Zatoka Perska (Dubaj)

Eksport do krajów Zatoki Perskiej w kontekście
Go to Brand EXPO

Już w przyszłym tygodniu rusza nabór wniosków o dotacje z programu Go to Brand EXPO 2020. Aczkolwiek ze względu na ubiegłoroczne odroczenie imprezy spowodowane pandemią, odpowiedniejszą nazwą jest chyba Go to Brand 2021. Jak już informowaliśmy, konkurs dotyczy wsparcia MŚP uczestniczących w programie promocji w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

Pokrótce: chodzi o dofinansowanie udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych, a także wsparcie dodatkowych działań promocyjnych związanych z udziałem w EXPO. A z racji tego, iż Bliski Wschód ze swoim potencjałem wciąż stanowi świetny cel dla sprzedaży zagranicznej, zdecydowanie warto rozważyć eksport do krajów tego regionu. Dlatego też ten temat dziś poruszymy.

Zatoka Perska – wybrane państwa docelowe

Ściślej rzecz ujmując, chodzi o kraje Zatoki Perskiej, których dotyczy omawiany program Go to Brand. A są nimi: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i oczywiście Zjednoczone Emiraty Arabskie. Obecnie spotykają się tam rynki całego świata, dlatego udział w wystawie EXPO Dubai oraz towarzyszących jej imprezach targowo-wystawienniczych jest tak istotny. Jest to doskonała szansa na pozyskanie nowych kontaktów biznesowych, a ponadto może stać się swoistą platformą porozumień B2B z lokalnymi przedstawicielami firm Bliskiego Wschodu.

Obszar ten cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich przedsiębiorców prowadzących firmy produkcyjne. A o tym, że nasze firmy z powodzeniem radzą sobie na rynkach arabskich, świadczą ich coraz liczniejsze sukcesy. Jednak wejście z ofertą do ww. krajów – zupełnie jak w wypadku każdego nowego rynku – wiąże się z koniecznością sumiennego rozeznania. Bowiem mowa tu nie tylko o podmiotach konkurencyjnych czy uwarunkowaniach formalno-prawnych, lecz także o niezwykle ważnej w wypadku krajów arabskich kulturze.

Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy, jaką stanowi usługa doradcza dotycząca wejścia na konkretny rynek wybrany przez przedsiębiorcę. Dzięki rozmaitym analizom takie usługi doradcze pomogą sprawdzić potencjał danego przedsiębiorstwa oraz jego produktów na tle podmiotów zagranicznych z obranego rynku perspektywicznego. Przy czym dobrze mieć na uwadze fakt, że sama usługa doradcza również jest finansowana w ramach Go to Brand EXPO.

Jak rozpocząć eksport do Zatoki Perskiej?

Decyzja o poszerzeniu swojej działalności o nowe rynki to dla każdej firmy ogromne wyzwanie. Aby odnieść sukces należy się odpowiednio przygotować do całego procesu, przyswoić wiedzę o rynku docelowym, uwzględnić odmienności poszczególnych rynków i nastawić na konieczność dopasowania swojej oferty do innych standardów. Dlatego najważniejsze aspekty wejścia na rynki krajów Zatoki Perskiej to:

  • opracowanie strategii wejścia na rynek z kręgu kultury arabskiej,
  • wyszukanie zaufanych partnerów biznesowych znających lokalne realia,
  • dostosowanie produktu i oferty do tamtejszych uwarunkowań,
  • przystosowanie kanałów sprzedaży i marketingu do norm, reguł i zwyczajów tam panujących.

Możliwych jest szereg strategii wejścia z ofertą do wymienionych wcześniej krajów, a każda ma swoje zalety i wady. Trzeba jednak być rozważnym, ponieważ obrana strategia będzie miała wpływ na to, w jaki sposób Arabowie będą postrzegać wchodzącą na ich rynek zagraniczną firmę, na tamtejszy popyt dotyczący produktów firmy, na zasoby potrzebne do wejścia na dany rynek, a także na horyzont czasowy wejścia.

Rejon Zatoki Perskiej składa się wielu regionów o różnym poziomie zaawansowania gospodarczego. Wobec tego nie ma jednej, gwarantującej sukces strategii wejścia. Doświadczone i odnoszące sukcesy firmy nauczyły się analizować oraz segmentować różne obszary. Dlatego aby odnieść tam sukces, potrzebnych będzie wiele punktów wejścia. Spośród nich należy wymienić przynajmniej trzy następujące:

  • strona internetowa w języku arabskim,
  • wyszukiwanie potencjalnych odbiorców na wiele sposobów,
  • udział w targach branżowych, zwłaszcza o charakterze międzynarodowym.

Eksport na Bliski Wschód

Mimo wszechobecnych wirusowych ograniczeń oraz pandemicznych restrykcji niewątpliwie warto zastanowić się nad eksportem do Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kataru, Kuwejtu, Omanu czy ZEA. Są to kraje o pokaźnym potencjale i dobrej koniunkturze, czyli czynnikach pozwalających z nadzieją patrzeć na tamtą część świata firmom nastawionym na ekspansję. A jeśli weźmiemy również pod uwagę możliwość sfinansowania naszych przedsięwzięć z tym związanych w nawet 85%, to start w programie 3.3.3 POIR Go to Brand EXPO wydaje się intratną propozycją.