Promocja marki innowacyjnych MŚP – ogłoszenie

Promocja marki innowacyjnych MŚP – oficjalne ogłoszenie naboru

Tak jak zapowiadaliśmy, w dniu 14 września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła zasady i regulamin długo wyczekiwanego przez przedsiębiorców konkursu w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Chodzi oczywiście o program 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP, czyli następcę słynnego już Go to Brand. Ogłoszony konkurs daje szansę rozwoju i rozpowszechnienia własnej marki wielu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, które potrzebują wsparcia finansowego, aby móc zaprezentować swoje innowacyjne produkty na rynku międzynarodowym i zdobyć nowych partnerów biznesowych.

Niestety program okazał się bardzo daleki od oczekiwań… Poniżej w kilku punktach przedstawimy najważniejsze wątki regulaminu konkursu 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP.

 1. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów: 155 mln zł.
 2. Dla kogo: MŚP.
 3. Wkład własny: minimum 50%.
 4. Poziom dofinansowanie: do 50%.
 5. Rozpoczęcie składania wniosków: 16 października 2023 r.
 6. Zakończenie składania wniosków: 30 listopada 2023 r.
 7. Wnioski składamy wyłącznie przez Lokalny System Informatyczny.
 8. Sektory gospodarcze objęte konkursem:
  • medyczny i farmaceutyczny,
  • budowy i wykańczania budowli,
  • elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki, fotoniki,
  • zielonych technologii (OZE, GOZ),
  • IT/ICT,
  • przemysłu kreatywnego,
  • kosmetyczny,
  • maszyn i urządzeń,
  • meblarski,
  • motoryzacyjny,
  • pojazdów szynowych,
  • statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
  • wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania,
  • lotniczo-kosmiczny,
  • spożywczy.
 9. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które będą ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego poprzez wyjazd na przynajmniej jedne targi branżowe wskazane w regulaminie wyboru projektów (pozycja obowiązkowa).
 10. Zakres finansowy projektu obejmuje: targi branżowe, misje gospodarcze oraz kampanie promocyjne.
 11. Metoda rozliczania pomocy de minimis w wypadku targów branżowych i misji gospodarczych to:
  • koszty pośrednie według stawki 7% (ryczałt),
  • stawka jednostkowa na wyjazdy służbowe:
   • Europa: 4 591,00 zł,
   • USA: 9 331,00 zł,
   • świat: 7 274,00 zł.
 12. Metoda rozliczania pomocy de minimis w wypadku kampanii promocyjnej: koszty rzeczywiste.
 13. W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
  • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż do 2029 roku, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu.
 14. Do programu opracowuje się dwa kluczowe elementy:

Wszystkie wymagane dokumenty oraz regulamin wraz z listą targów branżowych, na których będą organizowane stoiska narodowe, dostępne są na stronie PARP.

Promocja marki innowacyjnych MŚP – realna ocena programu

Omawiany konkurs miał być następcą świetnego programu eksportowego Go to Brand, a niestety nie dorasta mu nawet do pięt. Udział w konkursie Promocja marki innowacyjnych MŚP obarczony jest dużymi wymaganiami i restrykcjami (szczegóły omówimy w najbliższym czasie), a nie daje przy tym nawet możliwości wyboru imprez targowych, w których wnioskodawca chciałby wziąć udział. Te są z góry narzucone, przy czym atrakcyjność wielu z nich jest mocno wątpliwa.

W naszej ocenie program 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP nie jest dla każdego, a przecież taki właśnie miał być. Przykładem może tu być chociażby branża odzieżowa, tak licznie reprezentowana wśród wnioskodawców poprzednich naborów. Innymi słowy, jest to program eksportowy dla wybranych, którzy będą w stanie sprostać postawionym wymaganiom. A mając na uwadze ostatnie perturbacje na linii rząd RP – UE, można nabrać wątpliwości w kwestii możliwości dysponowania środkami z Funduszy Europejskich…