Rozwój eksportu przy wsparciu dotacji unijnych na jego finansowanie. Czy to się opłaca?

Z uwagi na to, że w najbliższym czasie startuje coraz więcej naborów różnych programów unijnych, związanych z finansowaniem działań eksportowych, nasz Serwis RozwójEksportu.pl otrzymuje zwiększoną ilość zapytań odnośnie do tychże naborów. Dzisiejszy wpis przedstawia spostrzeżenia Eksperta naszego Serwisu na te wątpliwości.

Jedno z zasadniczych pytań brzmi: czy start w programie jest opłacalny?

Rozwój eksportuNasz Ekspert: Odpowiem tak i nie.  Największą barierą w przypadku eksporterów, początkujących oraz tych doświadczonych, to koszty działań eksportowych. Koszt pozyskania klienta zagranicznego wymaga czasu i dużych nakładów pieniężnych.

Duża część przedsiębiorców coraz bardziej się skłania ku eksportowi, jako alternatywie dla swoich produktów oferowanych na rynku polskim. W dodatku wszędzie mówi się o rozwoju polskiego eksportu, co pokazują przykłady polskich firm osiągające sukcesy eksportowe. Firma wówczas zastanawia się, dlaczego nie startować? Od czego należy zacząć? O tym dalej.

Urzędy Marszałkowskie czy inne instytucje, planując program na lata 2014-2020, uwzględniły w nich instrumenty wsparcia dla eksportu (internacjonalizacji), które mają na celu wsparcie eksporterów. Każde w województw wychodzi z założenia, że pomoże lokalnym przedsiębiorcom przełamać pierwsze lody i w dalszej perspektywie skutecznie wejść na rynki zagraniczne. Takie wsparcie ma wymierny efekt dla regionu, gdyż wzrost eksportu ładnie prezentuje się w statystykach każdej instytucji publicznej.

Idąc dalej, w takim razie na co może liczyć przedsiębiorca? Oczywiście na dotacje na rozwój eksportu i to w wysokości od 50% do 85% wydatków  kwalifikowanych, czyli takich działań eksportowych, które z góry zostają narzucone przez program np. targi i tylko na tego typu działania eksportowe można otrzymać dotacje.

Na podstawie kilku programów dostrzegam, że działania eksportowe proponowane dla przedsiębiorców nie są adekwatne do współczesnego trendu oraz są mało elastyczne. Przykład wydatków w ramach małopolskiego programu eksportowego:

  1. Doradztwo odnośnie do strategii finansowania działalności eksportowej i przedsięwzięć eksportowych,
  2. Doradztwo w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na docelowych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
  3. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku/marki firmy na wybranym rynku zagranicznym (w tym np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
  4. Doradztwo w zakresie dopasowania produkcji (produktu i jego właściwości) czy także usługi do wymagań docelowego planowanego rynku zagranicznego,
  5. Doradztwo oraz uzyskanie dokumentów, które uprawniają do wprowadzenia usługi lub produktu na planowany rynek zagraniczny (pozwolenia, certyfikaty, homologacje itp.),
  6. Udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych, które są ukierunkowane na rynki zagraniczne, odbywające się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.

Dofinansowanie eksportuMoim zdaniem nie ma się czym specjalnie zachwycać, choć plusem jest, że targi nie zostały wykluczone  Minusem jest brak możliwości wyjazdu na misje oraz reklamy (możliwe są wydatki jedynie na usługi doradcze w zakresie reklamy, a nie na samą reklamę). Podobny jest zakres wydatków w innych programach. Różnica tkwi w tym, że np. misje są dozwolone dla Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach PO PW 2014-2020, a reklama w Poddziałaniu 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020).

Ogólnie, aby dostać dotacje należy:

Wariant A. Złożyć wniosek, Plan Rozwoju Eksportu (jeden z załączników), który określa strategię eksportową przedsiębiorstwa.

Wariant B.  Złożyć wniosek o dotacje na Plan Rozwoju Eksportu, a po jego napisaniu aplikować o dofinansowanie działań eksportowych.

(różnica między wariantami została wyjaśniona w artykule Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu jednak obowiązkowe. Brak planu to brak dotacji na eksport.).

Start w konkursie wiąże się z przyjęciem pewnych zobowiązań. np. wzrost przychodów z tytułu eksportu o 4% lub pozyskanie 2 klientów czy podpisanie 1 kontraktu itp. Trzeba zatem przyjąć rozsądne wielkości tego typu wskaźników, ponieważ potem firma musi się z tego rozliczyć.

Fundusze unijne na rozwój eksportu

Reasumując: warto czy nie warto brać dotacje na eksport?

Jeżeli ktoś i tak będzie chciał wziąć udział na targach to startując w naborze na dotacje na rozwój eksportu, niczego nie ryzykuje. Można tylko zyskać dotacje na ten cel i dzięki temu zaprezentować się na większej ilości targów. Jednak początkujący eksporterzy, którzy planują wdrożenie i rozwój eksportu, muszą jednak uważać i dokładnie przeanalizować rynek, na którym chcą działać. Dlatego szczególnie dla nich ważny jest dobrze napisany Plan Rozwoju Eksportu.