Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Małopolski program eksportowy w nowej perspektywie, czyli Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 ma na celu wzmocnić wzrost konkurencyjności MŚP, stworzyć nowe miejsca pracy oraz wzbudzić inwestycje produkcyjne w województwie małopolskim. Wsparcie inwestycyjne w tym regionie pomoże sektorowi MŚP na zwiększenie aktywności międzynarodowej, wsparcie doradcze w zakresie wejścia na nowe rynki, wyszukanie nowych parterów biznesowych oraz przygotowanie potrzebnych dokumentów (np. pozwolenia, certyfikaty).

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – przykłady projektów

Należy również zaznaczyć, że na wsparcie programu będą mogły liczyć także projekty dotyczące:

  • udziału w krajowych wydarzeniach wystawienniczych o zasięgu międzynarodowym,
  • zagranicznych wydarzeniach gospodarczych,
  • promocji innowacyjności w regionie,
  • wsparcia małopolskich MŚP podczas wejścia na nowe rynki (m.in. misje gospodarcze, targi, konferencje, analiza rynków, nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi).

Wszystkie te działania sprowadzają się do wzmocnienia pozycji eksportowej Małopolski, wsparcia procesu inwestycyjnego w tym regionie oraz poprawy obsługi inwestorów oraz eksporterów w modelu one-stop-shop.

Cele programu eksportowego dla Małopolski

Ważnym celem programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 jest pozyskanie inwestorów, którzy będą zainteresowani lokowaniem swoich produktów na terenie Małopolski. Ma to być możliwe poprzez ofertę inwestycyjną regionu dopasowaną pod indywidualne potrzeby inwestorów, rozwój usług informacyjnych i szkoleniowych, budowanie standardów obsługi przedsiębiorców z pomocą jednostek sektora publicznego oraz liczne punkty doradcze wspierające eksporterów, którzy zaczynają rozwijać działalność eksportową.

Obecne informacje dotyczące programu są dość ograniczone, ponieważ wciąż jest to faza przygotowawcza. Jednak gdy tylko pojawią się szczegóły dotyczące naborów, będziemy o tym informować.