Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Dodatkowy nabór na dofinansowanie Go To Brand – informacje o konkursie

W ostatnim wpisie informowaliśmy, że 12 stycznia 2017 roku startuje dodatkowy nabór na dofinansowanie Go To Brand, który jest związany z dwoma istotnymi wydarzeniami gospodarczymi. Oba te wydarzenia łączy to, że Polska będzie tam miała swoje stoisko i będzie to okazja do promocji polskich marek produktowych. Tymi wydarzaniami będą prestiżowe targi Hannover Messe 2017 oraz Międzynarodowa Wystawa Expo w Astanie 2017 roku.

Dzisiaj przedstawione zostaną informacje związane z tym konkursem.

Dofinansowanie Go To BrandGo To Brand to Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”; Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ( PO IR 2014-2020).

Termin naboru

Wnioski konkursowe można składać od 12 stycznia 2017 roku do 13 lutego 2017 roku.

Na co dofinansowanie Go To Brand?

Dotacjami zostaną objęte te projekty, które związane są z uczestnictwem w działaniach Programów promocji o charakterze ogólnym dla firm. Jest to związane z udziałem naszego kraju w dwóch ważnych wydarzeniach w 2017 roku. Należą do nich targi Hannover Messe 2017 oraz Międzynarodowa Wystawa Expo w Astanie (Kazachstan). Celem tych działań jest promocja polskich marek produktowych, które mogą stać się rozpoznawalne na rynku zagranicznym, a także promocja Marki Polskiej Gospodarki.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia

Wydatki kwalifikowane, czyli takie, na które można otrzymać dotacje. W przypadku targów Hannover Messe 2017 ta maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 150 000 zł, a dla Międzynarodowej Wystawy Expo w Astanie jest to aż 300 000 zł. To dużo!

Jakie wydatki można dofinansować?

W ramach tego konkursu Go To Brand wydatkami kwalifikowanymi są np.:

 • koszty związane z wynajmem, budową i obsługą stoiska niezbędnego podczas uczestnictwa firmy MŚP w danej imprezie targowej czy wystawie;
 • koszty związane z zakupem usługi doradczej, która ma na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorcy;
 • koszty związane ze szkoleniem na potrzeby umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • koszty związane z reklamą w mediach targowych;
 • koszty związane z organizacją stoiska wystawowego;
 • koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi przedsięwzięcia;
 • koszty związane z podróżami służbowymi odbywającymi się wedle wytycznych przepisów konkursu;
 • koszty związane z organizacją prezentacji, pokazów oraz degustacji produktów dla potrzeb promocji marki produktowej;
 • i inne

Jaki jest poziom dofinansowania?

To zależy. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na formę dotacji jedynie w formie pomocy de minimis to w zakresie kosztów projektu maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • do 60% – dla średnich przedsiębiorców;
 • do 75% – dla małych przedsiębiorców;
 • do 80% – dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego
 • do 85% – w przypadku pozostałych mikroprzedsiębiorców

Dofinansowanie Go To Brand

Warto spróbować! Można aplikować o wysokie dotacje, rozwijać eksport oraz budować Markę Polskiej Gospodarki za granicą. Jednak nie należy zwlekać z decyzją o składaniu wniosku, bo nabór (możliwość składania wniosków) startuje już 12 stycznia 2017 roku.

Zapraszamy do współpracy. W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.