wniosek o dotację

Usługa doradcza i wejście na nowy rynek perspektywiczny

Usługa doradcza dotycząca wejścia z ofertą na rynki perspektywiczne, ma na celu pomoc i wsparcie przedsiębiorstwa w wytypowaniu odpowiednich rynków eksportowych. Tego typem usług zawsze powinna zajmować się profesjonalna firma doradcza, która posiada odpowiednie doświadczenie i kompetencje do podejmowania takich działań.

Wybór rynku do usługi doradczej

Każda usługa doradcza jest przygotowywana pod konkretną firmę. Przy wyborze rynku perspektywicznego decyduje branża, w jakiej działa firma, doświadczenie w dotychczasowym eksporcie, przychody za ostatnie 3 lata, potencjał produkcyjny, zasoby kadrowe i dostępność własnych środków na rozwój. Są to bardzo ważne zagadnienia, które pozwalają firmie doradczej poznać i ocenić potencjał danego przedsiębiorstwa w kontekście takiego wyboru rynków zagranicznych oraz kierunku eksportu, aby przyniósł on maksymalne korzyści.

Usługa doradcza powinna powstawać w oparciu o analizę następujących kwestii dotyczących wyboru danego rynku:

 • chłonność na produkty firmy,
 • dane makroekonomiczne,
 • import i eksport w ostatnich kilku latach,
 • udogodnienia i bariery dla eksporterów,
 • system prawny i podatkowy,
 • rynek branżowy,
 • konkurencja oraz jej ceny i wzornictwo,
 • środki transportu i ceny,
 • kultura i obyczaje,
 • potencjalni klienci.

Strategia wejścia jako część doradztwa

Po wybraniu kierunku eksportu, który będzie najbardziej perspektywiczny dla danej firmy, należy przygotować stosowną strategię wejścia. Jest to bardzo ważny element całej usługi doradczej, gdyż w znacznym stopniu decyduje o powodzeniu firmy w zdobywaniu potencjalnych klientów. Firma doradcza, która przygotowuje taką usługę, rekomenduje w niej odpowiednie działania, które są niezbędne do zwiększenia sprzedaży eksportowej. Do tych działań należą m.in.:

 • udział w targach branżowych dla danej firmy,
 • przeprowadzenie wyjazdowych misji gospodarczych,
 • zaprojektowanie i wytworzenie materiałów promocyjno-reklamowych,
 • działalność internetowa,
 • wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów,
 • organizacja wydarzeń biznesowych.

Strategia wejścia na wybrany rynek perspektywiczny jest bardzo ważna. Rekomenduje ona firmie działania, które powinna podjąć, aby uzyskać zamierzony cel. Bardzo ważną rzeczą jest również analiza rynku branżowego, która przedstawia nam zapotrzebowanie na dane produkty, trendy panujące na wybranym rynku oraz perspektywy na nadchodzące lata. Na koniec firma doradcza powinna przedstawić niezbędne kontakty i adresy polskich siedzib w wybranym kraju. Sprzedaż zagraniczna zawsze powinna opierać się o bezpieczeństwo i możliwość zwrócenia się o pomoc do specjalnych instytucji. Dodatkowo rekomenduje się opanowanie choćby podstawowego stopnia znajomości języka kraju, do którego zamierzamy eksportować. Ułatwia to nawiązywanie kontaktów oraz zwiększa szansę na powodzenie w interesach.

Usługa doradcza – warto skorzystać

Powyższe zagadnienia są bardzo istotne i stanowią o jakości usługi doradczej związanej z rynkami perspektywicznymi. Dokładne i kompleksowe doradztwo dotyczące wybranego rynku z całą pewnością przyniesie wymierny sukces w eksporcie. Dlatego też warto zastanowić się nad skorzystaniem z takiej formy wsparcia. Zwłaszcza że niekiedy pojawia się możliwość sfinansowania usługi doradczej z dotacji!