Polska Wschodnia

Polska Wschodnia raz jeszcze! Internacjonalizacja MŚP – dotacje na jesień 2021

Mimo że wiosenny nabór do konkursu POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP miał być ostatnim w obecnej perspektywie unijnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości niespodziewanie zakomunikowała wprowadzenie zmian w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla POPW na rok 2021.

POPW 1.2 – niespodzianka na koniec roku

I tak w związku z zatwierdzonymi zmianami harmonogramu w zeszłym tygodniu zapowiedziano jeszcze jedną edycję konkursu Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, który odbędzie się jesienią tego roku. Oficjalne ogłoszenie konkursu planowane jest na 15 września 2021. Z kolei przyjmowanie wniosków potrwa od 18 października do 22 grudnia 2021.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie zostaną podane wraz z oficjalnym ogłoszeniem, ale raczej nie należy spodziewać się większych zmian w stosunku do poprzednich edycji. Na ten moment PARP podała jedynie planowaną kwotę alokacji przeznaczoną na konkurs, która podobnie jak ostatnio ma wynieść 50 mln zł. Jest zatem o co walczyć, zwłaszcza że tym razem naprawdę będzie ostatnia szansa na dofinansowanie działalności eksportowej…

Dofinansowanie – dla kogo i na co?

Gwoli przypomnienia: działanie POPW 1.2 dotyczy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział w jednym z pięciu województw makroregionu Polski Wschodniej, czyli podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim lub warmińsko-mazurskim. A zakładając, że szczegółowe wytyczne pozostaną bez zmian, przypominamy ponadto, że środki otrzymane w ramach rzeczonego dofinansowania można asygnować na pokrycie kosztów związanych z udziałem w targach i misjach, a także na usługi doradcze, materiały reklamowe, szkolenia czy tłumaczenia.

Dotacje na eksport – jesień 2021

Więcej informacji przekażemy po oficjalnym ogłoszeniu naboru, kiedy znane już będą szczegółowe założenia konkursowe. Tymczasem już teraz warto pomyśleć na wyborem nowych kierunków eksportowych, które dzięki dofinansowaniu mogą stać się atrakcyjnym rynkiem zbytu dla oferowanych produktów i usług. W razie ewentualnych pytań lub problemów służymy pomocą opartą na wieloletnim doświadczeniu.