Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / Poddziałanie 1.4.1 / Schemat 1.4 B – ogłoszono nabór

Serwis RozwójEksportu.pl ma dobre wieści dla firm z województwa dolnośląskiego. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór, w którym będzie można uzyskać dofinansowanie na wdrożenie m. in. długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, czyli związanych z umiędzynaradawianiem powadzonej przez te firmy działalności. Ten nabór jest jednym z pierwszych z licznej grupy konkursów eksportowych zaplanowanych do przeprowadzenia w 2017 roku. Nasz Serwis RozwójEksportu.pl pisał o tym w artykule „Dotacje unijne na eksport w 2017, czyli nabory dla MŚP ruszają pełną parą”.

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Teraz natomiast wracając do tematu głównego tego wpisu to nabór w województwie dolnośląskim zawiera Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje / Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. To świetna okazja do pozyskania dotacji na eksport dla dolnośląskich przedsiębiorców.

W ramach ogłoszonego konkursu, o którym informacje zaprezentujemy poniżej, Poddziałanie 1.4.1 będzie realizować:

Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe

b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

Termin składnia wniosków

Ogłaszany nabór, który będzie realizował Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, zostanie otwarty 30.01.2017 roku, a jego zamkniecie nastąpi 28.02.2017 roku.

Kto może aplikować?

Beneficjentami dotacji eksportowej mogą być:

  • MŚP, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • LGD, czyli Lokalne Grupy Działania.

Na co można otrzymać unijne dofinansowanie?

Dofinansowanie ze środków europejskich można otrzymać na:

  • projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe;
  • projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw. Np.:
  1. Dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego.
  2. Otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny.
  3. Tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / Poddziałanie 1.4.1/Schemat 1.4 B a,b stwarza możliwość wsparcia wdrażania opracowań, które dotyczą różnorodnych kwestii związanych z działalnością międzynarodową przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania

Maksymalny możliwy do uzyskania poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%. Jest to bardzo dużo!

Wartość projektu

Minimalna całkowita wartość projektu ma wynosić 10 000 zł. Natomiast jego maksymalna całkowita wartość nie może przekroczyć 200 000 zł dla pojedynczego przedsiębiorstwa.

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

To szansa dla firm z województwa dolnośląskiego na rozwój działalności międzynarodowej. Będzie to miało także korzystny wpływ na gospodarkę regionu. Nabór startuje już za miesiąc i wtedy będzie można już składać gotowe wnioski. Jednak decyzję o starcie warto podjąć jak najszybciej. Wówczas będzie można od razu zacząć wypełniać wniosek i kompletować dokumentację konkursową.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.

Zachęcamy do lektury: 12 stycznia 2017 startuje Go To Brand z dotacjami na Hannover Messe 2017 oraz Międzynarodową Wystawę Expo 2017 w Astanie.