni na składane dokumentacji.

Program dotyczy:

  1. Wsparcia opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
  2. Wsparcia współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
  3. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

W programie otrzymamy 350 tys. zł dotacji na realizacje działań eksportowych. Na każdy wydatek otrzymamy 70% dofinansowania ale nie więcej niż 350 tys. zł. To naprawdę dużo pieniędzy, ale czasu na przygotowanie wniosku mało. W dodatku każda firma musi posiadać opracowany model biznesowy eksportu czyli taki plan rozwoju eksportu z planem działań eksportowych. Jeżeli jednak nie zdążymy teraz do następny nabór będzie w 2017 r. Nie wiem czy to dobrze czy źle ale lepszym rozwiązaniem byłyby nabory co roku.