Dotacje na eksport dla sektora przemysłu kreatywnego

przemysłu kreatywnego

Wracamy do serii artykułów poświęconych sektorom wybranym do programu 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP. Kolejnym z nich jest przemysł kreatywny, który jest stosunkowo nowym sektorem światowej gospodarki. Opiera się na indywidualnych umiejętnościach, talentach i –

Czytaj dalej


Dotacje na eksport dla sektora IT/ICT

IT/ICT

Poprzednio zajmowaliśmy się zielonymi technologiami (w tym OZE i GOZ). Tym razem przyszła pora na omówienie piątego już sektora w ramach programu 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP, którym będzie ten poświęcony branży IT/ICT.

Na początku omówmy pokrótce branżę

Czytaj dalej


Dotacje na eksport dla sektora zielonych technologii (w tym OZE i GOZ)

zielonych technologii

Po elektronice profesjonalnej, mikroelektronice i fotonice przyszedł czas na analizę czwartego sektora, którym są tzw. zielone technologie. On również został ujęty w ramach programu 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP, umożliwiającego ubieganie się o dotację. Przypomnijmy,

Czytaj dalej


Dotacje na eksport dla sektora elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki

elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki

Ostatnim razem zajęliśmy się branżą budowy i wykańczania budowli. Natomiast dzisiaj kolejny sektor gospodarki wybrany do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, priorytet II – Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.25 – Promocja

Czytaj dalej


Dotacje na eksport dla sektora budowy i wykańczania budowli

budowy i wykańczania budowli

Wczoraj omawialiśmy sektor medyczny i farmaceutyczny, natomiast drugi artykuł będzie poświęcony sektorowi budowy i wykańczania budowli, który również znalazł się na liście programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, priorytet II – Środowisko

Czytaj dalej


Dotacje na eksport dla sektora medycznego i farmaceutycznego

medyczny i farmaceutyczny

Rozpoczynamy cykl artykułów opisujących sektory gospodarcze, które mogą brać udział w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, priorytet II – Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.25 – Promocja marki innowacyjnych MŚP. Celem

Czytaj dalej


Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, a dotacje 2014-2020.

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, a dotacje 2014-2020.

W latach 2007 - 2013 eksport był wspierany przez dotacje udzielane firmom z sektora MŚP w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu PO IG 2007 - 2013. Podobnie w latach 2014-2020, kiedy będą wydatkowane przyznane Polsce środki europejskie przyznane w budżecie na lata 2014-2020,

Czytaj dalej